Căutare

2020.05.12 Papa Francesco - Cardinale Corti concistoro 19.10.2016 2020.05.12 Papa Francesco - Cardinale Corti concistoro 19.10.2016 

A trecut la Casa Tatălui cardinalul Renato Corti. Papa: un pasionat de Evanghelie

Într-o telegramă de condoleanţe, papa Francisc îl aminteşte cu admiraţie şi afecţiune pe cardinalul italian Renato Corti, episcop emerit de Novara, care trecut marţi, 12 mai a.c., la Casa Tatălui, la vârsta de 84 de ani, după ce "a slujit Domnului şi Bisericii cu dăruire exemplară şi cu delicateţe sufletească". Creat cardinal la consistoriul din 2016, prezidat de papa Francisc, cu un an înainte – în 2015 – mons. Renato Corti a scris meditaţiile pentru rugăciunea "Calea Sfintei Cruci" (Via Crucis) de la Colosseum, din Vinerea Sfântă, meditaţii intitulate "Crucea – culme luminoasă a iubirii lui Dumnezeu care ne ocroteşte".

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

12 mai 2020 – Vatican News. Sobră şi activă, astfel poate fi definită viaţa mons. Renato Corti, care s-a aflat la conducerea pastorală a diecezei italiene de Novara din 1990 până în noiembrie 2011, când şi-a prezentat demisia pentru limită canonică de vârstă.

Papa Francisc, care l-a dorit în rândul cardinalilor când mons. Corti avea deja 80 de ani, îl descrie ca pe un pasionat de Evangheliei, faţă de care nutreşte gânduri de gratitudine pentru intensul minister spiritual şi pastoral pe care l-a îndeplinit cu fervoare, punându-se în slujba Evangheliei. "Mă gândesc şi la autentica sa iubire faţă de misiunea şi ministerul predicării Cuvântului, îndeplinit cu mare generozitate, însufleţit fiind în tot ce făcea de dorinţa înflăcărată de a transmite Evanghelia lui Cristos" – scrie Sfântul Părinte în mesajul de condoleanţe.

În meditaţiile Căii Sfintei Cruci, din 2015, referindu-se la creştinii persecutaţi, cardinalul Corti scria: «O, Isus, ai fost deci "socotit printre cei fărădelege". În prima generaţie de creştini, tocmai pentru că au vorbit public despre tine, Petru şi Ioan, Paul şi Sila, au păşit pragul închisorii. Tot astfel s-a întâmplat de-a lungul secolelor. Şi în timpurile noastre există bărbaţi şi femei care ajung la închisoare, suferă condamnări; există persoane care ajung chiar să fie ucise doar pentru că au credinţă sau pentru că sunt angajate în favoarea dreptăţii şi a păcii. Ele nu se ruşinează de crucea ta şi sunt pentru noi minunate exemple de imitat. (…)
Vreau ca viaţa, caracterul şi acţiunile mele să vorbească în numele meu, spunând că-l urmez pe Isus Cristos. O astfel de dorinţă este atât de intensă încât m-aş considera privilegiat dacă Isus ar vrea să accepte jertfa vieţii mele.
În lumina acestei mărturii, să ne rugăm: Doamne Isuse, sprijină-i moral pe cei persecutaţi. Fă să se răspândească în lume dreptul fundamental la libertate religioasă. Îţi mulţumim pentru toţi aceia care, asemenea 'îngerilor', oferă semne minunate ale venirii împărăţiei tale.»

12 mai 2020, 18:08