Căutare

Papa Francesco firma Papa Francesco firma 

Papa anulează secretul pontifical privind cazurile de abuzuri sexuale

Două documente destinate să lase amprenta. Papa Francisc a desfiinţat secretul pontifical privind cazurile de violenţă sexuală şi de abuzuri asupra minorilor comise de unii clerici, decizând totodată schimbarea regulilor privind delictul de pornografie infantilă, incluzând în categoria denumită "delicta graviora" (a delictelor celor mai grave), deţinerea şi răspândirea imaginilor pornografice care implică minori cu vârste de până la 18 ani).
Papa Francisc anulează secretul pontifical în cazurile de abuzuri sexuale

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

18 decembrie 2019 – Vatican News. Primul şi cel mai important document este un rescript semnat de cardinalul Secretar de Stat, Pietro Parolin, prin care se informează că, în data de 4 decembrie, papa Francisc a decis anularea secretului pontifical privind denunţurile, procesele şi deciziile asupra delictelor citate în primul articol al recentului motu proprio "Vos estis lux mundi", adică cazurile de violenţă şi actele sexuale săvârşite asupra minorilor şi asupra persoanelor vulnerabile; cazurile de pornografie infantilă; cazurile care nu au fost raportate şi cazurile de acoperire a abuzatorilor din partea unor episcopi şi a unor superiori generali (din institute religioase).

Noua instrucţiune menţionează că "informaţiile sunt tratate astfel încât să garanteze securitatea, integritatea şi confidenţialitatea" stabilite de Codul de Drept Canonic pentru "tutelarea reputaţiei, a imaginii şi a sferei private" a persoanelor implicate. Însă, acest "secret de serviciu nu împiedică îndeplinirea obligaţiilor stabilite în orice teritoriu de legile statale", inclusiv eventualele obligaţii de semnalare precum şi "îndeplinirea cererilor executive ale autorităţilor judiciare civile" – se mai spune în document. De asemenea, celor care fac semnalări, celor care sunt victime şi martorilor nu le poate fi impusă nicio obligaţie de tăcere asupra faptelor.  

Printr-un al doilea rescript, semnat tot de cardinalul Secretar de Stat, Pietro Parolin, împreună cu prefectul Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei, cardinalul Luis Ladaria Ferrer, au fost făcute publice şi modificările a trei articole privind documentul sub formă de "motu proprio" intitulat "Sacramentorum sanctitatis tutela" (din 2001, care a fost deja modificat în 2010). De fapt, se stabileşte că, în cadrul celor mai grave infracţiuni rezervate judecării de către Congregaţia pentru Doctrina Credinţei intră "achiziţionarea, deţinerea sau răspândirea, cu intenţie licenţioasă, ale imaginilor pornografice cu minori având vârste de până la 18 ani, din parte unui cleric, în orice mod şi cu orice instrument". Până în prezent, limita de vârstă era fixată la 14 ani.

În fine, într-un alt articol, se permite ca în cazurile privind aceste infracţiuni mai grave să poată îndeplini rolul de "avocat şi procurator" şi credincioşi laici care au doctoratul în Drept canonic, nu doar clerici, ca până acum.

18 decembrie 2019, 09:52