Căutare

2020.08.05 Udienza Generale 2020.08.05 Udienza Generale 

Papa: Împreună, ca discipoli ai lui Isus care vindecă, pentru edificarea unei lumi mai bune

«Pandemia continuă să producă răni adânci, demascând vulnerabilităţile noastre. Sunt mulţi cei decedaţi şi foarte mulţi bolnavii de pe toate continentele. Multe persoane şi multe familii trăiesc un moment de incertitudine, din cauza problemelor socio-economice, care-i lovesc în special cei mai săraci.» Cu aceste cuvinte a început papa Francisc cateheza audienţei generale de miercuri, 5 august a.c., prima de după perioada de pauză estivă din luna iulie. Audienţa generală s-a desfăşurat în biblioteca biroului papal din Palatul Apostolic.
Cateheza audienţei generale de miercuri, 5 august 2020

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

5 august 2020 – Vatican News. Pornind de la această consideraţie, pontiful a evidenţiat necesitatea de a ne păstra cu fermitate privirea asupra lui Isus (cf Evr 12,2) şi, prin această credinţă, "să îmbrăţişăm speranţa Împărăţiei lui Dumnezeu pe care ne-o aduce Isus însuşi" (cf Mc 1,5; Mt 4,17; CBC, 2816), explicând că aceasta este o Împărăţie a vindecării şi a mântuirii care este deja prezentă printre noi (cf Lc 10,11); o Împărăţie a dreptăţii şi a păcii care se manifestă în fapte de caritate care, la rândul lor, sporesc speranţa şi întăresc credinţa (cf 1 Cor 13,13).

Amintind că în tradiţia creştină, credinţa, speranţa şi caritatea sunt mult mai mult decât sentimente sau atitudini, papa Francisc a evidenţiat că acestea sunt virtuţi insuflate în noi de harul Duhului Sfânt (cf CBC, 1812-1813); sunt daruri care ne vindecă şi care ne fac vindecători, daruri care ne deschid către orizonturi noi, chiar în timp ce navigăm în apele dificile ale timpului nostru.

Succesiv, Sfântul Părinte a pus în lumină faptul că o nouă întâlnire cu Evanghelia credinţei, a speranţei şi a iubirii ne îndeamnă să ne însuşim un spirit creativ şi reînnoit. "În acest fel" – a spus – "vom putea transforma rădăcinile infirmităţilor noastre fizice, spirituale şi sociale". Vom putea vindeca în profunzime structurile nedrepte şi practicile distructive care ne separă unii de ceilalţi, ameninţând familia umană şi planeta noastră.

Amintind că misiunea publică a lui Isus oferă multe exemple de vindecare, pontiful a specificat că Isus nu vindecă doar de boala fizică, ci vindecă întreaga persoană umană, readucând-o astfel în comunitate şi eliberând-o de izolare.

Sugerându-ne să ne gândim la frumoasa poveste a vindecării paraliticului din Cafarnaum (cf Mc 2, 1-12), pontiful a reliefat frumuseţea extraordinară a acestui exemplu de vindecare, deoarece acţiunea lui Isus este un răspuns direct la credinţa acelor oameni, la speranţa pe care şi-o pun în Isus, coborându-l pe paralitic cu targa prin acoperişul din care desfac o bucată. "O vindecare fizică şi spirituală, rezultatul unei întâlniri personale şi sociale", a explicat papa, îndemnându-se să ne imaginăm cum a crescut credinţa celor prezenţi în acea casă, datorită gestului lui Isus, a întâlnirii vindecătoare cu Mântuitorul.

Îndemnându-ne să ne întrebăm cum am putea ajuta la vindecarea lumii de azi, în calitate de discipoli ai Domnului Isus, medic al trupurilor şi al sufletelor, pontiful a spus că suntem chemaţi să continuăm "lucrarea sa de vindecare şi mântuire", în sens fizic, social şi spiritual, după cum se spune la numărul 1421 al Catehismului Bisericii Catolice.

Sfântul Părinte a observat că, deşi Biserica administrează harul vindecător al lui Cristos prin sacramente şi, deşi oferă servicii de sănătate în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii, nu este expertă în prevenirea sau tratarea pandemiei. De asemenea, nu oferă indicaţii socio-politice specifice, aceasta fiind misiunea liderilor politici şi sociali. "Cu toate acestea" – a spus – "de-a lungul secolelor şi în lumina Evangheliei, Biserica a dezvoltat câteva principii sociale fundamentale (cf. Compendiul doctrinei sociale a Bisericii, 160-208), principii care ne pot ajuta să mergem mai departe, pentru a pregăti viitorul de care avem nevoie". Papa a menţionat demnitatea persoanei, binele comun, opţiunea preferenţială pentru săraci, destinaţia universală a bunurilor, solidaritatea, subsidiaritatea, grija pentru casa noastră comună. "Toate aceste principii exprimă, în moduri diferite, virtuţile credinţei, speranţei şi iubirii", a mai spus pontiful.

La finalul catehezei, papa Francisc a anticipat tematicile următoarelor cateheze, spunând că îi îndeamnă pe credincioşi la abordarea împreună a problemelor stringente pe care le-a evidenţiat pandemia, în special bolile sociale. "O vom face în lumina Evangheliei, a virtuţilor teologice şi a principiilor doctrinei sociale a Bisericii", a mai spus, precizând că vom "explora modul în care tradiţia socială catolică poate ajuta familia umană la vindecarea acestei lumi care suferă de boli grave. "Doresc să reflectăm şi să lucrăm împreună, ca discipoli ai lui Isus care vindecă, pentru a construi o lume mai bună şi plină de speranţă pentru generaţiile viitoare (cf. Exortaţiei Apostolice "Evangelii gaudium", 24 noiembrie 2013, 183).

Îndemn la rugăciune pentru Liban

După cateheza audienţei generale, în cadrul saluturilor adresate credincioşilor, papa Francisc şi-a îndreptat gândul către Liban, îndemnându-ne la rugăciune pentru victime şi familiile lor în acest moment dramatic:

Papa Francisc: «Ieri la Beirut, în zona portului, explozii masive au provocat zeci de morţi, mii de răniţi şi multe distrugeri grave. Să ne rugăm pentru victime şi familiile lor. Să ne rugăm pentru Liban pentru ca, cu implicarea tuturor componentelor sale sociale, politice şi religioase, să poată înfrunta acest moment tragic şi dureros şi, cu ajutorul comunităţii internaţionale, să depăşească criza gravă prin care trece.»
 

05 august 2020, 12:42