Căutare

2020.04.22 Papa Francesco celebra la Messa a Casa Santa Marta 2020.04.22 Papa Francesco celebra la Messa a Casa Santa Marta 

Papa se roagă pentru ca Europa să aibă unitatea fraternă visată de părinţii fondatori

La Sfânta Liturghie celebrată miercuri, 22 aprilie a.c., în capela Casei "Sfânta Marta", din Vatican, papa Francisc s-a rugat pentru ca Europa să reuşească să aibă unitatea fraternă visată de părinţii fondatori, în acest timp în care este necesară unitatea între naţiuni. În omilie, pontiful a pus accentul pe iubirea lui Dumnezeu care ne-a iubit într-atât de mult încât l-a dat pe unicul său Fiu, ca prin El lumea să se mântuiască (cf In 3,16). Sfântul Părinte a mai spus că mulţi creştini dedică timp contemplării crucifixului şi, privind la Isus pe cruce, găsesc răspunsuri, pentru că Duhul Sfânt îi ajută să înţeleagă că în Isus se află toată ştiinţa, toată iubirea lui Dumnezeu, toată înţelepciunea creştină.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

22 aprilie 2020 – Vatican News. La începutul celebrării euharistice de miercuri, din a doua săptămână a Paştelui, papa Francisc şi-a îndreptat gândul către Europa, înălţând rugăciunea: În acest timp în care este necesară multă unitate între noi, între naţiuni, să ne rugăm astăzi pentru Europa, pentru ca Europa să reuşească să aibă această unitate, această unitate fraternă pe care au visat-o părinţii fondatori ai Uniunii Europene.

În omilie, pontiful a explicat fragmentul din Evanghelia liturgiei zilei, după sfântul Ioan, capitolul 3, versetele 16-21, în care se relatează că Isus i-a spus lui Nicodim: "Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică" (In 3,17). Sfântul Părinte a spus: «Acest fragment din Evanghelia după sfântul Ioan, capitolul 3, dialogul dintre Isus şi Nicodim, este un adevărat tratat de teologie, care concentrează totul: kerigmă, cateheză, reflecţie teologică, pareneză, toate sunt concentrate în acest capitol. Şi, ori de câte ori îl citim, găsim o mai mare bogăţie, mai multe explicaţii, mai multe aspecte care ne fac să înţelegem revelaţia lui Dumnezeu.»

Papa Francisc a evidenţiat două aspecte conţinute în Evanghelia liturgiei zilei: revelaţia iubirii lui Dumnezeu şi lumina care a venit în lume şi, reliefând iubirea nemăsurată pe care Dumnezeu o are faţă de noi, a spus:

Papa Francisc: «[Dumnezeu Tatăl] l-a dat pe Fiul său, l-a trimis pe Fiul său pentru a muri pe cruce. De câte ori privim un crucifix vedem această iubire. Crucifixul este chiar marea carte a iubirii lui Dumnezeu. Nu este un obiecte de aşezat aici sau acolo – pe care să-l alegem în funcţie de cât este de frumos lucrat, antic sau de modern – nu. Ci este chiar expresia iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a iubit astfel: l-a trimis pe fiul său care s-a anihilat până la moarte pe cruce din iubire. Atât de mut a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe Fiul său.»

Referindu-se la cel de-al doilea aspect scos în evidenţă: lumina care a venit în lume şi faptul că oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pontiful ne îndeamnă să ne lăsăm pătrunşi de lumina adusă de Isus, de lumina Duhului Sfânt astfel încât să vedem lucrurile în lumina lui Dumnezeu.   

Papa Francisc a încheiat Sfânta Liturghie cu adoraţie şi cu binecuvântare euharistică, îndemnându-ne să ne împărtăşim spiritual, după cum exprimă şi următoarea rugăciune rostită de pontif: Dumnezeul meu, Isuse Cristoase, eu cred din tot sufletul că tu eşti cu adevărat prezent în Preasfântul Sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima şi doresc prezenţa ta în inima mea. Întrucât nu este posibil să te primesc în Preasfântul Sacrament, vino măcar spiritual în inima mea. Ca şi cum ai fi deja prezent, te îmbrăţişez şi mă unesc cu totul ţie. Nu îngădui să mă despart vreodată de tine.

22 aprilie 2020, 10:38