Căutare

2019.11.14 Convegno Promoting Digital Child Dignity 2019.11.14 Convegno Promoting Digital Child Dignity 

Papa Francisc: Violența asupra minorilor în spațiul digital trebuie interzisă de pe fața pământului

”Vrem să interzicem de pe fața pământului violența și orice formă de abuz asupra minorilor”: a spus papa Francisc participanților la conferința internațională despre demnitatea minorilor în spațiul digital, primiți în audiență joi, 14 noiembrie 2019. Papa a cerut marilor companii de profil să-și asume un reînnoit angajament în combaterea acestei drame.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
14 noiembrie 2019 – Vatican News. ”Adresez astăzi marilor companii din domeniul digital cel mai stăruitor apel la responsabilitate față de minori, de integritatea și de viitorul lor”: a spus papa Francisc în discursul adresat participanților la întâlnirea internațională de studiu despre demnitatea minorilor în spațiul digital primiți în audiență joi, 14 noiembrie 2019.

”Cauza protecției minorilor în spațiul digital”, a spus pontiful în discursul său, ”trebuie să ne găsească uniți ca mărturisitori ai iubirii lui Dumnezeu față de orice persoană, începând de la cei mai mici și lipsiți de apărare, pentru a face să crească în toți, în orice parte a lumii și în orice confesiune religioasă, atenția, îngrijirea și conștientizarea. Vrem să interzicem de pe fața pământului violența și orice formă de abuz asupra minorilor. Să-i privim în ochi: sunt fiicele voastre și fiii voștri, trebuie să-i iubim ca pe niște capodopere și fii ai lui Dumnezeu. Ei au dreptul la o viață bună, iar noi avem obligația de a face tot posibilul să o aibă”.

Sfântul Părinte a amintit încurajarea adresată în urmă cu doi ani participanților la congresul ”Child Dignity in the Digital World” în vederea unificării eforturilor ”pentru a înfrunta chestiunea protecției eficace a demnității minorilor în lumea digitală, pentru că o problemă atât de complexă cere colaborarea tuturor: oameni de știință și tehnicieni, întreprinzători și operatori economici, legiuitori, politicieni și responsabili de securitate, educatori și psihologi și, nu în cele din urmă, lideri religioși și morali” (cf. Discurs, 6 octombrie 2017).

În același timp, a reluat papa Francisc, ”Biserica catolică, în ultimele decenii, în urma experiențelor dramatice trăite în trupul său, a ajuns la o vie conștientizare cu privire la gravitatea abuzurilor sexuale asupra minorilor și a consecințelor lor, la suferințele pe care le provoacă, la urgența de a însănătoși rănile, de a contrasta cu cea mai mare determinare aceste crime și de a dezvolta o prevenire eficace. De aceea, se simte obligată să privească înainte cu clarviziune”.

Remarcând ”creșterea amețitoare a tehnologiilor din domeniul informării și al comunicării”, Sfântul Părinte a subliniat că alături de avantajele multiple care sunt sub ochii tuturor, există și pericolul de a folosi tehnologia digitală ”pentru a organiza, a comisiona și a participa la abuzuri asupra minorilor de la distanță, chiar și dincolo de frontierele unei națiuni”. Contrastarea eficientă a acestor ”delicte oribile apare foarte dificilă, cu mult peste capacitatea și resursele unei instituții și a forțelor menite să le combată”.

Totodată, a recunoscut pontiful în cuvântul său, ”un nod crucial al problemei îl reprezintă tensiunea, care în cele din urmă devine o contradicție, dintre, pe de o parte, ideea unei lumi digitale ca spațiu de libertate nelimitată de exprimare și comunicare, și pe de alta, folosirea responsabilă a tehnologiilor și, deci, a limitelor acesteia”. De aceea, pontiful a pus accentul pe două principii care merită toate eforturile: mai întâi, faptul că ”libertatea și tutelarea intimității (privacy) sunt bunuri prețioase, chemate să se armonizeze cu binele comun al societății”; în al doilea rând, evidența că marile companii digitale ”nu se pot considera cu totul străine de folosirea instrumentelor pe care le pun în mâna clienților lor”.

Este îngrijorător, a spus Sfântul Părinte, faptul că, potrivit unor studii credibile, vârsta medie a primului acces la pornografie este în prezent de 11 ani și are tendința de a coborî în continuare. ”Acest lucru este inacceptabil”, a subliniat papa Francisc. ”Cu toate că părinții sunt primii responsabili cu formarea fiilor lor”, a mai spus pontiful, ”trebuie să luăm act că în ciuda bunăvoinței, astăzi este din ce în ce mai greu pentru ei să controleze modul în care fiii lor se folosesc de instrumentele electronice. Drept care industria trebuie să colaboreze cu părinții în responsabilitatea lor educativă. Identificare vârstei utilizatorilor nu trebuie considerată, prin urmare, o violare a dreptului la privacy, ci o premisă importantă pentru tutelarea eficace a minorilor”.

În adoptarea unor ”principii și exigențe” care să fie respectate în acest domeniu de toți jucătorii din lumea digitală globalizată, a încheiat papa Francisc, ”contribuie nu numai rațiunea etică sănătoasă, dar și viziunea și inspirația religioasă, care are o respirație universală pentru că întemeiază respectarea demnității umane pe măreția și sfințenia lui Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul acesteia”.

14 noiembrie 2019, 13:44