Căutare

Papa Francesco Sacro cuore di Gesu Papa Francesco Sacro cuore di Gesu 

Papa Francisc: Inima lui Isus, izvor de pace, mângâiere și speranță

Pe parcursul lunii iunie, dedicată de pietatea creștină Inimii Preasfinte a lui Isus, papa Francisc a făcut mai multe referințe la nucleul teologic al acestei devoțiuni care culminează cu solemnitatea Inimii Preasfinte a lui Isus. În aceeași zi, din inițiativa Sfântului Ioan Paul al II-lea, se marchează și Ziua de rugăciune pentru sfințenia preoților, ocazie prețioasă de cultivare a legăturii spirituale dintre credincioși și cel pe care ei îl numesc cu afecțiune ”Părinte” sau ”Sfinția Voastră”. Potrivit calendarul roman sau latin, această solemnitate este celebrată în vinerea săptămânii succesive a sărbătorii ”Trupul și Sângele Domnului”.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
19 iunie 2020 – Vatican News
. Biserica catolică de rit roman sau latin celebrează vineri, 19 iunie 2020, solemnitatea Inimii Preasfinte a lui Isus. Frecvente sunt, în ultimele săptămâni, referințele papei Francisc la această solemnitate, ”deosebit de îndrăgită de poporul creștin”, în care se marchează, din 1995, Ziua de rugăciune pentru sfințenia preoților.

”Isuse cu Inima blândă și smerită, fă inima mea asemenea cu Inima Ta!”

Cu ajutorul unei lecturi personale a Evangheliei sau prin adorația Preasfântului Sacrament, ”inima noastră, încetul cu încetul, va deveni mai răbdătoare, mai generoasă, mai milostivă, după exemplul Inimii lui Isus”: spunea papa Francisc în alocuțiunea primei rugăciunii ”Îngerul Domnului” a lunii curente.
Papa Francisc: «Luna iunie este dedicată în mod special Inimii lui Cristos, o devoțiune care unește marii învățători spirituali și lumea simplă a poporului lui Dumnezeu. Într-adevăr, Inima umană și dumnezeiască a lui Isus este izvorul din care putem primi întotdeauna milostivirea, iertarea și blândețea lui Dumnezeu. Putem face aceasta oprindu-ne asupra unei pericope din Evanghelie, simțind cum în centrul oricărui gest, al oricărui cuvânt al lui Isus se află iubirea, iubirea Tatălui care l-a trimis pe Fiul său, iubirea Duhului Sfânt care este înăuntrul nostru. Și putem face aceasta adorând Euharistia, unde această iubire este prezentă în Preasfântul Sacrament. Atunci, și inima noastră, încetul cu încetul, va deveni mai răbdătoare, mai generoasă, mai milostivă, prin imitarea Inimii lui Isus. Este o rugăciune veche – eu am învățat-o de la bunica mea – care spunea așa: ”Isuse, fă inima mea asemenea cu inima Ta!”. Este o rugăciune frumoasă. O spunem acum împreună? ”Isuse, fă ca inima mea să fie asemenea cu a Ta!”. Din nou: ” ”Isuse, fă ca inima mea să fie asemenea cu a Ta!”» (Angelus, 7 iunie 2020).

Inima lui Isus, izvor de pace, mângâiere și speranță

La audiența generală de miercuri, 17 iunie a.c., desfășurată în biblioteca Palatului Apostolic, papa a amintit că solemnitatea Inimii Preasfinte a lui Isus reprezintă ”o sărbătoare atât de dragă poporului creștin”. ”Vă îndemn”, a spus Sfântul Părinte, ”să descoperiți bogățiile care sunt ascunse în Inima lui Isus, ca să învățăm a-l iubi pe aproapele”. La nelipsitul salut adresat la finalul audienței bătrânilor, tinerilor, bolnavilor și soților recent căsătoriți, pontiful i-a îndemnat cu aceste cuvinte: ”Îndreptați-vă privirea spre Inima lui Isus și veți găsi pacea, mângâierea și speranța. Vă binecuvântez din inimă!” (Audiența generală, 17 iunie 2020).

Ziua de rugăciune pentru sfințenia preoților

În cadrul aceleiași audiențe de miercuri, 17 iunie a.c., papa a făcut un călduros salut pentru credincioșii de limba spaniolă, care urmăreau cateheza prin mijloacele de comunicare socială, un salut ancorat în solemnitatea Inimii Preasfinte a lui Isus. Pontiful a scos în evidență faptul că legată de această solemnitate este Ziua de rugăciune pentru sfințenia preoților:
Papa Francisc: «Vă îndemn să vă rugați pentru preoți, pentru parohul vostru, pentru cei care stau aproape de voi și vă cunosc, pentru ca prin rugăciunea voastră, Domnul să-i întărească în vocația lor, să-i susțină în slujirea lor și să fie întotdeauna slujitori ai bucuriei Evangheliei pentru toți oamenii!»

A 25-a Zi mondială de rugăciune pentru sfințenia preoților

Ziua mondială de rugăciune pentru sfințenia preoților a fost înființată în 1995, deci acum 25 de ani, de Ioan Paul al II-lea. Rădăcinile inițiativei, însă, sunt mult mai adânci și au a face cu preotul italian Mario Venturini (1886-1957), care și-a dedicat viața și apostolatul sfințirii preoților, întemeind în acest scop, în 1926, congregația ”Isus, Preotul”. În scrisoarea adresată preoților în 25 martie 1995, în vederea Joii Sfinte, regretatul și sfântul pontif cerea pentru preoți ca Sfânta Fecioară Maria să ”pună în inima noastră o mare dorință de sfințenie”, din convingerea că ”noua evanghelizare are nevoie de noi evanghelizatori, iar aceștia sunt preoții care se străduiesc să trăiască slujirea lor ca un drum specific către sfințenie” (cf. Pastores dabo vobis, 82). Ziua înființării sfintei preoții, Joia Sfântă, ”ne amintește în același timp datoria de a tinde către sfințenie, pentru a fi «slujitori de sfințenie» față de bărbații și femeile încredințați slujirii noastre pastorale. În această lumină, apare mai mult decât oportună propunerea, înaintată de Congregația pentru cler, de a celebra în fiecare dieceză o Zi pentru sfințenia preoților cu ocazia sărbătorii Inimii Preasfinte a lui Isus sau în altă dată mai potrivită cu cerințele și obiceiurile pastorale ale locului. Îmi însușesc această propunere”, încheia papa Ioan Paul al II-lea, ”exprimându-mi speranța ca această Zi specială să-i ajute pe preoți să trăiască într-o conformare tot mai deplină cu inima Bunului Păstor”.

19 iunie 2020, 13:03