Căutare

2020.02.02 Angelus 2020.02.02 Angelus 

Fiecare botezat a primit vocaţia la misiunea de evanghelizare: papa Francisc, la Angelus

«Astăzi celebrăm sărbătoarea Întâmpinarea Domnului: când Isus nou-născut a fost prezentat la templu de Preacurata Fecioară Maria şi de sfântul Iosif. La aceiaşi dată se sărbătoreşte şi Ziua vieţii consacrate care aminteşte marea comoară din Biserică reprezentată de cei care-l urmează pe Domnul îndeaproape, profesând sfaturile evanghelice.» Astfel a început papa Francisc reflecţia care a însoţit rugăciunea antifonului marian "Îngerul Domnului" de duminică, 2 februarie a.c..
Papa Francisc la rugăciunea "Angelus" de duminică, 2 februarie 2020

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

Pornind de la Evanghelia liturgiei Duminicii care coincide cu sărbătoarea "Întâmpinarea Domnului", potrivit calendarului roman sau latin, Sfântul Părinte s-a oprit asupra originii sărbătorii.

Papa Francisc: «Evanghelia (cf Lc 2,22-40) istoriseşte că, la patruzeci de zile de la naştere, părinţii lui Isus l-au dus pe Prunc la Ierusalim pentru a-l consacra lui Dumnezeu, potrivit legii iudaice. Şi, în timp ce descrie un ritual prevăzut de tradiţie, acest episod aduce în atenţia noastră exemplul unor personaje. Ei sunt surprinşi în momentul în care experimentează întâlnirea cu Domnul în locul în care El se face prezent şi apropiat de om. Este vorba despre Maria şi Iosif, Simeon şi Ana, care reprezintă modele de bună primire şi de dăruire a propriei vieţi lui Dumnezeu.»

Oprindu-se asupra celor patru protagonişti ai istorisirii – Maria şi Iosif, Simeon şi Ana – pontiful a explicat atitudinile care-i caracterizează, potrivit evanghelistului Luca: mişcarea şi uimirea.

Papa Francisc: «Prima atitudine este mişcarea. Maria şi Iosif merg spre Ierusalim; din partea sa, Simeon, inspirat de Duhul Sfânt merge la templu, în timp ce Ana îl slujeşte pe Dumnezeu şi noapte fără încetare. În acest fel, cei patru protagonişti ai fragmentului din Evanghelie ne arată că viaţa creştină necesită dinamism şi dorinţă de a merge, lăsându-ne călăuziţi de Duhul Sfânt. Imobilismul nu este potrivit mărturisitorilor creştini şi misiunii Bisericii. Lumea are nevoie de creştini

Lumea are nevoie de creştini care se lasă mişcaţi, care nu obosesc niciodată să umble pe străzile vieţii, să ducă tuturor cuvântul mângâietor al lui Isus. Fiecare botezat a primit vocaţia de a vesti Cuvântul lui Dumnezeu, vocaţia la misiunea de evanghelizare! Parohiile şi diferitele comunităţi ecleziale sunt chemate să încurajeze implicarea tinerilor, a familiilor şi a persoanelor vârstnice, astfel încât să trăiască experienţa creştină şi să trăiască în calitate de protagonişti viaţa şi misiunea Bisericii.

A doua atitudine pe care sfântul Luca o atribuie celor patru personaje ale istorisirii este uimirea. Maria şi Iosif au fost uimiţi ce cele spuse despre el [despre Isus] (versetul 33) Uimirea este o reacţie explicită şi în cazul bătrânului Simeon care vede cu proprii ochi mântuirea adusă de Dumnezeu poporului său, prin Pruncul Isus. (versetul 33).

Şi acelaşi lucru este valabil şi pentru Ana  care "îl lăuda pe Dumnezeu" (versetul 38). Aceste figuri de credincioşi sunt învăluite de uimire, pentru că se lasă cooptaţi şi implicaţi în evenimentele care se petrec sub ochii lor. Capacitatea de a ne uimi de ceea ce ne înconjoară favorizează experienţa religioasă şi face rodnică întâlnirea cu Domnul.
Dimpotrivă, incapacitatea de a ne uimi ne face să fim indiferenţi şi lărgeşte distanţele dintre drumul credinţei şi viaţa de fiecare zi.»

«Preacurata Fecioară Maria să ne ajute să contemplăm zi de zi în Isus darul făcut nouă de Dumnezeu şi să ne lăsăm implicaţi de el în acţiunea darului, cu veselă uimire, pentru ca întreaga noastră viaţă să devină o rugăciune de laudă adusă lui Dumnezeu în slujba fraţilor», s-a rugat papa Francisc la sfârşitul reflecţiei care a însoţit rugăciunea antifonului marian "Îngerul Domnului".  

Primiţi acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul antifonului marian "Angelus", de duminică, 2 februarie 2020.

După rugăciunea "Angelus", pontiful a amintit că duminică, 2 februarie, în Italia se sărbătoreşte Ziua pentru viaţă, cu tema "Deschide uşile vieţii". «Mă alătur mesajului episcopilor şi sper ca această zi să fie o oportunitate pentru a reînnoi angajamentul protejării vieţii umane de la început şi până la sfârşitul ei natural», a spus papa Francisc, evidenţiind că "este necesară combaterea oricărei forme de încălcare a demnităţii, chiar şi atunci când sunt în joc tehnologia şi economia, deschizând porţile către noi forme de fraternitate şi solidaritate". 

02 februarie 2020, 12:21