Căutare

VATICAN-RELIGION-POPE-AUDIENCE VATICAN-RELIGION-POPE-AUDIENCE 

Papa: Viaţa consacrată este un semn de speranţă: Fiţi experte în umanitate!

«Vă îndemn să recitiţi şi să meditaţi textele Ritualului, unde răsună sensul vocaţiei voastre: sunteţi chemate să trăiţi şi să mărturisiţi că Dumnezeu, în Fiul său, ne-a iubit mai întâi, că iubirea lui este pentru toată lumea şi are puterea să transformă păcătoşii în sfinţi», scrie papa Francisc în Mesajul adresat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la promulgarea Ritualului Consacrării Fecioarelor. Pontiful îndeamnă: «Fiţi femei ale milostivirii, experte în umanitate. Femei care cred "în forţa revoluţionară a tandreţei şi a afecţiunii” (Exortaţia Apostolică "Evangelii gaudium", 288). Pandemia ne învaţă că "este timpul să înlăturăm inegalităţile, să vindecăm nedreptatea care subminează sănătatea întregii umanităţi!” (Omilia Sfintei Liturghii din Duminica Divinei Milostiviri, 19 aprilie 2020). Ceea ce se întâmplă în lume să vă cutremure: nu închideţi ochii şi nu fugiţi; treceţi cu delicateţe prin durere şi suferinţă; perseveraţi în vestirea tuturor a Evangheliei vieţii.»

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

1 iunie 2020 – Vatican News.
«Dragi surori! În urmă cu cincizeci de ani, Congregaţia pentru Cultul Divin, prin mandatul sfântului Paul al VI-lea, a promulgat noul Ritual al Consacrării Fecioarelor. Pandemia aflată încă în curs a constrâns amânarea întâlnirii internaţionale convocată de Congregaţia pentru Institutele de Viaţă Consacrată şi Societăţile de Viaţă Apostolică în vederea sărbătoririi acestui important aniversar. Cu toate acestea, doresc la fel de mult să mă alătur vouă în aducerea de mulţumire pentru acest "dublu dar făcut de Domnul Bisericii sale" –  după cum a spus sfântul Ioan Paul al II-lea, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la Ritualul reînnoit şi de la un Ordo fidelium "restituit comunităţii ecleziale" (Discurs adresat participanţilor la Simpozionul internaţional Ordo virginum, din 2 iunie 1995). Astfel începe Mesajul papei Francisc adresat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la promulgarea Ritualului Consacrării Fecioarelor.

«Chemarea voastră pune în lumină  bogăţia inepuizabilă şi multiformă a darurilor Duhului Celui Înviat, care face toate lucrurile noi (cf Fap 21, 5)», continuă pontiful în Mesaj, subliniind că vocaţia la viaţa consacrată este în acelaşi timp «un semn de speranţă: fidelitatea Tatălui pune şi astăzi în inimile unor femei dorinţa de a fi consacrate Domnului în fecioria trăită în viaţa de zi cu zi a propriului mediu social şi cultural».

«Însoţite de episcopi, aţi aprofundat specificul formei voastre de viaţă consacrată», se spune în continuarea Mesajului, pontiful amintind că trăirea vieţii consacrate face din femeile consacrate un Ordo fidelium particular în Biserică,  o categorie specială în rândul credincioşilor, papa îndemnând la continuarea colaborării cu episcopii, astfel încât "să existe parcursuri serioase de discernământ vocaţional şi de formare iniţială şi permanentă". «De fapt, darul vocaţiei voastre se exprimă în simfonia Bisericii, care se edifică atunci când se poate recunoaşte în voi femei în măsură să trăiască darul de a fi asemenea surorilor», scrie papa Francisc, adresându-se femeilor consacrate cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la promulgarea Ritualului Consacrării Fecioarelor.  
«La cincizeci de ani de la Ritualul reînnoit, aş dori să vă spun: nu stingeţi profeţia vocaţiei voastre!»: este îndemnul Sfântului Părinte care aminteşte că vocaţia la viaţa consacrată nu este meritul celui chemat, ci rezultatul îndurării lui Dumnezeu,  "pentru a face să strălucească în existenţa voastră chipul Bisericii, Mireasa lui Cristos".

«Vă îndemn să recitiţi şi să meditaţi textele Ritualului, unde răsună sensul vocaţiei voastre: sunteţi chemate să trăiţi şi să mărturisiţi că Dumnezeu, în Fiul său, ne-a iubit mai întâi, că iubirea lui este pentru toată lumea şi are puterea să transforme păcătoşii în sfinţi»  – se spune în Mesaj, papa Francisc îndemnând:  «Fiţi femei ale milostivirii, experte în umanitate. Femei care cred "în forţa revoluţionară a tandreţei şi a afecţiunii" (Exortaţia Apostolică "Evangelii gaudium", 288). Pandemia ne învaţă că "este timpul să înlăturăm inegalităţile, să vindecăm nedreptatea care subminează sănătatea întregii umanităţi!" (Omilia Sfintei Liturghii din Duminica Divinei Milostiviri, 19 aprilie 2020). Ceea ce se întâmplă în lume să vă cutremure: nu închideţi ochii şi nu fugiţi; treceţi cu delicateţe prin durere şi suferinţă; perseveraţi în vestirea Evangheliei vieţii depline pentru toţi.»

«În solemnitatea Coborârea Duhului Sfânt» – se spune în încheiere – «doresc să vă binecuvântez pe fiecare dintre voi, precum şi pe femeile care se pregătesc să primească această consacrare şi pe toate cele care o vor primi în viitor. "Duhul Paraclet este dat Bisericii ca principiu inepuizabil al bucuriei sale în calitate de mireasă a lui Cristos glorificat" (sfântul PAUL al VI, Exortaţia Apostolică "Gaudete în Domino", 41). Ca semn al Bisericii Mireasa lui Cristos, să fiţi întotdeauna femei ale bucuriei, urmând exemplul Mariei din Nazaret, femeia imnului Magnificat, mama Evangheliei vii.»

01 iunie 2020, 15:10