Căutare

2020.05.11 Messa Santa Marta 2020.05.11 Messa Santa Marta 

Papa Francisc se roagă pentru cei care şi-au pierdut locurile de muncă din cauza pandemiei

La începutul Sfintei Liturghii de luni, din săptămâna a 5-a a Paştelui, papa Francisc şi-a îndreptat gândul, în rugăciune, spre cei care suferă din cauza pierderii locului de muncă, în această perioadă de pandemie, spunând: «În aceste zile, multe persoane şi-au pierdut locul de muncă. Nu au fost reangajate şi muncesc la negru. Să ne rugăm pentru aceşti fraţi şi pentru aceste surori care suferă din cauza lipsei unui loc de muncă.»

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

11 mai 2020 – Vatican News.
În omilia celebrării euharistice, papa Francisc s-a inspirat din Evanghelia liturgiei zilei, după sfântul Ioan, capitolul 14, în care se relatează că Isus le spune discipolilor: "Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el şi ne vom face locuinţă la el. Cine nu mă iubeşte nu păzeşte cuvintele mele, iar cuvântul pe care îl ascultaţi nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus acestea cât timp mai rămân cu voi. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu".

Aceasta este promisiunea Duhului Sfânt care se află cu noi, trimis de Tatăl şi de Fiul pentru a ne însoţi în viaţă – a spus pontiful, explicând că este numit Mângâietorul (Paraclit) pentru că ne sprijină, ne susţine continuu pentru a nu cădea.  
Domnul ne-a promis acest sprijin, care este Dumnezeu. Duhul Sfânt ne învaţă să intrăm în misterul credinţei, ne ajută să înţelegem misterul, învăţătura lui Isus şi să ne mărim credinţa, fără a greşi.
Referindu-se la învăţătura creştină, la doctrină, care nu este ceva static, ci este în creştere, papa Francisc a explicat că Duhul Sfânt face ca această învăţătură să nu rămână în nemişcare, ajutând-o în schimb să se dezvolte în noi, să crească în noi înţelegerea a ceea ce ne-a învăţat Isus.

Duhul Sfânt ne face să ne amintim cele învăţate de Isus, ne trezeşte memoria celor legate de Domnul, ne face să ne aducem aminte de viaţa noastră, de momentul în care l-am întâlnit sau de momentul în care l-am părăsit pe Domnul. Ne aduce în memorie mântuirea, amintirea călătoriei vieţii, ne îndrumă să discernem ce anume trebuie să facem acum, care este calea corectă şi care este drumul greşit. Ne ajută să luăm decizii, hotărâri mari şi mici, în fiecare zi. Ne învaţă totul, ne introduce în mister, ne face să ne amintim şi ne ajută să discernem. Duhul Sfânt este Darul lui Dumnezeu: "Nu vă voi lăsa singuri, vă voi trimite un Mângâietor". Domnul să ne ajute să păstrăm acest dar pe care l-am primit la botez – a spus Sfântul Părinte la finalul celebrării euharistice.
Rugăciunea «Isuse al meu, cred că eşti cu adevărat prezent în Preasfântul Sacrament al altarului. Te iubesc mai presus decât orice şi doresc prezenţa ta în sufletul meu…» a fost rostită de pontif şi la finalul Sfintei Liturghii de luni, 11 mai, din săptămâna a 5-a a Paştelui, în acest moment în care nu este încă posibilă primirea lui Isus  în Preasfântul Sacrament. Pontiful ne-a îndemnat la Împărtăşania spirituală, în aşteptarea Împărtăşaniei sacramentale.

După adoraţia şi binecuvântarea euharistică, papa Francisc a intonat antifonul marian "Regina Coeli", specific timpului pascal.   
11 mai 2020, 08:02