Căutare

2020.01.15 Udienza Generale 2020.01.15 Udienza Generale 

Paul îşi încheie misiunea cu semănatul abundent al Evangheliei: Papa, la audienţa generală

Cateheza de miercuri, 15 ianuarie a.c., din cadrul audienţei generale desfăşurată în Aula Paul al VI-lea din Vatican, a încheiat şirul reflecţiilor dedicate de papa Francisc Cărţii Faptele Apostolilor. Pontiful s-a inspirat din capitolul 28 în care se istoriseşte despre sosirea apostolului neamurilor la Roma, ultima sa etapă misionară, după o lungă şi chinuită călătorie marcată de ameninţări şi pericole, dar şi de întâlniri pline de ospitalitate şi impregnate de parfumul credinţei discipolilor lui Cristos.
Audienţa generală din 15 ianuarie 2020

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

15 ianuarie 2020 – Vatican News. Cateheza de miercuri, 15 ianuarie a.c., din cadrul audienţei generale desfăşurată în Aula Paul al VI-lea din Vatican, a încheiat şirul reflecţiilor dedicate de papa Francisc Cărţii Faptele Apostolilor. Pontiful s-a inspirat din capitolul 28 în care se istoriseşte despre sosirea apostolului neamurilor la Roma, ultima sa etapă misionară, după o lungă şi chinuită călătorie marcată de ameninţări şi pericole, dar şi de întâlniri pline de ospitalitate şi impregnate de parfumul credinţei discipolilor lui Cristos.

Referindu-se la parcursul misionar al apostolului Paul, papa Francisc a explicat importanţa prezenţei credinţei în parcursul existenţei noastre pământeşti.

Papa Francisc: «Călătoria lui Paul, care s-a suprapus perfect cu cea din Evanghelie, este proba că itinerariile omeneşti, dacă sunt trăite în spirit de credinţă, pot deveni spaţiu de tranzit al mântuirii divine, prin Cuvântul credinţei ce reprezintă un ferment activ în istorie, în măsură să transforme situaţiile şi să deschisă căi mereu noi.»

Oprindu-se asupra semnificaţiei prezenţei sfântului Paul la Roma, explicând valoarea acestei ultime etape din parcursul său misionar, Sfântul Părinte a spus:

Papa Francisc: «Cu sosirea lui Paul în inima Imperiului se încheie istorisirea Faptele Apostolilor, care nu ia sfârşit cu martiriul lui Paul, ci cu semănatul abundent al Cuvântului. Încheierea istorisirii făcută de Luca, legată de călătoria Evangheliei în lume, conţine şi recapitulează întreg dinamismul Cuvântului lui Dumnezeu, Cuvânt de neoprit care vrea să alerge pentru a comunica tuturor mântuirea. La Roma, Paul se întâlneşte mai ales cu fraţii în Cristos care-i ies în întâmpinare  şi îl încurajează (cf Fap 28,15) şi a căror primire călduroasă ne sugerează cât era de aşteptată şi de dorită sosirea sa. Apoi, i se permite să locuiască pe cont propriu sub custodia militaris, adică cu un soldat care-l păzeşte; era în arest la domiciliu.»

Pontiful a explicat că, în ciuda condiţiei sale de prizonier, Paul se poate întâlni cu iudeii cu care are mai întâi o întâlnire neoficială căreia îi urmează o întâlnire mai oficială în cadrul căreia, pe parcursul unei zile întregi, Paul vesteşte împărăţia lui Dumnezeu  şi încercă să-i deschidă pe interlocutorii săi faţă de credinţa în Isus, pornind de la Legea lui Moise.

Papa Francisc: «La acest punct al istorisirii, Luca îşi încheie opera  arătându-ne nu moartea lui Paul ci dinamismul predicării sale, a unui cuvânt care "nu este în lanţuri" (2Tm 2,9) – Paul nu are libertatea de a se deplasa, însă este liber să vorbească pentru că Cuvântul nu este în lanţuri – este un Cuvânt gata să se lase semănat pe deplin de Apostol. Papa o face "cu tot curajul şi nestingherit " (Fap 28,31) într-o casă unde-i primeşte pe cei care vor să asculte vestirea Împărăţiei lui Dumnezeu şi să-l cunoască pe Cristos. Această casă deschisă tuturor inimilor în căutare este imaginea Bisericii care, chiar dacă este persecutată, neînţeleasă şi în lanţuri, nu oboseşte nicicând să primească cu inimă maternă pe fiecare bărbat şi pe fiecare femeie pentru a le vesti iubirea Tatălui care s-a revelat în Isus.»  

«Dragi fraţi şi surori, la încheierea acestui itinerariu, urmând cursa Evangheliei în lume, Duhul Sfânt să reînsufleţească în fiecare din noi chemarea de a fi evanghelizatori curajoşi şi plini de bucurie. Să ne facă şi pe noi, asemenea lui Paul, capabili să ne impregnăm casele cu Evanghelia şi să le facem să fie cenacole de fraternitate unde să-l primim pe Cristos cel viu… » Astfel a spus papa Francisc la încheierea catehezei audienţei generale de miercuri, 15 ianuarie, dedicată ultimei etape misionare a apostolului Paul.

Primiţi acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul audienţei generale de miercuri, 15 ianuarie, desfăşurată în Aula Paul al VI-lea.

15 ianuarie 2020, 12:18