Căutare

THAILAND-RELIGION-POPE THAILAND-RELIGION-POPE 

Papa Francisc în Thailanda: Protejarea copiilor şi femeilor de abuzuri

«Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a fi în mijlocul vostru şi de a vizita această ţară atât de plină de minunăţii naturale, şi mai ales păstrătoare de tradiţii spirituale şi culturale ancestrale precum ospitalitatea.» Cu aceste cuvinte şi-a început Sfântul Părinte primul discurs din cadrul călătoriei apostolice în Thailanda, adresat joi, 21 noiembrie, autorităţilor, membrilor societăţii civile şi membrilor corpului diplomatic.
Discursul adresat de Sfântul Părinte autorităţilor din Thailanda

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

21 noiembrie 2019 – Vatican News. Adresând mulţumiri pentru primire şi pentru cuvintele de bun venit, papa Francisc şi-a exprimat bucuria pentru oportunitatea de a-i întâlni şi de a-i saluta pe reprezentanţii guvernului, pe liderii religioşi, pe reprezentaţi ai societăţii civile şi reprezentanţi ai corpului diplomatic.  

«Ştim că în prezent, problemele pe care le înfruntă lumea noastră sunt, de fapt, globale: implică întreaga familie umană şi necesită dezvoltarea unui efort decisiv în vederea realizării justiţiei internaţionale şi a solidarităţii între popoare», a evidenţiat Sfântul Părinte care consideră ca fiind relevant să sublinieze că, în aceste zile, Thailanda va încheia perioada în care a deţinut preşedinţia Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), "expresie a angajării sale istorice în privinţa problemelor mai ample care privesc popoarele din întreaga arie a Asiei de Sud-Est şi a interesului constant în favoarea cooperării politice, economice şi culturale din regiune.

Papa Francisc: «Ca naţiune multiculturală şi caracterizată de diversitate, Thailanda recunoaşte, deja de mult timp, importanţa de a construi armonia şi coexistenţa pacifică între numeroasele sale grupuri etnice, demonstrând respect şi apreciere faţă de diferitele culturi, grupuri religioase, filosofii şi idei. Actuala epocă este marcată de globalizare, considerată prea des în termeni strict economici şi financiari şi predispuse spre ştergerea notelor esenţiale care configurează şi generează frumuseţe şi însufleţeşte popoarele noastre; în schimb, experienţa concretă a unei unităţi care  respectă şi găzduieşte diferenţele este necesară ca inspiraţie şi stimulent pentru toţi cei care au la inimă lumea aşa cum am vrea s-o lăsăm generaţiilor viitoare.»    

Exprimând felicitări pentru iniţiativa creării unei Comisii etico-sociale la care au fost invitaţi să participe religiile tradiţionale din ţară pentru a beneficia de contribuţia lor şi a menţine vie memoria spirituală a poporului, Sfântul Părinte şi-a exprimat bucuria de a se întâlni cu liderul budiştilor "ca semn al importanţei şi al urgenţei de a promova prietenia şi dialogul interreligios şi, de asemenea, ca serviciu în slujba armoniei sociale şi a edificării unei societăţi juste, sensibile şi incluzive".

Referindu-se la comunitatea catolică, mică dar plină de vivacitate, papa Francisc a dat asigurări cu privire la eforturile acesteia de a menţine şi promova caracteristicile atât de specifice populaţiei Thai evocate în imnul naţional: pacifici, plini de afecţiune, dar nicicând laşi, cu propunerea fermă de a înfrunta tot ceea ce ignoră strigătul atâtor fraţi şi surori care tânjesc să fie eliberaţi de jugul sărăciei, al violenţei şi al injustiţiei".

Gândul pontifului s-a îndreptat totodată la acele femei şi la acei copii din timpul nostru care suferă de pe urma violenţelor, fiind expuşi la exploatare şi violenţe, la forme de sclavie şi abuzuri. Sfântul Părinte şi-a exprimat recunoştinţa faţă de guvernul thailandez, pentru eforturile destinate extirpării acestui flagel, şi faţă de toate persoanele şi organizaţiile care activează neobosit pentru eliminarea acestui rău şi oferirea unui parcurs demn acestor persoane.

21 noiembrie 2019, 08:49