Căutare

2020.06.17 Udienza Generale 2020.06.17 Udienza Generale 

Un vocabular al Papei Francisc: O carte care dezvăluie un om milostiv şi plin de compasiune

A apărut, la Editura Librăriei Vaticane, volumul "Un vocabolario di Papa Francesco" (Un vocabular al Papei Francisc), cu o prefaţă a patriarhului ecumenic Bartolomeu şi o introducere a cardinalului O'Malley. Volumul este îngrijit de Joshua J. McElwee şi de Cindy Wooden.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

18 iunie 2020 – Vatican News.
Cotidianul L'Osservatore Romano a publicat prefaţa, în care patriarhul Bartolomeu îşi exprimă bucuria pentru volumul definit o "antologie", care propune "o selecţie fascinantă de reflecţii stimulante, o colecţie de contribuţii interesante aparţinând unuia dintre cei mai eminenţi lideri religioşi"

«Acest volum» - scrie patriarhul Bartolomeu – «adună reflecţii despre  cuvintele cheie ale mesajului şi slujirii iubitului nostru frate, papa Francisc. Însă, cuvintele sunt mult mai mult decât simple comentarii, mult mai importante decât frazele comune. Cuvintele sunt expresia intrinsecă a vieţii, cel mai intim mod în care reflectăm divinitatea, identitatea însăşi a lui Dumnezeu: "La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu" (In 1,1)»

«În cadrul întâlnirilor şi al reflecţiilor cu fratele nostru, episcopul Romei, am experimentat sacralitatea profundă a cuvintelor. Amintim şi suntem conştienţi că cuvintele sunt capabile să construiască poduri, dar şi ziduri. De aceea, împreună, am încercat să promovăm un dialog de iubire şi adevăr, "acţionând conform adevărului în iubire”(cf Ef 4,15)» – scrie patriarhul ecumenic de Constantinopol, explicând că termenii selectaţi în volum sunt cei care disting şi evocă principiile fundamentale pe care papa Francisc le-a privilegiat. Totodată, în prefaţa volumului "Un vocabolario di Papa Francesco", patriarhul Bartolomeu se opreşte asupra virtuţilor specifice care îi definesc mesajul şi dau mărturie despre acesta: demnitate şi dreptate; milostivire şi speranţă şi, mai presus de toate, iubirea şi bucuria.

«Această carte»  –  scrie patriarhul Bartolomeu în încheierea prefeţei – «transcende simplele cuvinte. Este un mozaic splendid de elemente colorate şi captivante care dezvăluie omul milostiv şi plin de compasiune pe care-l cunoaştem cu numele de Papa Francisc.»

Şi cardinalul american Sean Patrick O'Malley evidenţiază în introducerea volumului importanţa pe care papa Francisc o acordă cuvintelor pe care le folosim pentru a vorbi despre poporul lui Dumnezeu şi despre lucrarea Bisericii, deoarece "pot face adesea diferenţa între a fi deschişi la o ascultare mai profundă şi la a lua în considerare viaţa de credinţă sau a te îndepărta, a te simţi respins deoarece nevrednic. «Pornind de la reflecţia spirituală potrivit căreia toate darurile, talentele şi realizările noastre sunt daruri de la Dumnezeu, Sfântul Părinte ne-a oferit un vocabular în care apar atenţia, grija, incluziunea şi slujirea. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu sprijinul reciproc acordat unii altora, putem să ne însuşim aceste învăţături şi să continuăm drumul nostru de discipoli misionari pentru Cristos»  – scrie cardinalul O'Malley în încheierea introducerii la volumul "Un vocabular al Papei Francisc".

18 iunie 2020, 09:36