Căutare

Papa Francisc: Să ne rugăm ca să fie mai multe femei în posturile de răspundere din Biserică (video)

În nelipsitul mesaj video care însoțește intenția lunară de rugăciune, papa Francisc îndeamnă credincioșii să se roage în luna octombrie a acestui an ”pentru ca să fie mai multe femei în posturile de răspundere din Biserică”. Mesajul video, subtitrat aici în limba română, este promovat de Rețeaua Mondială de Rugăciune a Papei.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
9 octombrie 2020 – Vatican News. ”În zilele noastre, este încă nevoie să lărgim spațiile unei prezențe feminine relevante în Biserică”: spune papa Francisc în mesajul video care însoțește intenția de rugăciune pe luna octombrie a anului curent.

Mesajul video, sub genericul ”Femei în locuri de răspundere în Biserică”, este promovat de Rețeaua Mondială de Rugăciune a Papei.
Papa Francisc: «Nimeni nu a fost botezat preot sau episcop. Am fost cu toții botezați ca laici. Laicii și laicele sunt protagoniști ai Bisericii. Astăzi este încă nevoie să lărgim spațiile unei prezențe feminine mai incisive în Biserică. Și ale unei prezențe laice, se înțelege, dar subliniind aspectul feminin, pentru că, de obicei, femeile sunt puse deoparte. Trebuie să promovăm integrarea femeilor în locuri în care se iau deciziile importante. Să ne rugăm pentru ca, în virtutea Botezului, credincioșii laici, mai ales femeile, să participe mai mult în instituțiile de răspundere ale Bisericii, fără a cădea în formele de clericalism care anulează carisma laicală».

Îndemnul Sfântului Părinte pentru rugăciunea din luna octombrie a acestui an își adâncește rădăcinile nu în revendicări ancorate în curentele de gândire ale timpului, ci în însăși sacramentul Botezului, adevărata origine a misiunii laicilor și laicelor în viața Bisericii și în vestirea Evangheliei.

De altfel, papa Francisc a arătat, prin multe gesturi concrete, voința de a mări ponderea feminină în Biserică. Încă de la începutul pontificatului său a chemat din ce în ce mai multe femei să îndeplinească funcții de răspundere.

Pe plan liturgic, papa a ridicat, în 2016, la rangul de sărbătoare liturgică pomenirea Sfintei Maria Magdalena, pe care noua prefață euharistică o numește ”apostola apostolilor”, prima creatură care, potrivit Evangheliei, a văzut chipul lui Cristos cel înviat, prima pe care Isus o cheamă pe nume după învierea sa din morți și prima care a primit de la Isus misiunea de a vesti învierea sa.

Directorul internațional al Rețelei Mondiale de Rugăciune, preotul iezuit Frédéric Fornos, a amintit, în acest context, o frază din exortația apostolică a papei Francisc ”Evangelii gaudium”: ”Revendicările drepturilor legitime ale femeilor, pornind de la convingerea fermă că bărbații și femeile au aceeași demnitate, pun Bisericii întrebări profunde care o provoacă și care nu pot fi evitate din superficialitate”. În exortația ”Querida Amazonia”, remarcă mai departe pr. Fornos, papa Francisc scrie că ”multe femei, susținute de Duhul Sfânt, mențin vie Biserica în diferite părți ale lumii, cu o dăruire admirabilă și o credință arzătoare. Este, de aceea, fundamental ca ele să participe tot mai mult la instanțele decizionale. Acest lucru cere o schimbare profundă de mentalitate, cere convertirea noastră, ceea ce presupune rugăciune”.

”Rețeaua Mondială de Rugăciune a Papei” este o operă pontificală care provine din fosta asociație ”Apostolatul Rugăciunii”. Prin mesajele video pe care le difuzează, cu ajutorul Vatican Media, opera pontificală își propune să promoveze rugăciunea și acțiunea credincioșilor catolici în fața provocărilor omenirii și a misiunii Bisericii. Fondată în 1844 sub denumirea de ”Apostolatul Rugăciunii”, actuala Rețea Mondială de Rugăciune a Papei este prezentă în 98 de țări și numără peste 35 de milioane de adeziuni în rândul credincioșilor catolic. Printre aceștia, se află numeroși tineri din Mișcarea Euharistică a Tinerilor.

09 octombrie 2020, 10:53