Căutare

2020.07.12 Angelus 2020.07.12 Angelus 

Papa Francisc, la "Angelus": Răbdarea lui Dumnezeu ne deschide inima la speranţă

Sfântul Părinte a dedicat cuvântul de învăţătură care a însoţit rugăciunea mariană "Angelus", de duminică, 19 iulie a.c., din Piaţa San Pietro, Evangheliei liturgiei Duminicii a XVI-cea din timpul de peste an, după sfântul Matei, capitolul 13, versetele 24-43. Textul ni-l prezintă pe Isus care vorbeşte mulţimii despre Împărăţia Cerurilor, alegând să le explice această realitate cu ajutorul pildelor. Pontiful s-a oprit asupra primei parabole, cea a neghinei, "care ne face cunoscută răbdarea lui Dumnezeu şi ne deschide inima la speranţă".
Papa Francisc, la "Angelus": Răbdarea lui Dumnezeu ne deschide inima la speranţă

Cetatea Vaticanului – A. Mărinaş

19 iulie 2020 – Vatican News. Papa Francisc a reparcurs parabola în care se istoriseşte despre câmpul în care a fost semănat grâu bun dar în care au apărut şi buruieni, termen ce defineşte "toate ierburile dăunătoare care infestează solul". Slujitorii merg la stăpânul câmpului pentru a afla de unde a apărut neghina, iar el le răspunde:  "Un om duşmănos a făcut aceasta" (versetul 28). Slujitorii ar vrea să meargă şi să smulgă imediat neghina, însă stăpânul câmpului îi opreşte, din cauza riscului de a smulge, împreună cu neghina şi grâul cel bun. El le spune că trebuie aşteptat momentul secerişului, doar atunci putând fi separat grâul de neghină, aceasta din urmă putând fi adunată în snopi şi arsă.

"În această parabolă, poate fi citită o viziune istorică", a spus pontiful, explicând viziunea alegorică potrivit căreia alături de Dumnezeu – stăpânul câmpului, pe care seamănă doar seminţe bune – exisă şi un duşman care răspândeşte  neghina, pentru a împiedica creşterea grâului. În vreme ce stăpânul câmpului acţionează deschis, la lumina zilei, cu intenţia de a avea o recoltă bună, duşmanul profită de întunericul nopţii pentru a răspândi neghina, făcând aceasta din ostilitate, cu ură, cu scopul de a strica totul. Acest duşman are un nume – a specificat pontiful – fiind vorba despre diavol, "vrăjmaşul lui Dumnezeu prin excelenţă".

"Intenţia sa este de a împiedica lucrarea mântuirii, de a se asigura că Împărăţia lui Dumnezeu este împiedicată de lucrători nelegiuiţi, de semănători de scandaluri" – a spus pontiful, explicând că, de fapt, sămânţa bună şi neghina nu reprezintă binele şi răul în mod abstract, ci se referă la noi, fiinţele omeneşti, care-l putem urma pe Dumnezeu sau pe diavol.  

Revenind asupra intenţiei slujitorilor de a merge să smulgă imediat neghina, să elimine numaidecât răul, adică oamenii răi, papa Francisc pune în lumină înţelepciunea stăpânului câmpului, care are capacitatea de a vedea în perspectivă şi ştie că trebuie să aştepte, "pentru că persecuţia şi ostilitatea îndelungate fac parte din vocaţia creştină".

Pontiful a spus că răul trebuie, desigur, respins, însă trebuie avută răbdare cu cei răi, deoarece sunt fiinţe omeneşti faţă de care trebuie avută răbdare. "Nu este vorba despre acea toleranţă ipocrită care ascunde ambiguitatea, ci despre dreptatea atenuată de milostivire", a explicat pontiful, amintind că Isus a venit mai curând în căutarea celor păcătoşi decât a celor neprihăniţi (cf. Mt 9,12-13). De aceea şi acţiunea noastră, a discipolilor lui Isus, trebuie să fie orientată spre mântuirea celor răi, nu spre suprimarea lor.

Primiţi acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul rugăciunii "Angelus", din Piaţa San Pietro, de duminică 19 iulie a.c.

19 iulie 2020, 12:56