Căutare

2020.01.19 Angelus 2020.01.19 Angelus 

Dumnezeu alege să stea de partea noastră: Papa la rugăciunea "Angelus"

În timp ce în toate religiile este omul cel care îi oferă şi îi jertfeşte ceva lui Dumnezeu, în ceea ce-l priveşte pe Isus, este Dumnezeu cel care-l oferă pe Fiul său pentru mântuirea omenirii - a explicat papa Francisc în cuvântul de învăţătură care a însoţit rugăciunea antifonului marian "Îngerul Domnului", de duminică, 19 ianuarie 2020, din Piaţa Sfântul Petru.
Angelus din 19 ianuarie 2020

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

19 ianuarie 2020 – Vatican News. «Această a doua duminică din Timpul de peste an este în continuitate cu Epifania Domnului şi cu Botezul lui Isus, pe care l-am sărbătorit duminica trecută. Pagina Evangheliei duminicii (cf In 1,29-34) continuă să ne vorbească despre revelaţia lui Isus», a spus papa Francisc în cuvântul de învăţătură care a însoţit  rugăciunea antifonului marian "Îngerul Domnului", de duminică, 19 ianuarie, din Piaţa Sfântul Petru. Explicând că evanghelistul Ioan, spre deosebire de ceilalţi trei, nu descrie evenimentul manifestării lui Isus, ci ne oferă mărturia lui Ioan Botezătorul, papa Francisc s-a oprit asupra mărturiei celui care a pregătit calea pentru Isus.

Papa Francisc: «"Eu am văzut şi am dat mărturie" (v.34). Acesta este Fiul lui Dumnezeu". Ioan a văzut ceva tulburător, adică pe Fiul Preaiubit al lui Dumnezeu solidar cu cei păcătoşi, iar Duhul Sfânt l-a făcut să înţeleagă noutatea nemaiauzită, o adevărată răsturnare de situaţie. De fapt, în timp ce în toate religiile este omul cel care îi oferă şi îi jertfeşte ceva lui Dumnezeu, în ceea ce-l priveşte pe Isus, este  Dumnezeu cel care-l oferă pe Fiul său pentru mântuirea omenirii. Ioan îşi manifestă uimirea şi acordul privind această noutate tulburătoare adusă de Isus, printr-o expresie impunătoare pe care o repetăm de fiecare dată la Sfânta Liturghie: "Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii" (versetul 29).»

«Mărturia lui Ioan Botezătorul ne îndeamnă să pornim mereu din nou la drum pe calea noastră de credinţă: a porni de la Cristos, Mielul plin de milostivire pe care Tatăl l-a dat pentru noi», a spus Sfântul Părinte, îndemnându-ne «să ne lăsăm surprinşi de alegerea lui Dumnezeu de a sta de partea noastră, de a fi solidar cu noi, păcătoşii, şi de a mântui lumea de rău, luându-l cu totul asupra sa».

«Să învăţăm de la Ioan Botezătorul să nu presupunem că îl cunoaştem deja pe Isus, că ştim deja totul despre El (cf versetul 31)», ne îndeamnă Sfântul Părinte, ci «să ne lăsăm învăţaţi de Duhul Sfânt » care ni-l indică pe Isus în interiorul inimii noastre, spunându-ne: El este. El este Fiul lui Dumnezeu care s-a jertfit pentru păcatele lumii.

La final, Sfântul Părinte a invocat-o pe Preacurata Fecioară Maria pentru ca ea să mijlocească pentru noi forţa de a-l mărturisi pe fiul său Isus, de a-l vesti cu bucurie, cu o viaţă eliberată de cel rău şi cu un cuvânt plin de credinţă uimită şi recunoscătoare.

Primiţi acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul rugăciunii antifonului Marian Angelus, de duminică 19 ianuarie a.c.

După rugăciunea antifonului marian "Îngerul Domnului", de duminică, 19 ianuarie a.c., Sfântul Părinte a amintit întâlnirea la vârf a liderilor principalelor ţări implicate în conflictul din Libia, cu desfăşurare la Berlin. Sfântul Părinte şi-a exprimat speranţa ca această întâlnire atât de importantă să fie începutul unui drum care să ducă la încetarea violenţelor şi la o soluţie negociată care să conducă la pace şi la mult dorita stabilitate a ţării.    

19 ianuarie 2020, 12:54