Căutare

2020.04.15 Udienza Generale 2020.04.15 Udienza Generale 

Papa Francisc: Pacea interioară nu este completă fără pacea lui Cristos

Miercuri, 15 aprilie 2020, papa Francisc a continuat seria catehezelor de la audiențele generale de miercuri. Cateheza, dedicată Fericirii evanghelice a ”făcătorilor de pace”, a fost prezentată în biblioteca apartamentului pontifical din Palatul Apostolic, participarea romanilor și a pelerinilor fiind oprită și în această perioadă. ”Sunt numiți fii ai lui Dumnezeu”, a subliniat papa, ”cei care au învățat arta păcii și o pun practică, uneori chiar prin dăruirea vieții”.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
15 aprilie 2020 – Vatican News. ”Adresez tuturor urarea de a trăi din plin mesajul pascal, în fidelitate față de propriul botez, pentru a fi mărturisitori plini de bucurie ai lui Cristos care a murit și a înviat!”. S-a încheiat cu această urare pascală, cateheza pe care papa Francisc a prezentat-o miercuri, 15 aprilie 2020 - Miercuri în Octava Paștelui după calendarul roman sau latin – vorbind la cateheză despre Fericirea evanghelică ”a făcătorilor de pace” (Matei 5,9). Aceleași adieri pascale au inspirat și nelipsitul salut final adresat tinerilor, bolnavilor, bătrânilor și soților recent căsătoriți: ”Preaiubiților”, a spus papa în salutul său, ”vă îndemn să priviți fără încetare la Isus, care a învins moartea și care ne ajută să primim suferințele și încercările vieții ca pe o prețioasă ocazie de răscumpărare și de mântuire. Domnul să vă binecuvânteze, iar Fecioara Maria să vă ocrotească!”.

Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, participarea romanilor și a pelerinilor a fost oprită și de această dată, cateheza fiind prezentată de Sfântul Părinte în biblioteca apartamentului pontifical din Palatul apostolic, unde erau prezenți doar câțiva prelați și operatorii mass-media.

Reluând, după întreruperea de săptămâna trecută, seria catehezelor dedicată Fericirilor Evangheliei, papa a vorbit miercuri despre cea de-a șaptea dintre ele: «Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu» (Matei 5,9). ”Mă bucur”, a spus papa încă de la început, ”că aceasta cade imediat după Paști, pentru că pacea lui Cristos este rodul morții și învierii sale”. Într-adevăr, pentru a înțelege sensul acestei Fericiri, este nevoie a înțelege sensul cuvântului ”pace”, care poate fi înțeles greșit sau, uneori, banalizat.

Viziunea creștină trebuie să se orienteze între două idei de pace: prima, de sorginte biblică, este exprimată prin cuvântul ebraic ”Shalom”, care înseamnă belșug, înflorire, bunăstare; cea de-a doua idee despre pace este rodul unei moșteniri moderne, ”psihologică și mai subiectivă”, ducând cu gândul la „un fel de liniște interioară”. Dar, a remarcat pontiful, se poate întâmpla ca liniștea interioară să corespundă unei conștiințe domesticite, nu unei adevărate răscumpărări spirituale”.  Nu trebuie să uităm că ”Domnul înțelege pacea lui ca fiind diferită de cea omenească, atunci când spune: «Pace vă las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Eu nu v-o dau așa cum o dă lumea» (Ioan 14,27).
Papa Francisc: «Să ne întrebăm: lumea cum dă pacea? Dacă ne gândim la conflictele armate, războaiele se încheie, de obicei, în două feluri: ori cu înfrângerea uneia dintre părți, ori cu tratate de pace. (...) Chiar și în timpul nostru, un război ”pe bucăți” este combătut în mai multe locuri și în diferite modalități. Trebuie să avem cel puțin suspiciunea că, în cadrul unei globalizări făcută mai ales din interese economice sau financiare, ”pacea” unora corespunde la ”războiul” altora. Nu aceasta este pacea lui Cristos!»

Cum este, pe de altă parte, pacea pe care o ”dă” Domnul Isus? Potrivit Sfântului apostol Paul, pacea lui Cristos dărâmă zidul despărțitor și ”face din două una” (cf. Efeseni 2,14), anulând dușmănia și ducând la împăcare. ”Calea prin care se împlinește această operă de pace este trupul său”, a subliniat papa. Cristos, într-adevăr, ”reconciliază toate lucrurile și pune pace prin sângele crucii sale” (cf. Coloseni 1,20). Cine sunt, așadar, ”făcătorii de pace”?
Papa Francisc: «A șaptea Fericire este cea mai activă, lucrătoare în mod explicit; expresia verbală este asemănătoare cu cea folosită în primul vers al Bibliei pentru creație și arată inițiativă și laboriozitate. Iubirea, prin natura ei, este creatoare și caută împăcarea cu orice preț. Sunt numiți fii ai lui Dumnezeu cei care au învățat arta păcii și o practică, cei care știu că nu există împăcare fără darul propriei vieți și că pacea trebuie căutată întotdeauna și pe orice cale. Întotdeauna și oricum! Aceasta nu este o lucrare autonomă, rod al propriei capacități, este manifestarea harului primit de la Cristos, pacea noastră, care ne-a făcut fii ai lui Dumnezeu!»

”Adevărata pace – Shalom - și adevăratul echilibru”, a încheiat papa Francisc, ”izvorăsc din pacea lui Cristos, care vine din Crucea sa și dă naștere unei umanități noi, întruchipată de ceată interminabilă de Sfinți și Sfinte, inventivi, creatori, care au născocit căi mereu noi pentru a iubi. Această viață de fii ai lui Dumnezeu care, prin sângele lui Cristos, îi caută și îi găsesc pe frații lor, este adevărata fericire. Fericiți cei care merg pe această cale!”

Primiți la final binecuvântarea apostolică a papei Francisc, invocată după rugăciunea ”Tatăl Nostru” de la finalul audienței generale de miercuri, binecuvântare ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

15 aprilie 2020, 11:34