Căutare

2020.05.02 Messa Santa Marta 2020.05.02 Messa Santa Marta 

Papa: În vremuri de criză, Domnul să ne dea harul statorniciei credinţei şi al speranţei

La începutul Sfintei Liturghii celebrată sâmbătă, din săptămâna a treia a Paştelui, în capela Casei "Sfânta Marta", papa Francisc s-a rugat pentru conducătorii care au responsabilitatea de a avea grijă de popoare, spunând: «Ne rugăm astăzi pentru conducătorii care au responsabilitatea de a avea grijă de popoarele încredinţate lor, în aceste momente de criză: şefi de state, prim-miniştri, legislatori, primari, preşedinţi de regiuni ... pentru că Domnul să-i ajute şi să le dea forţă, pentru că munca lor nu este uşoară. Şi atunci când există diferenţe între ei, să înţeleagă că, în timp de criză, trebuie să fie foarte uniţi pentru binele oamenilor, pentru că unitatea este superioară conflictului».

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

2 mai 2020 - Vatican News. Sfântul Părinte a dorit să precizeze că, la celebrarea euharistică de sâmbătă, 2 mai, s-au alăturat spiritual 300 de grupuri de rugăciune, numite în spaniolă "madrugadores", adică cei care se trezesc devreme, foarte de dimineaţă pentru a se ruga.

În omilie celebrării euharistice, pontiful a comentat lecturile din liturgia zilei, pornind de la fragmentul din cartea Faptele Apostolilor 9,31-42, în care se relatează despre modul în care s-a consolidat prima comunitate creştină care "creştea în număr prin mângâierea Duhului Sfânt". Apoi, se relatează despre două evenimente petrecute la Lida, care-l au în centru pe apostolul  Petru: vindecarea unui om cu numele de Eneas, care zăcea la pat de opt ani, fiind paralizat şi învierea unui discipol numit Tabita. Biserica – a spus pontiful – creşte în momente de mângâiere. Dar sunt totodată momente dificile, de persecuţii, perioade de criză care îi pun pe credincioşi la grea încercare.  

Succesiv, papa Francisc s-a oprit asupra Evangheliei din liturgia zilei, după sfântul Ioan, capitolul 6, 60-69, în care se spune că discipolii lui Isus murmurau, plângându-se că era greu de înţeles Cuvântul despre pâinea vie care a coborât din cer, despre trupul şi sângele lui Cristos care dă viaţă veşnică. Isus ştia că ucenicii murmurau şi, în acel moment de criză, le aminteşte că nimeni nu poate să vină la El decât dacă îi este dat de la Tatăl.  
Momentul crizei, precum cel al pandemiei în curs, este un moment al alegerii care ne pune în faţa deciziilor pe care trebuie să le luăm – a explicat pontiful, observând că, în Evanghelia liturgiei zilei, Isus îi întreabă pe cei doisprezece dacă vor să plece.  Petru i-a răspuns: "Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice, iar noi am crezut şi am cunoscut că tu eşti Sfântul lui Dumnezeu". Petru mărturiseşte că Isus este Fiul lui Dumnezeu.
Apostolul Petru nu pătrunde înţelesul cuvintelor lui Isus despre a mânca trupul său şi a bea sângele său, dar are încredere. Credinţa ne ajută în trăirea momentelor de criză. În vremuri de criză trebuie să fim foarte fermi în credinţă, foarte perseverenţi – a evidenţiat papa Francisc.

Papa Francisc: «Momente de pace şi momente de criză. Noi, creştinii, trebuie să învăţăm să le gestionăm pe amândouă. Ambele. Unii părinţi spirituali spun că momentul crizei este ca şi cum ai trece prin foc pentru a deveni mai puternic. Domnul să ni-l trimită pe Duhul Sfânt pentru a şti să rezistăm ispitelor în perioadele de criză, pentru a fi credincioşi chiar de la primele cuvinte [ale lui Isus], cu speranţa de a trăi apoi momente de pace. Gândiţi-vă la situaţiile noastre de criză: în familie, în cartiere, gândiţi-vă la criza locurilor de muncă,  la criza socială din lume, din ţară.. există numeroase feluri de criză... .»

Pontiful a încheiat celebrarea euharistică de sâmbătă, 2 mai, prin adoraţie şi binecuvântare euharistică, îndemnându-ne să ne împărtăşim spiritual în acest timp de pandemie în care nu este posibilă împărtăşirea sacramentală, pontiful spunând rugăciunea:  Isuse al meu, cred că eşti cu adevărat prezent în Preasfântul Sacrament al altarului. Te iubesc mai presus decât orice şi doresc prezenţa ta în sufletul meu. Întrucât nu este posibil să te primesc în Preasfântul Sacrament, vino măcar spiritual în inima mea. Ca şi cum ai fi deja prezent, te îmbrăţişez şi mă unesc cu totul ţie. Nu îngădui să mă despart vreodată de tine.    

02 mai 2020, 07:30