Căutare

VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS 

Papa Francisc la "Angelus": Să facem din întreaga noastră viaţă un "da" spus lui Dumnezeu

În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Şi, intrând la ea, i-a spus: "Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!" Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus: "Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit". Maria a spus către înger: "Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?" Răspunzând, îngerul i-a spus: "Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe şi aceasta este luna a şasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil! Atunci, Maria a spus: "Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!" (Luca 1, 26-38)
Papa Francisc la rugăciunea "Angelus" de duminică, 8 decembrie 2019

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

8 decembrie 2019 – Vatican News. «Azi celebrăm solemnitatea Neprihănitei Zămisliri, care se încadrează în contextul Adventului, timp de aşteptare. Dumnezeu va împlini ceea ce a promis. Însă, în sărbătoarea de astăzi ni se vesteşte că ceva s-a împlinit deja în persoana şi în viaţa Fecioarei Maria. Noi considerăm azi începutul acestei împliniri, care se petrece chiar înainte naşterea Maicii Domnului. De fapt, neprihănita sa zămislire ne conduce la acel precis moment în care viaţa Mariei a început să palpiteze în trupul mamei ei: chiar de atunci era prezentă iubirea sfinţitoare a lui Dumnezeu, ferind-o de contaminarea cu păcatul care este comun eredităţii familiei omeneşti.» Astfel a explicat papa Francisc – la rugăciunea antifonului marian "Angelus", de duminică, 8 decembrie –  semnificaţia solemnităţii Neprihănitei Zămisliri.

Amintind că în Evanghelia liturgiei solemnităţii Neprihănitei Zămisliri răsună salutul adresat de îngerul Gabriel Fecioarei Maria: "Bucură-te, o plină de har, Domnul este cu tine" (Lc 1,28), pontiful a evidenţiat că Dumnezeu a voit dintotdeauna ca Preacurata Fecioară Maria să facă parte din planul său de nepătruns, ca  "o creatură plină de har, adică îndestulată de  iubirea sa". Însă pentru a fi îndestulaţi "este necesar să facem spaţiu, să ne golim, să ne dăm la o parte". «Tocmai cum a făcut Maria care a ştiut să asculte Cuvântul lui Dumnezeu şi să se încreadă total în voinţa sa, acceptând-o fără rezerve în propria viaţă.»

Papa Francisc: «Maria nu se pierde în prea multe raţionamente, nu pune obstacole în calea Domnului, ci – în mod prompt se încredinţează şi lasă spaţiu acţiunii Duhului Sfânt. Pune imediat la dispoziţia lui Dumnezeu întreaga sa fiinţă şi istoria ei personală, pentru a fi formate şi duse la împlinire de Cuvântul şi de voinţa lui Dumnezeu. Astfel, corespunzând perfect planului avut de Dumnezeu pentru ea, Maria devine "toată frumoasă" şi "preasfântă", dar fără nici cea mai mică umbră de automulţumire. Este o capodoperă, însă rămânând smerită, mică, săracă. În ea se oglindeşte frumuseţea lui Dumnezeu care este în întregime iubire, har, dăruire de sine.»

Reliefând cuvântul prin care Maria se defineşte încredinţându-se lui Dumnezeu, spunându-şi "slujitoarea Domnului", papa Francisc a explicat că "Da"-ul spus de Maria lui Dumnezeu "asumă încă de la început atitudinea de slujire, de atenţie faţă de necesităţile celuilalt".

«Sărbătoarea Maicii noastre să ne ajute să facem din întreaga noastră viaţă un "da" spus lui Dumnezeu, un "da" făcut din adorarea lui Dumnezeu şi din gesturi zilnice de iubire şi slujire.» Cu această rugăciune, Sfântul Părinte a încheiat cuvântul de învăţătură care a însoţit rugăciunea antifonului marian "Îngerul Domnului".

După Angelus, papa Francisc a anunţat prezenţa sa, duminică după-amiază, în Piazza di Spagna (Piaţa Spaniei) din centrul istoric al Romei, pentru tradiţionalul omagiu de flori şi rugăciune la statuia monumentală a Preacuratei Fecioare Maria, înălţată în binecunoscuta piaţă a Romei la scurt timp după proclamarea, în 1854, a dogmei Neprihănitei Zămisliri.

Papa Francisc: «Azi după-amiază voi merge la (bazilica) Santa Maria Maggiore pentru a mă ruga Maicii Domnului şi, succesiv, în Piazza di Spagna pentru tradiţionalul gest de omagiu la picioarele monumentului dedicat Mariei Neprihănit Zămislită. Vă cer să vă uniţi spiritual cu mine în acest gest, care exprimă devoţiunea filială faţă de Maica noastră cerească.»  

Primiţi acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul rugăciunii "Angelus" de duminică, 8 decembrie, din Piaţa Sfântul Petru.

08 decembrie 2019, 12:27