Căutare

2020.04.27 Messa Santa Marta 2020.04.27 Messa Santa Marta 

Papa se roagă pentru artişti: Domnul să le dea harul creativităţii

La Sfânta Liturghie celebrată luni din săptămâna a treia a Paştelui, papa Francisc şi-a îndreptat gândul către artişti, rugându-se ca Dumnezeu să le dea harul creativităţii. Referindu-se la frumuseţe şi creativitate, ce reprezintă modalităţi tipice de exprimare pentru artişti, pontiful a evidenţiat ajutorul pe care-l dau artiştii în acest timp dificil al pandemiei, spunând: «Să ne rugăm astăzi pentru artişti care au o mare capacitate creativă şi care, prin calea frumuseţii, ne arată calea de urmat. Fie ca Domnul să dea tuturor harul creativităţii în acest moment.»

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

27 aprilie 2020 – Vatican News.
În omilia celebrării euharistice de luni, din capela Casei Sfânta Marta, papa Francisc a comentat Evanghelia din liturgia zilei, după sfântul Ioan, capitolul 6, în care se relatează că Isus reproşează mulţimii că îl caută nu pentru că a văzut semne ci pentru că au mâncat din pâini şi s-au săturat. "Lucraţi nu pentru hrana pieritoare, ci pentru hrana care rămâne spre viaţa veşnică pe care v-o va da Fiul Omului; căci pe el l-a însemnat Dumnezeu Tatăl cu sigiliul său." Acesta este îndemnul Mântuitorului despre care ne relatează fragmentul din Evanghelia liturgiei zilei.

Pontiful a explicat că mulţimea care-l asculta neobosit pe Isus, odată ce a mâncat pe îndestulate, avea intenţia să-l facă rege pe Isus, uitând entuziasmul dintâi, suscitat de ascultarea cuvântului său. Domnul aminteşte mulţimii acest prim sentiment şi corectează calea mulţimii care începuse să devieze, luând-o pe un drum mai mult lumesc decât evanghelic.
Tot astfel ni se întâmplă şi nouă când ne îndepărtăm de la calea Evangheliei – a atras atenţia papa Francisc – spunând totodată că Isus ne readuce la sentimentele primei întâlniri, atunci când pierdem memoria entuziasmului de la început, avut la prima chemare a lui Isus, când Domnul ne-a privit cu iubire.

Papa Francisc: «Acest lucru ne face să reflectăm deseori că în viaţă începem calea urmării lui Isus, mergând în urma lui Isus, urmând valorile Evangheliei, însă – la jumătatea drumului – ne vine o altă idee, vedem vreun semnal şi ne îndepărtăm, conformându-ne poate la ceva mai temporar, mai material, mai lumesc şi ajungem să pierdem memoria entuziasmului dintâi, pe care l-am avut auzindu-l pe Isus vorbindu-ne. Domnul ne face mereu să revenim la prima întâlnire, la primul moment în care ne-a privit, ne-a vorbit, făcând să se ivească în noi dorinţa de a-l urma.»

Spunând că fiecare dintre noi are experienţa primei întâlniri, în care Isus i-a spus: "urmează-mă", papa Francisc ne îndeamnă să ne rugăm pentru ca Domnul să ne dea harul de a ne întoarce la prima experienţă a întâlnirii cu Isus, când am simţit că Isus ne-a indicat calea spunându-ne "aceasta este calea ta", ajutându-ne să înţelegem că trebuie să urmăm calea Evangheliei şi nu alte căi lumeşti, care nu cunosc valorile Evangheliei.

Evidenţiind importanţa harului de a reveni la entuziasmul primei întâlniri cu Isus, când Domnul ne-a indicat calea Evangheliei, pontiful a spus:
Papa Francisc: «Acesta este un har de cerut Domnului pentru că, în viaţă, avem întotdeauna tentaţia de a ne îndepărta [de la calea Evangheliei], tentaţia de a urma în schimb vreo altă idee care ni se pare bună. [Să cerem] harul de a reveni mereu la prima chemare, la primul moment, harul de a nu uita istoria personală, momentul în care Isus  m-a privit cu iubire şi mi-a spus: "Aceasta este calea ta", când Isus, prin intermediul atâtor persoane, m-a făcut să înţeleg care era calea Evangheliei pe care trebuia să o urmez spre deosebire de alte căi lumeşti, cu alte valori. Să revenim la prima întâlnire cu Isus.»

Papa Francisc a încheiat Sfânta Liturghie de luni, 27 aprilie, cu adoraţie şi cu binecuvântare euharistică, îndemnându-ne să ne împărtăşim spiritual, după cum exprimă şi următoarea rugăciune rostită de pontif: Dumnezeul meu, Isuse Cristoase, eu cred din tot sufletul că tu eşti cu adevărat prezent în Preasfântul Sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima şi doresc prezenţa ta în inima mea. Întrucât nu este posibil să te primesc în Preasfântul Sacrament, vino măcar spiritual în inima mea. Ca şi cum ai fi deja prezent, te îmbrăţişez şi mă unesc cu totul ţie. Nu îngădui să mă despart vreodată de tine.    

Înainte de a ieşi din capelă, pontiful a intonat antifonul marian "Regina Coeli", specific timpului pascal.
27 aprilie 2020, 07:57