Căutare

2013.05.18 Papa Francesco durante la Veglia di Pentecoste 2013.05.18 Papa Francesco durante la Veglia di Pentecoste 

Papa Francisc: Prin forţa Duhului Sfânt să ieşim mai buni din această pandemie

Suferinţa pandemiei ar fi fără niciun folos dacă nu se merge în direcţia construirii unei societăţi mai juste. Papa subliniază această convingere într-un mesajul video, în limba spaniolă, prilejuit de Veghea mondială de rugăciune de Rusalii, organizată on-line, sâmbătă, 30 mai a.c., de Comunitatea Charis – Catholic Charismatic Renewal International Service (Slujirea Internaţională a Reînnoirii Carismatice Catolice) – organism carismatic unic pentru toate expresiile Reînnoirii Carismatice

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

1 iunie 2020 – Vatican News.
Duhul Sfânt promis de Isus vine să ne vindece temerile şi "câte temeri avem", observă papa Francisc în mesajul video încadrat în  orizontul Veghii de rugăciune prilejuită de solemnitatea Rusaliilor. Spiritul Sfânt "vine să ne vindece rănile" – continuă pontiful – inclusiv rănile pe care ni le provocăm unii altora; vine pentru a ne transforma în discipoli misionari, plini de curajul parresiei apostolice, necesară pentru predicarea Evangheliei lui Isus. Privirea Sfântului Părinte îmbrăţişează realitatea de astăzi a unei lumi extrem de rănită, care suferă  "mai ales în cei mai săraci", o lume care acum – "când certitudinile umane au dispărut" – are nevoie să i-l dăm pe Isus. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de puterea Duhului Sfânt care ne deschide minţile şi inimile către "lecţia învăţată" potrivit căreia "suntem o singură umanitate" şi "nimeni nu se salvează singur".

Pontiful atrage atenţia asupra faptului că, odată ieşiţi din această pandemie, nu putem continua să facem ce făceam şi cum făceam, pentru că viitorul va fi cu totul diferit. Toată această suferinţă ar fi în zadar dacă nu vom construi împreună o societate mai dreaptă, mai echitabilă, mai creştină, dacă nu vom face eforturi pentru a pune capăt pandemiei sărăciei din lume, a pandemiei sărăciei din ţările şi din oraşele noastre.

Din marile încercări ale umanităţii, inclusiv din această pandemie, vom ieşi fie mai buni fie mai răi. Nu se iese la fel – a spus Sfântul Părinte. Eu vă întreb – a continuat –  cum vreţi să ieşiţi din această pandemie? Mai buni sau mai răi? De aceea să ne deschidem astăzi către Duhul Sfânt pentru ca El să ne schimbe inima şi să ne ajute să ieşim mai buni din această pandemie.

A ieşi mai buni înseamnă să trăim cele spuse de Isus: "Căci Mi-a fost foame şi Mi-aţi dat să mănânc, Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat să beau, am fost străin şi M-aţi primit între voi, am fost gol şi M-aţi îmbrăcat, am fost bolnav şi M-aţi vizitat, am fost în închisoare şi aţi venit pe la Mine" (Mt 25,35-36). Este o îndatorire încredinţată tuturor, inclusiv comunităţii Charis, care reprezintă toate realităţile carismaticele unite, pe care papa Francisc le îndeamnă să fie fidele chemării Duhului Sfânt.

În Mesaj, papa Francisc aminteşte cuvintele profetice prin care papa Ioan XXIII-lea anunţa Conciliul Vatican al II-lea, invocând prezenţa şi acţiunea Spiritului Sfânt: "O, Duhule Sfânt, reînnoieşte minunile tale în timpul nostru, ca pentru noi Rusalii, şi fă ca Sfânta Biserică, stăruind într-un singur suflet, în continuă rugăciune, împreună cu Maria, Maica lui Isus şi sub călăuzirea sfântului Petru, să sporească domnia Divinului nostru Mântuitor, domnia iubirii şi a păcii. Amin".

La finalul mesajului video, papa Francisc şi-a exprimat speranţa ca această Veghe de rugăciune să fie un prilej de primire a forţei Duhului Sfânt pentru a ieşi mai buni din momentul de suferinţă şi încercare al pandemiei.

01 iunie 2020, 10:12