Căutare

Misiunea diaconilor, la intenția de rugăciune a papei Francisc pe luna mai 2020 (video)

Identitatea și misiunea diaconilor în Biserică se află în centrul intenției de rugăciune a papei Francisc în luna mai 2020. Într-un mesaj video care însoțește intenția de rugăciune, Sfântul Părinte subliniază demnitatea eclezială proprie a diaconilor și spune că aceștia fac parte din rândul clerului, dar nu sunt preoți de mâna a doua. În ultimii ani, numărul diaconilor permanenți a crescut cu 10%, ajungând la peste 47.500.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
12 mai 2020 – Vatican News. Intenția de rugăciune a papei pe timpul lunii mai a anului curent aduce în centrul atenției identitatea și misiunea unor oameni ai Bisericii care îndeplinesc o slujire mai puțin vizibilă, dar nu mai puțin importantă în raport cu preoții sau episcopii. Este vorba de slujirea pe care, în Biserică și în societate, o îndeplinesc diaconii, despre care Sfântul Părinte spune că ei nu sunt preoți de mâna a doua și fac parte din rândul clerului.

Papa Francisc îndeamnă credincioșii ca în luna mai, dedicată cinstirii Fecioarei Maria, Maica Cuvântului și Maica săracilor, să ceară de la Dumnezeu în rugăciune ca ”diaconii, credincioși slujirii Cuvântului și slujirii săracilor, să fie un semn dătător de viață pentru întreaga Biserică”.

Papa Francisc: «Diaconii nu sunt preoți de seria B. Ei fac parte din cler și își trăiesc vocația în familie și cu familia. Se dedică slujirii săracilor care poartă în sine chipul lui Cristos suferind. Ei sunt păzitorii slujirii în Biserică. Să ne rugăm pentru ca diaconii, credincioși slujirii Cuvântului și săracilor, să fie un semn dătător de viață pentru întreaga Biserică».

Cu un caracter tranzitoriu, pentru cei care aleg preoția celibatară, sau permanent, pentru cei care au ales viața de căsătorie, diaconatul a dobândit în ultimele decenii o prezență din ce în ce mai mare în viața Bisericii. Potrivit statisticii oficiale a Bisericii din 2018, numărul diaconilor permanenți a crescut cu 10% în ultimii cinci ani: de la 43.195 în 2013, la 47.504 în 2018. Această creștere numerică a diaconilor permanenți este însoțită, în același interval de referință, de o creșterea globală cu 6% a numărului de catolici: de la un miliard și două sute cincizeci și patru de milioane la un miliard și trei sute douăzeci și nouă de milioane, reprezentând o creștere de 75 de milioane de catolici.

Învățătura Bisericii catolice despre identitatea și misiunea diaconilor este exprimată lapidar în documentele Conciliului Vatican II. Astfel, în constituția dogmatică Lumen Gentium (nr. 29), se afirmă că «pe treapta inferioară a ierarhiei se află diaconii, care au primit impunerea mâinilor „nu pentru preoție, ci pentru slujire”. Într-adevăr, întăriți de harul sacramental, în comuniune cu episcopul și cu preoțimea lui, prin slujirea – diaconia – liturgiei, a cuvântului și a carității, ei sunt în slujba poporului lui Dumnezeu. Îndatoririle diaconului, în măsura în care îi sunt încredințate de către autoritatea competentă, sunt: să administreze în mod solemn Botezul, să păstreze și să distribuie Euharistia, să asiste la căsătorie și să o binecuvânteze în numele Bisericii, să ducă Viaticul la muribunzi, să citească Sfânta Scriptură credincioșilor, să instruiască și să îndemne poporul, să prezideze cultul și rugăciunea credincioșilor, să administreze sacramentaliile, să săvârșească ceremoniile funeraliilor și înmormântărilor. Dăruiți operelor de caritate și de asistență, diaconii să-și amintească de îndemnul sfântului Policarp: „Să fie milostivi, zeloși, umblând în adevărul Domnului care s-a făcut slujitorul tuturor”. Deoarece aceste funcții extrem de necesare pentru viața Bisericii pot fi mai greu îndeplinite, în multe locuri, în cadrul actualei discipline a Bisericii latine, diaconatul va putea fi în viitor restabilit ca grad propriu și permanent al ierarhiei. Conferințele episcopale teritoriale competente vor hotărî, cu aprobarea supremului pontif, dacă și unde este oportun, pentru binele sufletelor, să fie instituiți astfel de diaconi. Cu consimțământul pontifului roman, acest diaconat va putea fi conferit unor bărbați de vârstă matură, chiar și căsătoriți, precum și unor tineri apți pentru aceasta, pentru care însă trebuie să rămână în vigoare legea celibatului».

12 mai 2020, 11:11