Căutare

2019.11.10 Angelus 2019.11.10 Angelus 

Papa Francisc: Viaţa eternă este destinul nostru, orizontul plinătăţii istoriei noastre

În acel timp, au venit la Isus unii dintre saducei, care spun că nu este înviere. Isus le-a spus saduceilor: "Fiii lumii acesteia se însoară şi se mărită; însă cei consideraţi vrednici să dobândească lumea cealaltă şi învierea din morţi nu se vor însura şi nici nu se vor mărita, pentru că nu mai pot de acum să moară; sunt asemenea îngerilor şi sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Iar că morţii învie, o arată şi Moise în relatarea despre rug, când îl numeşte pe Domnul: «Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob». Dumnezeu nu este al celor morţi, ci al celor vii, întrucât toţi trăiesc pentru el". (Lc 20,27.34-38)

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

10 noiembrie 2019 – Vatican News. «Pagina evanghelică din liturgia zilei (cf Lc 20,27-38) ne oferă o minunată învăţătură a lui Isus despre învierea morţilor.» Cu această reflecţia şi-a început papa Francisc cuvântul de învăţătură care a însoţit rugăciunea antifonului marian "Îngerul Domnului", de duminică, 10 noiembrie a.c., din Piaţa San Pietro.

Pontiful a pornit de la fragmentul evanghelic din liturgia duminicii, după sfântul Luca, capitolul 20, în care se relatează despre Isus care «este interpelat de unii saducei, care nu credeau în înviere, motiv pentru care l-au provocat printr-o întrebare insidioasă: soţia cui va fi, la înviere, o femeie care a avut, progresiv,  şapte soţi, toţi fraţi între ei, care au murit unul după altul? Isus nu cade în capcană şi răspunde că cei înviaţi, din lumea cealaltă,  "nu se vor însura şi nici nu se vor mărita, pentru că nu mai pot de acum să moară; sunt asemenea îngerilor şi sunt fii ai lui Dumnezeu" (versetele 35-36) Astfel răspunde Isus».

Papa Francisc: «Prin acest răspuns, înainte de toate Isus îi îndeamnă pe interlocutorii săi – dar şi pe noi – la reflecţie  asupra faptului că această dimensiune pământească în care trăim acum nu este unica, ci există o alta, care nu mai este supusă morţii, în care se manifestă de pe deplin condiţia noastră de fii ai lui Dumnezeu.

Ne dăruieşte multă consolare şi speranţă ascultarea acestei învăţături clare şi simple a lui Isus despre viaţa de dincolo de moarte, [învăţătură] de care avem mare nevoie în special în timpul nostru, atât de bogat în privinţa cunoştinţelor despre univers dar într-atât de sărac în ceea ce priveşte înţelepciunea despre viaţa eternă.»

Explicând că "această limpede certitudine a lui Isus despre înviere se bazează total pe fidelitatea lui Dumnezeu, care este Dumnezeul vieţii", papa Francisc a evidenţiat că, de fapt, "în spatele întrebării saduceilor se ascunde o chestiune şi mai profundă: nu doar cui îi va fi soţie femeia văduvă a şapte soţi, ci cui îi va aparţine viaţa sa. Este un dubiu care-l încearcă pe omul din toate timpurile, inclusiv pe noi: după acest pelerinaj pământesc, ce va fi de viaţa noastră? Va aparţine nimicului, morţii?"

Papa Francisc: «Isus răspunde că viaţa îi aparţine lui Dumnezeu, care ne iubeşte si se interesează într-atât de mult de noi încât leagă numele său de al nostru: este "Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov" Dumnezeu "nu este al celor morţi, ci al celor vii, întrucât toţi trăiesc pentru el" (versetele 37-38); viaţa subzistă unde există legătură, comuniune, fraternitate; şi este o viaţă mai puternică decât moartea când este construită pe relaţii autentice şi pe legături de fidelitate. Dimpotrivă, nu există viaţă unde există pretenţia de a aparţine doar sieşi şi de a trăi asemenea unor insule: în aceste atitudini predomină moartea. Este egoismul. Dacă eu trăiesc pentru mine însumi, semăn moarte în inima mea.»  

Maica Domnului să ne ajute să trăim fiecare zi în perspectiva a ceea ce afirmăm în partea finală a crezului: "Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va veni". În aşteptarea vieţii de apoi.»

10 noiembrie 2019, 12:32