Căutare

2019.11.04 Libro missione Gianni Valente 2019.11.04 Libro missione Gianni Valente 

O nouă carte interviu cu papa Francisc, la încheierea Lunii Misionare Extraordinare

Începând de marţi, 5 noiembrie, în librăriile din Italia, o carte-interviu cu papa Francisc, de Gianni Valente, la încheierea Lunii Misionare Extraordinare. Întitulat "Senza di Lui non possiamo fare nulla. Una conversazione sull'essere missionari oggi nel mondo", care s-ar putea traduce "Fără El nu putem face nimic. O conversaţie despre a fi misionari în lumea de azi", volumul este publicat de Librăria Editurii Vaticane în colaborare cu Editura San Paolo.
Emisiunea de marţi, 5 noiembrie 2019


Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

5 noiembrie 2019 – Vatican News. Duminică, 22 octombrie 2017, când se celebrează Ziua Misionară Mondială, papa Francisc a stabilit o Lună Misionară Extraordinară, cu desfăşurare în octombrie 2019, "pentru a suscita o majoră conştientizare privind missio ad gentes şi pentru a relua, cu reînnoit avânt, transformarea misionară a vieţii şi a pastoraţiei". Apariţia cărţii interviu cu papa Francisc, semnată de Gianni Valente, marchează încheierea acestei iniţiative.

"Biserica în ieşire" nu este o expresie la modă ci o poruncă a lui Isus

În lungul interviu devenit o carte, papa Francisc mărturiseşte convingerea că vestirea lui Isus şi a Evangheliei sale necesită ieşirea şi pornirea la drum, după porunca lui Isus despre care se relatează în Evanghelia după sfântul Marcu (Mc 16): "Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la toată făptura". În cursul conversaţiei, pontiful insistă într-atât de mult asupra acestei caracteristici, încât afirmă: "o Biserică care nu este în ieşire nu este o Biserică"; "o Biserică care nu iese se corupe, se denaturează", punând accentul pe misiunea vestirii Evangheliei, fără de care o Biserică nu poate exista. Totodată, oprindu-se asupra naturii misiunii Bisericii, pontiful evidenţiază că aceasta nu reprezintă un program sau o intenţie de realizat prin forţa voinţei. Este Cristos cel care face ca Biserica să iasă din ea însăşi prin forţa Duhului Sfânt.

Biserica creşte datorită atragerii

Citându-l pe Benedict al XVI-lea care evidenţia că Biserica creşte prin forţa de atracţie a mărturiei credinţei în Domnul Isus Cristos, papa Francisc explică că aceasta nu este o convingere, un raţionament, o conştientizare, nici o decizie luată în jurul unei mese, după cum nu este un activism auto-indus pentru a fi un soi "de impresari ai misiunii", ci este vorba despre "o atracţie bazată pe iubire faţă de Isus".

Referindu-se la trăsăturile caracteristice ale misionarului creştin, Sfântul Părinte a spus că acesta este un facilitator şi nu un controlor al credinţei. Nefiind necesar să se facă "selecţii" sau "vămi pastorale" sau să se pună piedici dorinţei lui Isus de a-i îmbrăţişa pe toţi, aşezându-se la uşă pentru a controla cine corespunde cerinţelor pentru a intra şi cine nu. Dimpotrivă, este necesară facilitarea în vederea apropierii de credinţă, pontiful dând ca exemplu iniţiativa unor parohi din Buenos Aires care au venit cu propuneri pentru a uşura accesul la botez.

Biserica nu este o organizaţie neguvernamentală, ci un spital de campanie

Răspunzând la o întrebare despre legătura dintre misiune şi operele sociale, papa Francisc spune: "Biserica nu este o organizaţie neguvernamentală; este altceva. Însă Biserica este şi un spital de campanie, unde toţi sunt acceptaţi aşa cum sunt; se îngrijesc rănile tuturor. Şi aceasta face parte din misiunea sa". De fapt "tot ceea ce intră în orizontul Fericirilor şi al faptelor de milostenie este în acord cu misiunea"; ba chiar mai mult: "este deja vestire; este deja misiune". 

05 noiembrie 2019, 11:47