Căutare

2020.05.31 Santa Messa di Pentecoste 2020.05.31 Santa Messa di Pentecoste 

Isus ne interpelează în această pandemie: papa Francisc, în mesajul la Ziua mondială a misiunilor 2020

Cuvintele profetului Isaia «Iată-mă, trimite-mă pe mine!» sunt luate de papa Francisc și transformate în titlul mesajului său pentru Ziua mondială a misiunilor 2020, mesajul fiind publicat, potrivit tradiției, în solemnitatea Rusaliilor (Isaia 6,8). Biserica catolică marchează Ziua misiunilor în cea de-a treia duminică a lunii octombrie, care în acest an cade în 18 octombrie. Dumnezeu vrea să ajungă la toți oamenii cu iubirea sa, afirmă papa în mesajul său, subliniind legătura dintre Duhul Sfânt și misiunea Bisericii. În actualul context al pandemiei de Covid-19, remarcă pontiful, omenirea este chemată ”să vâslească împreună”.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
1 iunie 2020 – Vatican News. În contextul marcat de pandemia de Covid-19, ”chemarea la misiune, îndemnul la a ieși din sine însuși din iubire față de Dumnezeu și de aproapele se prezintă ca o șansă de împărțire, de slujire, de mijlocire. Misiunea pe care Dumnezeu o încredințează fiecăruia te face să treci de la EU-l fricos și închis la EU-l regăsit și reînnoit prin dăruirea de sine”. Este un fragment din mesajul papei Francisc la Ziua mondială de rugăciune pentru misiuni 2020, care a fost publicat, potrivit tradiției în solemnitatea Rusaliilor.

Mesajul papei are ca titlu cuvintele profetului Isaia ”Iată-mă, trimite-mă pe mine!”, iar Ziua mondială a misiunilor este marcată anual de Biserica catolică în cea de-a treia duminică a lunii octombrie (anul acesta cade în 18 octombrie). Cuvintele din titlu fac parte din relatarea biblică a vocației profetului Isaia. La întrebarea Domnului «Pe cine voi trimite?», Isaia răspunde fără ezitare: «Iată-mă, trimite-mă pe mine!» (Isaia 6,8). ”Această chemare”, remarcă pontiful, ”provine din inima lui Dumnezeu, din milostivirea sa care interpelează fie Biserica, fie omenirea în actuala criză mondială”.

Chemarea vine din inima lui Dumnezeu

Făcând referință la rugăciunea prezidată în Piața San Pietro în 27 martie a.c., papa Francisc recunoaște dezorientarea generală a omenirii afectată de Covid-19. Este o situație asemănătoare celei pe care au trăit-o discipolii ”luați prin surprindere de furtuna neașteptată și furioasă” de pe Marea Galileei (Marcu 4,25-41). Am devenit conștienți că toți ”ne aflăm în aceeași barcă”, slabi, dar importanți și necesari, ”cu toții fiind chemați să vâslim împreună, cu toții nevoiași de a ne întări unii pe alții”. ”Suntem cu adevărat înspăimântați, dezorientați și înfricoșați. Durerea și moartea ne fac să experimentăm fragilitatea umană, dar în același timp, ne recunoaștem cu toții părtași la o puternică dorință de viață și de eliberare de rău. În acest context, chemarea la misiune, îndemnul la a ieși din sine însuși din iubire față de Dumnezeu și de aproapele se prezintă ca o șansă de împărțire, de slujire, de mijlocire. Misiunea pe care Dumnezeu o încredințează fiecăruia te face să treci de la EU-l fricos și închis la EU-l regăsit și reînnoit prin dăruirea de sine”.

Din iubire se naște viața, dar și misiunea

În Cristos cel răstignit, Dumnezeu își arată iubirea față de omenire și acum cer fiecăruia dintre noi ”disponibilitatea personală de a fi trimiși, pentru că El este iubire (...) mereu în ieșire din el însuși ca să dea viață”. De aceea l-a trimis pe Fiul său, ascultător în toate față de Tatăl, iar Fiul ni l-a dăruit pe Duhul Sfânt, sufletul Bisericii, pentru a ne trimite în lume și la toate popoarele. Misiunea, faptul de a fi ”Biserică în ieșire” – notează papa în mesajul său – nu sunt ”o intenție de realizat prin efortul voinței”, dar Cristos însuși face ca Biserica să fie în ieșire. Duhul Sfânt îl mână pe creștin în misiunea de a vesti Evanghelia. ”Însuși faptul de a fi primit gratuit viața”, scrie papa Francisc, ”constituie un îndemn implicit de a intra în dinamica dăruirii de sine: o sămânță care, în cei botezați, va lua o formă matură ca răspuns de iubire în căsătorie și în fecioria pentru Împărăția lui Dumnezeu. Viața omenească se naște din iubirea lui Dumnezeu, crește în iubire și tinde spre iubire”.

Dumnezeu vrea să transforme inimile și culturile de astăzi

Acest fapt este valabil pentru toți creștinii, fără nicio excepție, iar milostivirea lui Dumnezeu ”se revarsă asupra întregului univers”. Murind pe cruce, Cristos a învins păcatul și moartea, iar Biserica este chemată să continue de-a lungul istoriei misiunea lui Isus. El ne trimite pretutindeni pentru ca prin intermediul nostru ”Dumnezeu să-și arate mai departe iubirea sa și să poată atinge și transforma inimile, mințile, trupurile, societățile și culturile din orice loc și din orice timp”.

Dar chemarea la misiune, observă mai departe Sfântul Părinte, poate fi percepută numai dacă trăim relație personală cu Isus. De aceea, cu toții suntem îndemnați să ne întrebăm dacă ”suntem gata să primim prezența Spiritului Sfânt în viața noastră”, oricare ar fi condiția noastră de viață. Dacă ”suntem dispuși să fim trimiși oriunde pentru a da mărturie pentru credința noastră”, dacă, asemenea Fecioarei Maria, suntem gata să facem voința lui Dumnezeu ”în prezentul Bisericii și al istoriei”. ”A înțelege ce vrea să ne spună Dumnezeu în aceste timpuri de pandemie”, scrie papa în mesaj, ”devine o provocare chiar și pentru misiunea Bisericii. Maladia, suferința, teama, izolarea ne interpelează. Sărăcia celui care moare în singurătate, a celui abandonat, a celui care pierde locul de muncă și salariul, a celui care nu are casă și hrană ne pune întrebări”.

Distanțare fizică, dar mai atenți la Dumnezeu și la aproapele

Fiind obligați să menținem distanța fizică, remarcă în continuare Sfântul Părinte, sunt invitați să redescoperim, în același timp, importanța relațiilor sociale și ”a relației comunitare cu Dumnezeu”. În această condiție de viață, ar trebui să devenim mai atenți la necesitățile aproapelui. ”Imposibilitatea de a reuni ca Biserică pentru a celebra Euharistia ne-a făcut să împărtășim condiția atâtor comunități creștine care nu pot să celebreze Sfânta Liturghie în fiecare duminică. În acest context, întrebarea pe care o pune Dumnezeu – «Pe cine voi trimite?» – ne este adresată din nou și așteaptă de la noi un răspuns generos și convins: «Iată-mă, trimite-mă pe mine!». Dumnezeu continuă să caute pe cine să trimită în lume și la popoare ca să mărturisească iubirea sa, mântuirea sa din păcat și din moarte, eliberarea sa de rău”.

Ziua misiunilor prin rugăciune și caritate

Sfântul Părinte încheie mesajul său remarcând că în forma de a celebra Ziua mondială a misiunilor, rugăciunea, meditația și ajutorul material sunt tot atâtea modalități de a participa la misiunea Bisericii. ”Caritatea exprimată în colectele celebrărilor liturgice din cea de-a treia duminică a lunii octombrie are scopul de a susține activitatea misionară desfășurată în numele meu de Operele Pontificale Misionare, pentru a merge în întâmpinarea necesităților spirituale și materiale ale popoarelor și Bisericilor din lumea întreagă spre mântuirea tuturor”.

31 mai 2020, 10:24