Căutare

Papa Francisc în mesajul video transmis participanţilor la seminarul virtual "America Latină: Biserica, Papa Francisc şi scenariile pandemiei" Papa Francisc în mesajul video transmis participanţilor la seminarul virtual "America Latină: Biserica, Papa Francisc şi scenariile pandemiei" 

Papa: Solidaritatea şi justiţia - modalităţi de exprimare a iubirii în timpul pandemiei

«Salut participanţii la acest seminar virtual intitulat "America Latină: Biserica, Papa Francisc şi scenariile pandemiei", al cărui obiectiv este de a reflecta şi analiza situaţia pandemiei de Covid-19 în America Latină, consecinţele sale şi, mai presus de toate, liniile posibile de acţiune şi sprijin solidar care trebuie dezvoltate de toţi cei care aparţin continentului şi ţes frumuseţea şi speranţa acestuia.» Astfel evidenţiază Sfântul Părinte în mesajul video adresat joi, 19 noiembrie, participanţilor la seminarul virtual privind America Latină, organizat de Comisia Pontificală pentru America Latină şi de Conferinţa Episcopilor din America Latină.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

19 noiembrie 2020 – Vatican News. Mulţumindu-le organizatorilor pentru această iniţiativă, pontiful îşi exprimă speranţa ca simpozionul să inspire căi, să suscite idei de acţiune şi să creeze alianţe, dând impuls tuturor mecanismelor necesare pentru a garanta o viaţă demnă popoarelor din America Latină, în special populaţiilor celor mai marginalizate, "prin experienţa fraternităţii şi a edificării prieteniei sociale".
«Când spun "cei mai excluşi, nu mă refer la ei în sensul de a le da pomană, sau  în sensul gesturilor de caritate, nu, ci o spun ca o cheie hermeneutică. De acolo trebuie să pornim, de la fiecare periferie umană, de la fiecare, dacă nu pornim de acolo, vom greşi. Aceasta este poate prima purificare a gândului pe care trebuie să o facem» - evidenţiază Sfântul Părinte în mesajul video adresat participanţilor la simpozionul on-line America Latină: Biserică, Papa Francisc şi scenariile pandemiei".
Referindu-se la inegalităţi şi discriminare, care sporesc decalajul social, pontiful a explicat că la acestea se adaugă situaţiile dificile prin care trec bolnavii şi numeroase familii care se confruntă cu momente de incertitudine şi suferă situaţii de nedreptate socială. «Acest lucru este evident când se observă că nu toată lumea are resursele necesare pentru a adopta măsuri elementare de protecţie împotriva Covid-19: o locuinţă sigură în care să poată fi adoptate măsurile de distanţare socială, apă curentă şi produse sanitare pentru igienizarea şi dezinfectarea mediilor, un loc de muncă sigur care să garanteze accesul la servicii»  –  subliniază pontiful, explicând că pandemia a făcut ca vulnerabilităţile preexistente să fie şi mai vizibile.  

Sfântul Părinte se referă de asemenea la tristeţea provocată de distrugerea ecosistemului, o suferinţă care se adaugă la amărăciunea generată de coronavirus, amintind că regiunea amazoniană şi zona Pantal sunt plămânii Americii Latine şi ai lumii.

Spunând că în Împărăţia lui Dumnezeu, care începe deja din această lume, pâinea este suficientă pentru toţi, papa Francisc a evidenţiat necesitatea de a răspunde la situaţia de criză prin implicare activă şi solidaritate concretă, prin responsabilitate, transparenţă şi onestitate, respingând ideea de posesie, acumulare şi excludere a celuilalt.
«Acum, mai mult ca oricând, este necesar să redobândim conştientizarea apartenenţei noastre comune. Virusul ne reaminteşte că cel mai bun mod de a ne îngriji este să învăţăm să avem grijă şi să-i protejăm pe cei apropiaţi», a explicat pontiful, punând accentul pe importanţa de a acorda atenţie propriului cartier, propriei localităţi şi regiuni.
Amintind că, pe lângă pandemia de Covid 19, există şi boli sociale, care se individualizează pe baza a trei indicatori – locuinţă, pământ şi muncă – pontiful a spus că persoanele care suferă din cauza bolilor sociale au nevoie de un răspuns generos şi de o atenţie imediată.

«Pandemia a scos la iveală partea cea bună dar şi partea rea a popoarelor şi a fiecărei persoane»,  a observat pontiful, evidenţiind că, în actualul context, solidaritatea şi justiţia reprezintă cel mai bun mod de a exprima iubirea şi apropierea.


19 noiembrie 2020, 16:31