Căutare

POPE-THAILAND/ POPE-THAILAND/ 

Papa Francisc: Precum mici instrumente creatoare în mâinile Domnului

Vineri, 22 noiembrie a.c., în cea de-a treia zi a călătoriei apostolice în Thailanda, papa Francisc s-a întâlnit cu preoții, persoanele consacrate, seminariștii și catiheții, în parohia Sfântul Petru (Sam Pram) din Bangkok. Succesiv, a avut loc întâlnirea cu episcopii thailandezi și cu episcopii Federației Conferințelor Episcopale. «Cred că istoria vocaţională a fiecăruia dintre noi este marcată de acele prezenţe care ne-au ajutat să descoperim şi să discernem focul Duhului Sfânt. Este atât de frumos şi de important să ştim să mulţumim.», a spus papa Francisc adresându-se preoţilor, persoanelor consacrate, seminariştilor şi catiheţilor în cadrul întâlnirii din Catedrala "Sam Pram" (Sfântul Petru) din Bangkok.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

22 noiembrie 2019 – Vatican News. Oprindu-se asupra sensului vocaţiei, a motivului pentru care Domnul cheamă persoanele la viaţa consacrată, Sfântul Părinte a spus: «Domnul nu ne-a chemat pentru a ne trimite în lume să impunem obligaţii persoanelor sau sarcini grele când au deja propriile greutăţi, şi nu puţine la număr, [ci ne-a chemat] să împărtăşim o bucurie, un orizont frumos, nou, surprinzător. Îmi place mult acea expresie a lui Benedict al XVI-lea, pe care o consider paradigmatică şi chiar profetică în aceste timpuri: Biserica nu creşte prin prozelitism, ci prin atracţie (cf Exortaţia apostolică Evangelii gaudium, 14). "A-l vesti pe Cristos înseamnă să se arate că a crede în El şi a-l urma nu este doar un lucru adevărat şi just, dar şi frumos, într-adevăr frumos, în măsură să umple viaţa cu o nouă splendoare şi o bucurie profundă, chiar în mijlocul încercărilor" (ibid., 167) »

Punând în lumină trăsătura milostivirii, caracteristică persoanelor consacrate despre care a spus că sunt "semn concret al milostivirii vii şi active a Domnului", papa Francisc s-a oprit asupra necesităţii rugăciunii, fără de care o vocaţie nu poate fi susţinută:

Papa Francisc: «Rodnicia apostolică necesită şi se susţine graţie cultivării intimităţii rugăciunii. O intimitate precum a acelor bunici care se roagă cu asiduitate rugăciunea  Rozariului. Câţi dintre noi nu am primit credinţa de la bunicii noştri! Şi i-am văzut astfel, printre treburile casei, cu rozariul în mână, consacrând întreaga zi. Contemplare în acţiune, permiţându-i lui Dumnezeu să intre în toate cele mărunte de fiecare zi. Este esenţial ca, în zilele noastre, Biserica să vestească Evanghelia tuturor, în orice loc, cu orice ocazie, fără întârziere şi fără teamă (cf Exortaţia apostolică Evangelii gaudium, 23), ca persoane care în fiecare zi, într-o întâlnire personală cu Domnul, sunt din nou trimise. Fără rugăciune, întreaga noastră viaţă şi misiune îşi pierd sensul, forţa şi fervoarea. »

«Vă mulţumesc încă o dată pentru viaţa voastră, pentru mărturia voastră şi dăruirea voastră generoasă. Vă rog mult să nu cedaţi tentaţiei de a vă gândi că sunteţi puţini; gândiţi-vă mai ales că sunteţi mici, mici instrumente în mâinile creatoare ale Domnului. El va scrie cu viaţa voastră cele mai frumoase pagini din istoria mântuirii în aceste ţinuturi», a spus Papa Francisc la sfârşitul întâlnirii cu preoții, persoanele consacrate, seminariștii și catiheții, în parohia Sfântul Petru (Sam Pram) din Bangkok, în cea de-a treia zi a călătoriei apostolice în Thailanda.

Succesiv, în cadrul întâlnirii cu episcopii din Thailanda şi din cadrul Federației Conferințelor Episcopale, cu desfăşurare la Sanctuarul "Fercitul Nicolae Bunkerd Kitbamrung", pontiful a evocat figura fericitului care "şi-a dedicat întreaga viaţă evanghelizării şi catehezei, formând discipoli ai Domnului, mai ales în Thailanda".

Oprindu-se asupra contextului multicultural şi multireligios al continentului asiatic, pontiful a pus în lumină contrastele reprezentate, pe de o parte, de frumuseţe şi prosperitate şi, pe de altă parte, de exploatare extinsă la diferite niveluri, evidenţiind dificultăţile cu care se pot confrunta păstorii:

Papa Francisc: «Rapidele progrese tehnologice pot deschide imense posibilităţi pentru facilitarea vieţii, dar pot şi să dea loc la un tot mai mare consumism şi materialism, în special în rândul tinerilor. Duceţi pe umerii voştri preocupările din rândul comunităţilor voastre, în faţa flagelului drogurilor şi al traficului de persoane, a necesităţii de a vă ocupa de un mare număr de migranţi şi refugiaţi, [în faţa] dificilelor condiţii de muncă, a exploatării muncii suferită de mulţi, ca şi a inegalităţii economice şi sociale care există între bogaţi şi săraci. În mijlocul acestor tensiuni se află păstorul, luptând şi mijlocind cu şi pentru poporul său."»

22 noiembrie 2019, 12:39