Căutare

Papa Francisc, la rugăciunea ”Angelus” de duminică 25 octombrie 2020. Papa Francisc, la rugăciunea ”Angelus” de duminică 25 octombrie 2020. 

Angelus. Papa Francisc: Viața noastră să fie condusă de iubire, nu de idolii lumii

Duminică, 25 octombrie 2020, papa Francisc a condus rugăciunea ”Îngerul Domnului” împreună cu câteva mii de romani și pelerini prezenți la amiază în Piața San Pietro. Papa a făcut un comentariu la evanghelia duminicii despre ”marea poruncă” a iubirii de Dumnezeu și de aproapele, a făcut un apel la pace și a anunțat un consistoriu pentru crearea de noi cardinali.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
25 octombrie 2020 – Vatican News
. Comuniunea cu Dumnezeu și cu aproapele ”este un dar de invocat zi de zi, dar și un efort personal pentru ca viața noastră să nu se lase subjugată de idolii lumii”: a spus papa Francisc în alocuțiunea de la rugăciunea ”Îngerul Domnului”, recitată duminică 25 octombrie 2020 împreună câteva mii de romani și pelerini prezenți la amiază în Piața Sfântul Petru. După rugăciunea ”Angelus”, papa a anunțat un consistoriu, pe 28 noiembrie a.c., pentru crearea de noi cardinali și a făcut un apel la pace socială în Nigeria, țară răvășită de un val de proteste și ciocniri cu forțele de ordine.

Prezentând un comentariu la evanghelia duminicii (Matei 22,34-40), papa a evidențiat răspunsul lui Isus la întrebarea unui învățător al Legii cu privire la ”marea poruncă”: ”Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău”, afirmă Isus, ”din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău”. Apoi adaugă imediat: ”A doua este asemenea acesteia: Să-l iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți”.
Papa Francisc: «Răspunsul lui Isus preia și unește două porunci fundamentale pe care Dumnezeu le-a dat poporului său prin intermediul lui Moise (cf. Deuteronom 6,5 și Levitic 19.18). (...) Isus stabilește cele două puncte cardinale pentru credincioșii din toate timpurile. Primul este că viața morală și religioasă nu se poate reduce la o ascultare plină de angoasă și forțată, dar trebuie să aibă ca principiu iubirea. Al doilea este că iubirea trebuie să tindă împreună și inseparabil spre Dumnezeu și spre aproapele».

Fiind vorba de ”una din principalele noutăți ale învățăturii lui Isus”, a continuat papa, aceasta ”ne ajută să înțelegem că nu este o adevărată iubire de Dumnezeu cea care nu se exprimă în iubirea de aproapele; și, în același fel, nu este o adevărată iubire de aproapele cea care nu se alimentează din relația cu Dumnezeu”. ”Toate poruncile”, de altfel, ”sunt folositoare pentru a pune în practică și a exprima porunca nedespărțită a iubirii. Iubirea față de Dumnezeu se exprimă mai presus de toate prin rugăciune, în special prin adorație. Iubirea de aproapele, care se numește și caritate fraternă, înseamnă apropiere, ascultare, împărțire, grija față de celălalt. Apostolul Ioan scrie: Cine nu-l iubește pe fratele pe care îl vede, nu-L poate iubi pe Dumnezeu pe care nu-L vede (1 Ioan 4,20).

Prin cuvintele proclamate la evanghelia acestei duminici, ”Isus ne ajută să mergem la izvorul viu și îmbelșugat al Iubirii. Atare izvor este Dumnezeu însuși, care trebuie iubit în totalitate într-o comuniune pe care nimic și nimeni nu o poate frânge. O comuniune care este un dar de invocat zi de zi, dar și un efort personal pentru ca viața noastră să nu se lase înrobită de idolii lumii. Verificarea drumului nostru de convertire și de sfințenie este întotdeauna iubirea față de aproapele. (...) Până când va exista un frate sau o soră cărora le închidem inima, vom încă departe de a fi discipoli așa cum ne cere Isus. Dar milostivirea sa dumnezeiască nu ne permite să ne descurajăm, dimpotrivă, ne cheamă să o luăm din nou de la capăt zi de zi ca să trăim coerent Evanghelia”.

”Mijlocirea Preasfintei Maria”, a încheiat papa Francisc, ”să ne deschidă inima ca să primim marea poruncă, îndoita poruncă a iubirii, care cuprinde toată legea lui Dumnezeu și de care depinde mântuirea noastră”.

Vom reveni cu un articol dedicat consistoriului pentru crearea de noi cardinali.

Rugăciunea ”Îngerul Domnului” s-a încheiat cu binecuvântarea apostolică a papei, binecuvântare ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

25 octombrie 2020, 12:36