Căutare

Covid: ReiThera, sul vaccino � corsa contro il tempo Covid: ReiThera, sul vaccino � corsa contro il tempo 

Covid. Papa Francisc: Sunt necesare soluţii corecte şi un angajament coordonat

Papa Francisc a adresat un Mesaj membrilor Academiei Pontificale de Ştiinţe, cu ocazia adunării plenare care are loc în Vatican, între 7 şi 9 octombrie a.c.. În Mesaj, Sfântul Părinte revine la provocarea pe care pandemia a lansat-o întregii umanităţi, nu doar în termeni de sănătate, ştiinţă şi cercetare ci şi în termeni sociali, pandemia generând o criză socială globală. Pontiful solicită un efort comun şi consideraţie faţă de organizaţiile responsabile de coordonarea globală, îndemnându-i pe oamenii de ştiinţă la responsabilitate etică şi la punerea celor nevoiaşi în centrul atenţiei.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

8 octombrie 2020 – Vatican News.
Mulţumindu-le pentru munca de cercetare şi pentru eforturile de cooperare din ultimele luni, pontiful a amintit că, în contextul pandemiei, întreaga lume a depins de oamenii de ştiinţă şi de munca lor dătătoare de speranţă.

Mulţumirile şi recunoştinţa papei Francisc străbat întregul Mesaj adresat membrilor Academiei Pontificale de Ştiinţe. În text, pontiful revine asupra pandemiei şi a repercusiunilor sale asupra planetei şi asupra populaţiei, în special asupra celor mai săraci şi, de asemenea, asupra aspectelor tehnico-ştiinţifice.

Pornind de la tema aleasă în acest an în vederea adunării plenare a membrilor Academiei Pontificale de Ştiinţe –  "Ştiinţa şi supravieţuirea" – pontiful subliniază rolul fundamental al ştiinţei pentru supravieţuirea umanităţii, un rol tot mai evident în contextul actualei pandemii. Întâlnirea din acest an abordează interconexiunile dintre diferite domenii ştiinţifice în vederea descoperirilor medicale, riscurile pe scară largă pentru oameni şi sănătatea planetei şi oportunităţile oferite de ştiinţă în vederea abordării şi rezolvării lor.

În Mesaj, pontiful aminteşte de asemenea ultima sa enciclică – "Fratelli tutti" – despre fraternitatea şi prietenia socială, reiterând rolul ştiinţei în slujba vieţii omeneşti, necesitatea unei activităţi coordonată cât mai bine şi a unui angajament comun. Observând că pandemia a scos la iveală nu doar "falsele noastre certitudini" ci şi "incapacitatea ţărilor lumii de a lucra împreună", Sfântul Părinte a explicat că aceste lipsuri au făcut şi mai dificilă soluţionarea problemelor care-i afectează pe toţi.

Exprimându-şi aprecierea pentru oportuna sesiune de lucru a membrilor Academiei Pontificale de Ştiinţe, pontiful a evidenţiat două aspecte aflate în centrul intereselor participanţilor: căutarea unor căi noi în domeniul imunologiei şi al imunochimiei –  în vederea creşterii apărării organismului şi a evitării proliferării celulelor infectate – şi studierea vaccinurilor.
Pontiful a amintit că efectul produs de coronavirus în lume nu se măsoară doar în daune aduse sănătăţii ci şi ţesutului social, economic şi spiritual, paralizând relaţiile interpersonale, munca şi domeniul afacerilor dar şi multe activităţi spirituale.

Definind actuala situaţie o "criză socială globală" – exprimată în mod metaforic de incapacitatea de a vedea faţa unei persoane şi de frică, care ne face să-i considerăm pe alţii drept posibili purtători ai virusului – pontiful a atras atenţia asupra faptului că preţul actualei crize este plătit mai ales de cei săraci.
Pornind de la această premisă, papa Francisc evidenţiază obligaţia de a răspunde în primul rând nevoilor celor mici din cadrul familiei umane, prin "soluţii adecvate" din partea guvernelor şi a celor aflaţi la putere.
Pontiful a evidenţiat necesitatea unor "sisteme de sănătate mai incluzive" care să acorde o atenţie specială persoanelor cu venituri mici, garantând un "acces corect" la vaccinuri, indiferent de venituri, atunci când acestea sunt disponibile.
Sfântul Părinte face apel la respect şi sprijin din partea organizaţiilor internaţionale, precum ONU, OMS şi FAO, create în vederea promovării cooperării şi a coordonării globale în beneficiul binelui comun universal.

După cum a evidenţiat şi în enciclica "Fratelli tutti", papa Francisc şi-a exprimat speranţa ca dezvoltarea în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei să meargă mână în mână cu echitatea, cu atenţia faţă de fraţii aflaţi în stare de necesitate şi cu incluziunea socială.

08 octombrie 2020, 09:38