Căutare

2019.09.17 Papa Francesco incontra Sua Santità Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli 2019.09.17 Papa Francesco incontra Sua Santità Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli 

Abordăm urgențele omenirii pe baza credinței creștine: patriarhul Bartolomeu îi scrie papei Francisc

«L’Osservatore Romano», cotidianul Sfântului Scaun, a publicat recent scrisoarea trimisă papei Francisc de patriarhul Bartolomeu cu ocazia solemnității liturgice a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, patronii cerești ai Romei. Anul acesta, din cauza pandemiei, tradiționala delegație a Patriarhatului de Constantinopol nu a luat parte la Sfânta Liturghie a solemnității din 29 iunie. Pandemia și consecințele acesteia, avertizează patriarhul ecumenic, riscă să împingă omenirea ”într-un impas fără precedent”; urgențele omenirii trebuie abordate pe baza credinței și a virtuților creștine.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
7 iulie 2020 – Vatican News. În fața provocărilor contemporane și a problemelor globale, avem o abordare comună ”care se bazează pe «stânca» credinței și pe virtuțile fundamentale ale iubirii și dreptății. Creația omului după chipul lui Dumnezeu și destinul său veșnic în Cristos îi conferă o valoare ce nu poate fi depășită”. Este un fragment semnificativ din scrisoarea trimisă papei Francisc de patriarhul ecumenic Bartolomeu cu ocazia solemnității liturgice a Sfinților Petru și Pavel.

”Ne rugăm și lucrăm fără încetare, Preasfințite Frate”, scrie patriarhul, ”pentru progresul dialogului teologic bilateral dintre Bisericile noastre și pentru drumul către unitate. Atare demers este îmbogățit de inițiativele pe care le împărtășim și de declarațiile noastre comune în fața marilor provocări contemporane și a problemelor globale”.

”Actuala pandemie cu noul coronavirus Covid-19”, recunoaște Bartolomeu, ”a făcut imposibilă numirea și prezența unei delegații oficiale a patriarhatului ecumenic pe lângă Scaunul vostru pentru sărbătoarea hramului Bisericii Romei, după cum era consuetudine în ultimii ani”. Patriarhul ecumenic și-a exprimat participarea ”de la distanță” la această sărbătoare în timp ce afirmă că ”primește putere și binecuvântare” de la relicvele Sfântului Petru pe care papa Francisc le-a donat cu generozitate Bisericii din Constantinopol.

”Pe parcursul întregii perioade a pandemiei am rămas impresionați”, scrie Bartolomeu, ”de suferința atâtor ființe umane, precum și de spiritul de sacrificiu și de eroismul medicilor și al asistenților medicali. Auzim strigătul bolnavilor și al celor dragi și simțim angoasa șomerilor și a celor care sunt în dificultăți din cauza consecințelor financiare și sociale ale actualei crize. În fața acestei situații dureroase, Biserica este chemată să dea mărturia sa prin cuvinte și prin fapte”.

”Textele Noului Testament”, amintește patriarhul ecumenic, ”sunt pline cu relatări despre vindecarea bolnavilor, o vindecare ce se referă la plinătatea existențială și la mântuirea omului. Cristos este «medicul sufletelor și al trupurilor» și, în același timp, Cel care «a luat asupra sa slăbiciunile noastre și a purtat bolile noastre» (cfr. Matei 8,17). În limbajul teologic, apoi, păcatul este descris ca boală și își face spațiu folosirea terminologiei medicale pentru a reprezenta încorporarea și reînnoirea omului în Biserică, infirmeria și spitalul sufletelor și al trupurilor. Canoanele Bisericii există și sunt de folos «spre tămăduirea sufletelor şi vindecarea suferinţelor» (canonul 2, Conciliul Trulan). Pentru noi, creștinii, terapia și vindecarea sunt o anticipare a victoriei definitive a vieții asupra putreziciunii, precum și a transcendenței ultime și a abolirii morții. Biserica, nu la întâmplare, consideră contribuția medicului o îndatorire sacră, subliniind raportul de încredere dintre medic și pacient și respingând la modul absolut percepția bolnavului drept o entitate impersonală, ca «obiect» și «caz»”.

Acesta este spiritul prin care, afirmă mai departe Bartolomeu, ”Biserica abordează și problemele economice și sociale, evidențiind aspectele negative ale actualului model dominant de activitate financiară și de dezvoltare, care are în centru «maximizarea profiturilor». Dacă atare principiu va fi mai departe dominant, chiar și în timpul fazei în care se înfruntă consecințele economice ale pandemiei, atunci omenirea va fi împinsă într-un impas fără precedent. Viitorul nu poate să aparțină economismului și «producției de bani prin bani», fără referință la economia reală. Viitorul aparține unei economii sustenabile, bazate pe principiile justiției sociale și solidarității. Soluția nu este a avea sau a avea mai mult, ci a fi, care implică întotdeauna un a fi împreună. Biserica predică prioritatea relației asupra achiziției”.

Scrisoarea patriarhului ecumenic Bartolomeu a fost transmisă papei Francisc la sărbătoarea ”Sfântului Petru, principele apostolilor, și a Sfântului Paul, învățătorul neamurilor și «apostolul libertății», care cu bucurie au proclamat Evanghelia universalei și dumnezeieștii economii mântuitoare și și-au dat viața ca martiri la Roma”. La încheierea scrisorii, patriarhul transmite episcopului Romei ”sincere simțăminte frățești”, formulând urarea ”unei grabnice depășiri a problemelor pe care pandemia le-a adus chiar și în viața Bisericii”.

06 iulie 2020, 12:27