Căutare

2019.12.25 Benedizione Urbi et Orbi 2019.12.25 Benedizione Urbi et Orbi 

Pruncul Isus să fie lumină pentru omenirea rănită: papa Francisc, în mesajul ”Urbi et Orbi”

”Da, există întunecimi în inimile oamenilor, dar lumina lui Cristos este mai mare decât ele. Isus să fie lumină pentru întreaga omenire rănită”: a spus papa Francisc în mesajul ”Urbi et Orbi” din solemnitatea Nașterii Domnului, transmis miercuri, 25 decembrie 2019, de la balconul central al bazilicii Sfântul Petru. Ceremonia de astăzi, la fel ca Sf. Liturghie din Noaptea de Crăciun, a fost transmisă pe canalul 2 al Televiziunii Române.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
25 decembrie 2019 – Vatican News
. ”Suntem chemați cu toții să dăm speranță omenirii, vestind prin cuvinte și mai ales prin mărturia vieții noastre că Isus, pacea noastră, s-a născut”: a spus papa Francisc la încheierea mesajului de Crăciun, transmis miercuri, 25 decembrie a.c., de la balconul central al bazilicii Sfântul Petru. Într-o zi însorită, dar mai degrabă rece, aproximativ 55 de mii de romani și pelerini au venit în Piața San Pietro și împrejurimi pentru a fi prezenți la această tradițională întâlnire cu Succesorul lui Petru.

Mesajul pontifului a avut la bază cuvintele profetului Isaia (9,1) care spune: «Poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare» (Is 9,1). ”Da”, a reluat papa, ”există întunecimi în inimile oamenilor, dar lumina lui Cristos este mai mare decât ele. Există întunecimi în relațiile personale, familiale, sociale, dar lumina lui Cristos e mai mare decât ele. Sunt întunecimi în conflictele economice, geopolitice și ecologice, dar lumina lui Cristos e mai mare decât ele”.

Potrivit tradiției, Sfântul Părinte a îmbrățișat în mod ideal copiii și popoarele care, pe diferite continente, se confruntă cu situații deosebit de grave. Prima țară amintită a fost Siria, sfâșiată și astăzi de un conflict sângeros, pentru care papa a cerut ca lumina Pruncului Isus ”să zdruncine conștiințele oamenilor de bunăvoință”. Au urmat, ca o tristă litanie, numele altor popoare afectate de crize umanitare și conflicte regionale, fără a trece cu vederea încălcările libertății religioase și nedreptatea care îi face pe mulți să emigreze departe de patria și familia lor. ”Emanuel”, a fost îndemnul final al pontifului, ”să fie lumină pentru întreaga omenire rănită. Să înmoaie inima noastră adesea împietrită şi egoistă şi să ne facă instrumente ale iubirii sale”, iar ”în această zi de sărbătoare, să le dăruiască tuturor tandreţea sa şi să lumineze întunericul acestei lumi”.

În balconul central al bazilicii vaticane, papa Francisc era însoțit la mesajul și binecuvântarea ”Urbi et Orbi” de cardinalul Renato Raffaele Martino, președinte emerit al Consiliului Pontifical ”Justitia et Pax” și al Consiliului Pontifical pentru Pastorația Migranților și Itineranților, și de cardinalul Konrad Krajewski, responsabilul cu operele de caritate ale Sanctității Sale.

La finalul mesajului de Crăciun, papa Francisc a invocat Binecuvântarea apostolică, însoțită de darul special al indulgenței plenare, binecuvântare ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

Crăciun 2019: Binecuvântarea ”Urbi et Orbi”

Vă oferim mai jos Mesajul papei Francisc, în traducerea de lucru a Cristinei Grigore, de la Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București:

«Poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare» (Is 9,1).

Iubiți frați și surori, Crăciun fericit!
Din sânul Bisericii-mamă, în această noapte s-a născut din nou Fiul lui Dumnezeu făcut om. Numele lui este Isus, care înseamnă Dumnezeu mântuiește. Tatăl, [care este] Iubire veșnică și infinită, l-a trimis în lume nu pentru a o condamna, ci pentru a o mântui (cfr In 3,17). Tatăl l-a dăruit, cu nețărmurită milostivire. L-a dăruit pentru toți. L-a dăruit pentru totdeauna. Iar El s-a născut, ca o mică flacără aprinsă în întunericul și frigul nopții.

Acel Prunc, născut din Fecioara Maria, este Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup. E Cuvântul care a călăuzit inima şi paşii lui Abraham spre Ţara Făgăduită, şi care continuă să-i atragă pe cei care se încred în făgăduințele lui Dumnezeu. Cuvântul care i-a călăuzit pe evrei pe drumul de la robie la libertate, și care continuă să-i cheme pe robii din toate timpurile, și pe cei de azi, să iasă din captivitățile lor. Este Cuvântul care strălucește mai mult decât soarele, întrupat într-un mic pui de om, Isus, lumina lumii.

De aceea profetul exclamă: «Poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare» (Is 9,1). Da, există întunecimi în inimile oamenilor, dar lumina lui Cristos este mai mare decât ele. Există întunecimi în relațiile personale, familiale, sociale, dar lumina lui Cristos e mai mare decât ele. Sunt întunecimi în conflictele economice, geopolitice și ecologice, dar lumina lui Cristos e mai mare decât ele.

Cristos să fie lumină pentru copiii, mulți, care pătimesc din cauza războiului și a conflictelor din Orientul Mijlociu și în diferite țări din lume. Să fie mângâiere pentru iubitul popor sirian care încă nu vede sfârșitul ostilităților care au sfâșiat țara în acest deceniu. Să zdruncine conștiințele oamenilor de bunăvoință. Să-i inspire pe conducători și comunitatea internațională pentru a găsi soluții care să garanteze securitatea și conviețuirea pașnică a popoarelor din regiune și să pună capăt suferințelor lor de nedescris. Să fie sprijin pentru poporul libanez, ca să poată ieși din actuala criză și să-și redescopere vocația de a fi un mesaj de libertate și de conviețuire armonioasă pentru toți.

Domnul Isus să fie lumină pentru Ţara Sfântă unde s-a născut El, Mântuitorul omului, şi unde continuă aşteptarea multora care, în ciuda eforturilor dar fără a se descuraja, tânjesc după zile de pace, de siguranţă şi de prosperitate. Să fie mângâiere pentru Irak, traversat de tensiuni sociale, şi pentru Yemen, încercat de o gravă criză umanitară. Mă gândesc la copiii din Yemen.

Micuţul Prunc din Betleem să fie speranţă pentru întregul continent american, în care diferite naţiuni trec printr-o perioadă de tulburări sociale şi politice. Să-l încurajeze pe iubitul popor venezuelean, îndelung încercat de tensiuni politice şi sociale şi să nu-l priveze de ajutorul de care are nevoie. Să binecuvânteze eforturile acelora care se dedică promovării dreptăţii şi reconcilierii şi care se implică în depăşirea diferitelor crize şi a multiplelor forme de sărăcie care lezează demnitatea oricărei persoane.

Mântuitorul omenirii să fie lumină pentru iubita Ucraina, care tânjeşte după soluţii concrete pentru o pace trainică.

Domnul care s-a născut să fie lumină pentru popoarele din Africa, unde persistă situaţiile sociale şi politice care adesea constrâng persoanele să emigreze, lipsindu-le de o casă şi o familie. Să fie pace pentru populaţia care trăieşte în regiunile orientale ale Republicii Democratice Congo, chinuită de conflicte îndelungate. Să fie mângâiere pentru cei care suferă din cauza violenţelor, a calamităţilor naturale sau a urgenţelor sanitare. Să fie mângâiere pentru cei care sunt persecutaţi din cauza credinţei lor religioase, îndeosebi pentru misionarii şi credincioşii răpiţi, şi pentru cei care cad victime ale atacurilor grupărilor extremiste, mai ales în Burkina Faso, Mali, Niger şi Nigeria.

Fiul lui Dumnezeu, coborât din Cer pe pământ, să fie apărare şi sprijin pentru aceia care, din cauza acestor nedreptăţi şi a altora asemenea, trebuie să emigreze în speranţa unei vieţi sigure. Nedreptatea este cea care îi obligă să traverseze deşerturi şi mări, transformate în cimitire. Nedreptatea este cea care îi constrânge să suporte abuzuri de nedescris, sclavii de orice tip şi torturi în taberele de detenţie inumane. Nedreptatea este cea care îi respinge din locuri unde ar putea avea speranţa unei vieţi demne şi care îi face să se lovească de ziduri de indiferenţă.

Emanuel să fie lumină pentru întreaga omenire rănită. Să înmoaie inima noastră adesea împietrită şi egoistă şi să ne facă instrumente ale iubirii sale. Prin simplele noastre chipuri, să le ofere zâmbetul lui copiilor din întreaga lume: copiilor abandonaţi şi acelora care au suferit violenţe. Prin slabele noastre braţe, să-i îmbrace pe săracii care nu au cu ce se acoperi, să le dea pâine celor înfometaţi, să-i îngrijească pe cei bolnavi. Prin prezenţa noastră fragilă, să le fie aproape persoanelor în vârstă şi celor singuri, emigranţilor şi celor marginalizaţi. În această zi de sărbătoare, să le dăruiască tuturor tandreţea sa şi să lumineze întunericul acestei lumi.

*****

 [”Îngerul Domnului” și Binecuvântarea Apostolică însoțită de darul indulgenței plenare]

Iubiți frați și surori,
reînnoiesc urările mele de Crăciun fericit pentru voi toți, veniți din toate colțurile lumii în această Piață, și pentru cei care ne urmăresc, din diferite țări, prin intermediul radioului, al televiziunii și al altor mijloace de comunicare. Vă mulțumesc pentru prezența voastră în această zi de bucurie. 
Suntem chemați cu toții să dăm speranță omenirii, vestind prin cuvinte și mai ales prin mărturia vieții noastre că Isus, pacea noastră, s-a născut.
Nu uitați, vă rog, să vă rugați pentru mine. Un prânz bun de Crăciun și La revedere!

25 decembrie 2019, 12:32