Căutare

2020.04.15 Udienza Generale 2020.04.15 Udienza Generale 

Papa Francisc înființează un task-force cultural și caritabil pentru faza ”post-Covid-19”

”Pentru a exprima solicitudinea și iubirea Bisericii față de întreaga familie umană în fața pandemiei de Covid-19, mai ales prin analiza și reflecția despre provocările socio-economice și culturale ale viitorului, precum și prin propuneri de linii călăuzitoare pentru a le înfrunta”. Este finalitatea unei Comisii post-Covid-19, înființate recent la inițiativa papei Francisc în vederea fazei care va urma după pandemia de Coronavirus.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
16 aprilie 2020 – Vatican News
. Sfântul Părinte Papa Francisc a înființat recent un task-force, o Comisie de lucru, din care fac parte mai multe departamente ale Curiei Romane pentru a pregăti cultural și moral faza care va urma după încetarea pandemiei de Coronavirus: aflăm dintr-un comunicat de presă al Departamentului pentru Serviciul Dezvoltării Umane Integrale.

”În data de 20 martie 2020”, se afirmă în comunicatul de presă, ”papa Francisc a cerut Departamentului pentru Serviciul Dezvoltării Umante Integrale să înființeze o Comisie, în colaborare cu alte departamente ale Curiei Romane, pentru a exprima solicitudinea și iubirea Bisericii față de întreaga familie umană în fața pandemiei de Covid-19, mai ales prin analiza și reflecția despre provocările socio-economice și culturale ale viitorului, precum și prin propuneri de linii călăuzitoare pentru a le înfrunta. Departamentul a înființat, prin urmare, o Comisie care prevede cinci grupuri de lucru:

Grupul de lucru 1, coordonat de Departamentul pentru Serviciul Dezvoltării Umante Integrale (DSDUI), este dedicat ascultării și susținerii Bisericilor locale, într-un serviciu care să le facă protagoniste ale situațiilor pe care le trăiesc acestea, în cooperare cu Caritas Internationalis. Acest grup are îndatorirea de a colabora activ cu inițiativele de caritate promovat de alte realități ale Sfântului Scaun, precum Elemozineria Apostolică, Congregația pentru Evanghelizarea Popoarelor și Farmacia Vaticanului.

Grupul de lucru 2, coorondat de DSDUI, se va ocupa de cercetarea și studierea pandemiei, de a elabora o reflecție despre societatea și lumea post Covid-19, în particular despre domeniile mediului, economiei, muncii, sănătății, politicii, comunicațiilor și securității. Partenerii Grupului 2 vor fi Academiile Pontificale pentru Viață și de Științe, împreună cu diferite organizații care colaborează cu DSDUI.

Grupul de lucru 3, coordonat de Departamentul pentru Comunicare, se va ocupa de informarea privind activitatea Grupurilor și va promova comunicarea cu Bisericile locale, ajutându-le să răspundă de o manieră autentică și credibilă la lumea post-Covid-19.

Grupul de lucru 4, coordonat de Secția pentru Raporturile cu Statele, a Secretariatului de Stat, va susține Sfântul Scaun în activitățile sale și în raporturile cu țările și organizațiile internaționale, comunicând acestora rezultatele cercetării, dialogului și reflecțiilor produse.

Grupul de lucru 5, coordonat de DSDUI, este responsabil cu finanțarea pentru a susține asistența oferită de Comisia privind Covid-19 Bisericilor locale și organizațiilor catolice, alături de activitata acesteia de cercetare, analiză și comunicare.

Obiectivele celor cinci Grupuri de lucru, prezentate papei în 27 martie 2020, vor fi coordonate de o Direcțiune, care va face referință directă la Sfântul Părinte, alcătuită din prefectul DSDUI, cardinalul Peter K. A. Turkson, secretarul aceluiași departament, mons. Bruno-Marie Duffé, și din secretarul adjunct, pr. Augusto Zampini”.

Într-un interviu pentru Vatican News, cardinalul Turkson a spus că ”Sfântul Părinte ne-a încredințat două îndatoriri principale. Prima se referă la prezent: necesitatea de a oferi cu promptitudine, solicitudine, imediatețe, semnul concret al sprijinului care vine din partea Sfântului Părinte și a Bisericii. Trebuie să oferim contribuția noastră, în acest moment de urgență. Este vorba de a pune în practică acțiuni de susținere a Bisericilor locale pentru a salva vieți omenești, pentru a-i ajuta pe cei mai săraci. A doua îndatorire se referă la ceea ce va fi după timpul de față, viitorul, și are în vedere schimbarea. Papa este convins că suntem în fața unei schimbări de epocă și se gândește la ceea ce va veni după starea de urgență, la urmările economice și sociale ale pandemiei, la ceea ce va trebui să înfruntăm și, mai ales, la modul în care Biserica va putea să se ofere ca punct de reper sigur unei lumi rătăcite în fața unui eveniment neașteptat. A contribui la elaborarea unei reflecții asupra acestor aspecte este cea de-a doua îndatorire. Papa ne-a cerut concretețe și fantezie, abordare științifică și imaginație, gândire universală și capacitatea de a înțelege exigențele locale”.

16 aprilie 2020, 11:10