Căutare

2020.02.12 Udienza Generale 2020.02.12 Udienza Generale 

Papa Francisc: Creștinii formează o comunitate de credință, nu un ONG

Vineri, 14 februarie 2020, papa Francisc a transmis un mesaj participanților la congresul ”Poporul lui Dumnezeu în ieșire”, organizat la Madrid în ziua în care Biserica celebrează sărbătoare liturgică a Sfinților Ciril și Metodiu, co-patroni ai Europei. Papa îndeamnă toți membrii Poporului lui Dumnezeu să evite clericalismul și carierismul, pentru a fi liberi să răspundă cu bucurie la chemarea de a fi sfinți în lumea actuală.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
14 februarie 2020 – Vatican News
. ”Nu vă fie teamă să pășiți pe străzi, să intrați în orice colț al societății, să ajungeți până la limitele orașului, să atingeți rănile poporului nostru! Aceasta este Biserica lui Dumnezeu care merge în întâmpinarea celuilalt fără a-l judeca, fără a-l condamna, ci întinzându-i mâna, ca să-i fie alături, să-l încurajeze sau, pur și simplu, să-l însoțească pe drumul vieții. Fie ca porunca Domnului «Mergeți și predicați Evanghelia!» (Mt 28,19) să răsune întotdeauna în inimile voastre”: scrie papa Francisc în mesajul transmis participanților la congresul pastoral ”Poporul lui Dumnezeu în ieșire”, care a început vineri, 14 februarie a.c., la Madrid. Mesajul este adresat președintelui Conferinței Episcopale Spaniole, card. Ricardo Blázquez Pérez, arhiepiscopului de Madrid, card. Carlos Osoro Sierra, precum și tuturor episcopilor, preoților, persoanelor consacrate și credincioșilor laici care participă la lucrările congresului.

”Este semnificativ”, notează pontiful în mesajul său, ”că acest congres pastoral începe în ziua în care Biserica îi amintește pe Sfinții Ciril și Metodiu, patroni ai Europei. Ei au promovat o vastă evanghelizare pe acest continent, ducând mesajul Evangheliei celor care nu-l cunoșteau, făcându-l înțeles și apropiat persoanelor din timpul lor, prin noi limbi și noi modalități. Prin ingeniozitatea și mărturia lor”, continuă papa în mesaj, ”ei au fost capabili să ducă lumina și bucuria Evangheliei într-o lume complexă și ostilă. Rezultatul a fost să vadă că mulți au crezut și au îmbrățișat credința, formând o comunitate; o parte a Poporului lui Dumnezeu a început să meargă în această vastă regiune a continentului și continuă să o facă și astăzi sub ocrotirea acestor doi frați evanghelizatori”.

”Acest lucru ne învață, după cum afirmă motto-ul congresului pastoral, că suntem Poporul lui Dumnezeu, invitați să trăim credința nu în mod individual sau izolat, ci în comunitate, ca persoane iubite și îndrăgite de Dumnezeu. Suntem ai săi și acest fapt implică nu doar că am fost încorporați în El prin botez, dar că trebuie să trăim credința în coerență cu darul primit. De aceea, este esențial a fi conștienți că facem parte dintr-o comunitate creștină. Nu suntem un grup oarecare printre celelalte, nici un ONG, ci familia lui Dumnezeu convocată în jurul Domnului. A aminti acest adevăr ne face să aprofundăm credința noastră de fiecare zi: un dar trăit în activitatea liturgică, în rugăciunea comună a întregii Biserici, un dar care trebuie vestit. Este Poporul lui Dumnezeu care merge pe cale simțind îndemnul Duhului Sfânt, care îl reînnoiește și îl face să se întoarcă la El, iar și iar, pentru a simți că suntem ai Săi. Iar acest Popor al lui Dumnezeu în ieșire trăiește o istorie concretă, pe care nimeni nu a ales-o vreodată, ci îi este dăruită ca o pagină albă pe care să scrie. Este [un Popor] chemat să lase în urmă comoditatea și să facă un pas după altul, căutând să dea rațiunea speranței (cf. 1 Pt 3,15) nu prin răspunsuri prefabricate, ci întrupate și contextualizate, pentru a face posibil de înțeles și de urmat Adevărul care, ne însuflețește și ne face fericiți ca și creștini”.

”De aceea”, subliniază pontiful în mesaj, ”este nevoie de acea libertate interioară care ne face capabili de a ne lăsa atinși de realitatea timpului nostru și de a avea curajul să mergem în întâmpinarea ei. Mandatul misionar este mereu actual și se adresează nouă cu impactul dintotdeauna pentru a face să răsune vocea mereu nouă a Evangheliei în această lume în care trăim, în special în această bătrână Europă, în care Vestea cea Bună este sufocată de atâtea voci de moarte și de disperare”.

”Cuvântul lui Dumnezeu”, îndeamnă Sfântul Părinte, ”trebuie să fie predicat cu pasiune și bucurie prin intermediul mărturiei creștine pentru a putea să abată chiar și zidurile cele mai mari care izolează și exclud. Acesta este momentul vostru, al bărbaților și femeilor angajați în domeniul culturii, politicii, industriei..., care prin modul lor de a trăi sunt în măsură să ducă noutatea și bucuria Evangheliei oriunde s-ar afla”.

”Vă încurajez”, încheie mesajul său papa Francisc, ”să trăiți propria vocație cufundați în lume, ascultând, împreună cu Dumnezeu și cu Biserica, bătăile inimii contemporanilor voștri, ale poporului. Și vă cer, vă rog, să evitați cu orice preț ”tentațiile” laicului în interiorul Bisericii, care pot fi: clericalismul, care este o adevărată plagă și vă închide în sacristie, precum și competitivitatea și carierismul bisericesc, rigiditatea și negativitatea, care asfixiază specificul chemării voastre la sfințenie în lumea actuală”.

14 februarie 2020, 13:19