Căutare

2019.12.01 Angelus 2019.12.01 Angelus 

Angelus. Papa salută un cor de copii din București și Asociația Românilor în Italia

La prima rugăciune ”Îngerul Domnului” din Advent, recitată duminică, 1 decembrie 2019, împreună cu romanii și pelerinii prezenți în Piața San Pietro, papa Francisc a vorbit despre venirea Domnului și a salutat un cor de copii din București, precum și Asociația Românilor în Italia. De ziua națională a României, salutul papei nu poate decât să aducă un plus de bucurie în sufletele destinatarilor.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
1 decembrie 2019 – Vatican News
. Cu un salut adresat unui ”cor de copii din București” și ”Asociației Românilor în Italia”, papa Francisc a recitat duminică, 1 decembrie 2019, antifonul marian ”Îngerul Domnului” împreună cu romanii și pelerinii prezenți la amiază în Piața San Pietro.

Pe o vreme mai degrabă rece, în care soarele se lupta cu norii plumburii din prima zi de decembrie, cei prezenți la tradiționala întâlnire duminicală cu papa au văzut și stadiul avansat al lucrărilor la scena Nativității și la bradul de Crăciun din Piața San Pietro, care vor fi inaugurate în seara de joi, 5 decembrie 2019.

Alocuțiunea Sfântului Părinte de la ”Angelus” a avut la bază, ca de obicei, lecturile biblice ale duminicii, prima din timpul liturgic al Adventului. ”În aceste patru săptămâni de Advent”, a spus pontiful în cuvântul său, ”liturgia ne conduce la celebrarea Nașterii lui Isus, în timp ce ne amintește că El vine în fiecare zi în viața noastră și că se va întoarce glorios la sfârșitul timpurilor”. Prima lectură a duminicii, luată de la profetul Isaia, descrie ce se va întâmpla ”la sfârșitul zilelor”, când muntele templului Domnului va fi statornicit pe vârful munților și se va ridica deasupra dealurilor, iar spre el se vor îndrepta toate neamurile (2,2,). ”Templul Domnului la Ierusalim este prezentat ca punctul de convergență și de întâlnire pentru toate popoarele. După întruparea Fiului lui Dumnezeu, Isus însuși s-a revelat drept adevăratul templu. Între timp, viziunea impresionantă a profetului Isaia este o promisiune dumnezeiască și ne îndeamnă să ne asumăm o atitudine de pelerinaj, de drum către Cristos, rostul și scopul întregii istorii”.
Papa Francisc: «Cei cărora le este foame și sete de dreptate o pot găsi numai parcurgând căile Domnului; în timp ce răul și păcatul provin din faptul că oamenii și grupurile sociale preferă să urmeze căile dictate de interesele egoiste, care provoacă conflicte și războaie. Adventul este timpul prielnic pentru a primi venirea lui Isus, care vine ca mesager de pace să ne arate căile lui Dumnezeu».

Evanghelia acestei duminici, a reluat papa la ”Angelus”, este străbătută de îndemnul lui Isus la veghere: ”Vegheați, așadar, căci nu știți în ce zi vine stăpânul vostru!” (Mt 24,42). A veghea este opusul lui a dormi și, a observat pontiful, nu este o chestiune materială, de ”ochi deschiși”, ci mai degrabă spirituală, de ”inimă liberă și îndreptată în direcția justă, adică dispusă la dăruire și slujire”.
Papa Francisc: «Somnul din care trebuie să ne trezim este compus din indiferență, din vanitate, din incapacitatea de a instaura legături umane genuine, din incapacitatea de a lua asupra sa fratele singur, părăsit sau bolnav. Așteptarea lui Isus care vine trebuie să se traducă, așadar, într-un angajament la veghere. Este vorba, mai întâi de toate, de a se minuna în fața lucrării lui Dumnezeu, a surprizelor sale, și de a-i da lui primatul. Vigilență înseamnă, de asemenea, a fi atenți la aproapele nostru în dificultate, a se lăsa interpelat de necesitățile lui, fără a aștepta ca el sau ea să ne ceară ajutorul, ci a învăța să prevenim, să anticipăm, după cum face întotdeauna Dumnezeu față de noi».

”Maria, Fecioară veghetoare și Mamă a speranței”, a încheiat papa Francisc, ”să ne călăuzească pe această cale, ajutându-ne să ne îndreptăm privirea spre «muntele Domnului», imaginea lui Isus Cristos, care atrage la sine toți oamenii și toate popoarele”.

După rugăciunea ”Îngerul Domnului”, papa a anunțat că în cursul după-amiezii merge la Greccio, în centrul Italiei, ca să semneze o scrisoare apostolică despre semnificația și valoarea Ieslei Nașterii Domnului.

Pontiful a spus mai departe că urmărește ”cu îngrijorare” situația din Irak: ”Am aflat cu durere că manifestațiile de protest din zilele trecute au primit o reacție dură, care a cauzat zeci de victime. Mă rog pentru cei morți și pentru răniți, sunt aproape de rudele lor și de întregul popor irakian, invocând de la Dumnezeu pace și armonie”.

Sfântul Părinte a menționat, de asemenea, recenta înființare, în cadrul Departamentului pentru laici, familie și viață, a unei ”Organizații consultative internaționale a tineretului”, din care fac parte douăzeci de tineri din diferite zone geografice și bisericești. ”Este un răspuns concret la solicitarea Sinodului dedicat tinerilor anul trecut” (cf. Documentul final, 123) și are îndatorirea ”de a ajuta la înțelegerea viziunii tinerilor asupra priorităților pastorale ale tineretului și a altor teme de interes general”.

În fine, papa a salutat grupurile prezente în Piața San Pietro:
Papa Francisc: «Vă salut pe voi toți, romani și pelerini din diferite țări. În particular, credincioșii care provin din Polonia și corul de copii din București. Salut grupurile din Gilianova Lido, Nettuno și Jesi, precum și pelerinii din Cavarzere alături de corul ”Serafin” și Asociația Românilor în Italia».

Salutul papei adresat românilor în chiar ziua națională a României nu poate decât să aducă un plus de bucurie în sufletele destinatarilor, dar și în inima celor care urmăresc cu simpatie și rugăciune misiunea Urmașului lui Petru.

Rugăciunea ”Angelus” s-a încheiat cu invocarea Binecuvântării apostolice, care ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

01 decembrie 2019, 16:28