Căutare

2020.09.09 Udienza Generale 2020.09.09 Udienza Generale 

Papa Francisc: într-o lume conflictuală, avem nevoie de oameni ai păcii

De ce, dacă depindem tot mai mult unii de alții, se continuă practica violenței? De ce unul diferit de noi este privit cu suspiciune și chiar ostilitate? De ce conducătorii statelor consideră că etalarea puterii belice aduce consens? Sunt întrebările pe care papa Francisc le strecoară în prefața pe care a scris-o la volumul ”Pentru o știință a păcii”, prezentat de editura ”Libreria Editrice Vaticana”. Într-o umanitate care se află în pragul unui „al treilea război mondial”, textul inedit al papei Francisc scoate în evidența urgența formării noilor generații în spiritul dialogului și al concordiei între oameni și popoare.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
15 septembrie 2020 – Vatican News. ”De ce, într-o în care globalizarea a abătut atâtea frontiere, în care – se spune – că toți suntem interconectați, se continuă practica violenței în relațiile dintre persoane și între comunități? De ce cel care este diferit de noi ne inspiră deseori teamă, astfel încât ajungem să luăm o atitudine de apărare și suspiciune, care de prea multe ori devine agresiune ostilă? De ce guvernele statelor consideră că a-și etala puterea, chiar și prin acțiuni de război, le poate da o mai mare credibilitate în ochii cetățenilor și le poate crește consensul de care se bucură?”

Sunt câteva din întrebările pe care papa Francisc le-a scris în prefața la volumul ”Pentru o știință a păcii”, publicat recent de editura Libreria Editrice Vaticana. Volumul propune reflecții pentru formarea ”operatorilor de pace” și cuprinde prelegerile unui seminar de studiu organizat în 28 februarie 2019 la Universitatea Pontificală din Lateran.

Potrivit unui comunicat al editorului, prefața papei Francisc își propune să ”păstreze viu apelul la pace, în special în rândul tinerelor generații, în fața unei lumi care este cufundată încă într-un climat de război și de violență reciprocă”.

Un text inedit, așadar, al Sfântului Părinte, în care se evidențiază că obiectivul volumului «Pentru o știință a păcii» este ”de a contribui la definirea unui profil al operatorului de pace, mergând pe urmele deciziei sale de a înființa la Universitatea Pontificală din Lateran un ciclu de studii în «Științele păcii». O decizie care, se subliniază în comunicatul de presă, ”ia naștere dintr-o convingere foarte precisă: «Biserica – scrie papa Francisc – este chemată să se angajeze pentru soluționarea problemelor privind pacea, concordia, mediul, apărarea vieții, drepturile umane și civile» (cf. Evangelii gaudium, 65). Iar în acest demers, continuă pontiful, ”un rol central îl are mediul universitar, locul simbolic al acelui umanism integral care trebuie în continuu reînnoit și îmbogățit”.

În viziunea papei Francisc, ”un bun operator de pace trebuie să fie în măsură să maturizeze o privire asupra lumii și a istoriei care să nu cadă într-un «exces de diagnoză», care nu întotdeauna este însoțit de propuneri de soluționare și realmente aplicabile. Este vorba, într-adevăr, de a merge dincolo de o abordare pur sociologică, ce pretinde să îmbrățișeze realitatea întreagă de o manieră neutrală și aseptică. Cine își propune să devină expert în Științele Păcii trebuie să învețe să fie atent la semnele timpurilor: gustul cercetării științifice și al studiului trebuie să fie însoțit de o inimă capabilă de a împărtăși bucuriile și speranțele, tristețile și frământările oamenilor de astăzi pentru a ști să realizeze un adevărat discernământ evanghelic”.

Pontiful susține că omenirea de astăzi cunoaște o adevărată ”schimbare de epocă”, dar trece în același timp printr-un fel de ”al treilea război mondial pe bucăți”, fiind cufundată încă ”într-un climat de război și de violență reciprocă”. De aceea, voința de a înființa un nou ciclu de studii, sub genericul ”Științele păcii”, nu înseamnă ”a altera sensul instituțional și tradițiile consolidate ale realităților noastre academice, ci mai degrabă a le orienta funcțiunea în perspectiva unei Biserici mai vizibil «în ieșire» și misionare”.

Salutând cu satisfacție contribuția volumului ”Pentru o știință a păcii” – în care își dau mâna filosofia, teologia, dreptul și istoria – papa Francisc afirmă în prefață că ”avem cu adevărat nevoie de bărbați și femei, bine pregătiți, înzestrați cu toate instrumentele necesare pentru a citi și a interpreta dinamica socială, economică și politică a timpului nostru. A se angaja în aceste parcursuri de formare va fi un ajutor valabil pentru numeroși tineri să descopere că vocația laicală este mai întâi de toate caritatea în familie și caritatea socială sau politică: înseamnă un angajament concret pornind de la credință pentru a construi o societate nouă, înseamnă o viață trăită în mijlocul lumii și al societății pentru a-i evangheliza diversele instanțe, pentru a face să crească pacea, coexistența, dreptatea, drepturile omului, milostivirea și, în acest fel, a face să se lărgească Împărăția lui Dumnezeu în lume”.

Volumul, în cele din urmă, vine în fața publicului larg cu o serie de contribuții semnificative care – încheie prefața sa papa Francisc – ”deschide calea către maturizarea acestui domeniu indispensabil de cercetare științifică, menit să alimenteze practici de pace și de concordie între oameni și popoare”.

Publicația este îngrijită de prof. Gilfredo Marengo, vice-rector și docent de antropologie teologică la Institutul Pontifical ”Ioan Paul al II-lea” pentru Științele Căsătoriei și Familiei. Volumul ”Pentru o știință a păcii” publică, practic, prelegerile seminarului de studiu prezentate de secretarul pentru raporturile cu statele, arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, de istoricul religiilor, prof. Daniele Menozzi, de responsabilul editorial de la Libreria Editrice Vaticana, Fratele Giulio Cesareo, de cardinalul Renato Raffaele Martino, președinte emerit al Consiliului Pontifical ”Justitia et Pax” și președinte emerit al Consiliului Pontifical pentru Pastorația Migranților și Itineranților, și de prof. Flavia Marcacci, docent extraordinar de istorie a gândirii științifice la Facultatea de Filosofie a Universității Pontificale din Lateran.

16 septembrie 2020, 08:00