Căutare

Papa Francisc încurajează ordinele călugărești să susțină pactul educativ global. Papa Francisc încurajează ordinele călugărești să susțină pactul educativ global. 

Papa Francisc: Pactul educativ global să ofere copiilor și tinerilor o viziune de viitor

Papa Francisc a trimis o scrisoare participanților la simpozionul internațional despre educație organizat de superiorii generali ai ordinelor călugărești în zilele 12-14 noiembrie 2020. Din cauza pandemiei, manifestarea se desfășoară numai în sistem online și se bucură de o largă participare a ordinelor călugărești care au școli și institute de învățământ.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
12 noiembrie 2020 – Vatican News.
Focalizarea resurselor, atitudine de primire și implicarea tuturor celor din educație sunt liniile de acțiune concretă care susțin realizarea pactului educativ global: scrie papa Francisc într-un mesaj transmis participanților la un simpozion despre educație, organizat în perioada 12-14 noiembrie a.c. de mai multe ordine călugărești care au școli și institute de învățământ. Restricțiile impuse de pandemia de Covid-19 au determinat organizatorii să opteze pentru desfășurarea în sistem online.

Inițiativa este susținută de Uniunea Superiorilor Generali și de Uniunea Internațională a Superiorilor Generali, iar scrisoarea papei este adresată preotului Pedro Aguado Cuesta, prepozitul general al Ordinului Clericilor Regulari Săraci ai Maicii lui Dumnezeu ai Școlilor Religioase. Este ordinul care a înființat prima școală pentru copii. Înființat de Sfântul Iosif Calasanz în 1617, acest ordin călugăresc a avut în trecut școli importante pe teritoriul României, unde a rămas în memoria istorică sub denumirea de ”ordinul călugărilor piariști”, de la denumirea ordinului în limba latină: ”Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum”.

Ordinele călugărești, notează papa în scrisoare, ”au fost dintotdeauna în prima linie în domeniul educației”. Un exemplu îl reprezintă chiar fondatorul ordinului ”piarist”, Sfântul Iosif din Calasanz, care a înființat prima școală pentru copii. Un alt exemplu îl reprezintă chiar călugării care l-au educat pe Sfântul din Calasanz și, cu mult înainte, ”mănăstirile medievale care au păstrat și au difuzat cultura clasică”. ”Din aceste rădăcini viguroase”, afirmă pontiful, ”au izvorât carisme diverse în orice perioadă a istoriei care, prin darul lui Dumnezeu, au știut să se adapteze la exigențele și la provocările din orice timp și din orice loc. Astăzi, Biserica vă cheamă să reînnoiți profilul identității voastre și vă mulțumesc pentru că ați preluat această ștafetă cu multă dăruire și entuziasm”.

În vederea celor șapte angajamente esențiale pentru pactul educativ global, papa evidențiază în scrisoarea sa trei linii de acțiune concretă: focalizarea resurselor asupra a ceea ce este important, punând în centrul educației persoana umană, spirit de primire care, în primul rând, înseamnă a-i asculta pe cei pe care îi slujim, pe copii și pe tineri, și, în fine, implicare activă din partea celor care participă la procesul educațional.

Toate acestea, afirmă papa la finalul scrisorii, ”înseamnă a lucra pentru a da copiilor și tinerilor șansa de a vedea această lume pe care le-o lăsăm moștenire cu un ochi critic, capabil să înțeleagă problemele din domeniul economic și politic, al creșterii și al progresului și de a propune soluții cu adevărat în serviciul omului și al întregii familii umane în perspectiva ecologiei integrale”.

12 noiembrie 2020, 11:40