Căutare

2019.10.23 Udienza Generale 2019.10.23 Udienza Generale 

Papa Francisc: Ce tristețe când găsești închise ușile unei biserici!

Cu o reflecție despre misiunea sfinților apostoli Paul și Barnaba și despre ”conciliul” din Ierusalim, papa Francisc a continuat la audiența generală de miercuri, 23 octombrie 2019, seria catehezelor despre Faptele Apostolilor. Versetul din Fap 14,27 – ”Dumnezeu le-a deschis și păgânilor poarta credinței” – a fost în centrul catehezei. Este un semnal urât, a remarcat pontiful, când găsești închise ușile unei biserici.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
23 octombrie 2019 – Vatican News
. «”Dumnezeu le-a deschis și păgânilor poarta credinței” (Fap 14,27). Misiunea lui Paul și Barnaba și conciliul din Ierusalim» este tema catehezei prezentată de papa Francisc la audiența generală de miercuri, 23 octombrie 2019, cu participarea a zeci de mii de romani și pelerini în Piața San Pietro.

Audiența generală: 23 octombrie 2019

La saluturile finale, pontiful a mărturisit că urmărește cu îngrijorare evenimentele din Chile și a îndemnat ca, ”punând capăt protestelor violente, să se lucreze prin dialog, în beneficiul întregii populații, pentru soluționarea crizei și înfruntarea greutăților care au declanșat-o”. În cuvântul adresat, ca întotdeauna, tinerilor, bătrânilor și soților recent căsătoriți, papa Francisc a amintit că ieri Biserica a celebrat comemorarea liturgică a Sfântului Ioan Paul al II-lea: ”să-l imităm pe acest învățător de credință și de viață evanghelică, exemplu de iubire față de Cristos și de om”.

Cateheza a fost precedată de proclamarea unei pericope din cartea Faptele Apostolilor (15,7-11): ”După o discuție îndelungată, Petru s-a ridicat și le-a zis: «Fraților, voi știți că, din primele zile, Dumnezeu m-a ales între voi pentru ca, prin gura mea, păgânii să asculte cuvântul evangheliei și să creadă. Iar Dumnezeu, care cunoaște inimile, a dat mărturie în favoarea lor, dându-le pe Duhul Sfânt ca și nouă [...]. Noi credem că suntem mântuiți în același fel ca și ei prin harul Domnului Isus»”.

Vorbind de ”călătoria Cuvântului lui Dumnezeu”, autorul sacru îi prezintă pe apostolii Paul și Barnaba mergând, din cauza persecuției anticreștine, mai întâi la Tars, orașul natal al Sfântului Paul, și apoi la Antiohia Siriei, unde pentru prima dată în istorie cei care cred în Cristos au fost numiți ”creștini” (Fap 11,26). Dar cei doi apostoli merg mai departe, ajungând în Cipru și în Anatolia. Este prima călătorie misionară a Sfântului Paul, eveniment care marchează ”trecerea de la predicarea Evangheliei în sinagogile diasporei la vestirea Evangheliei în mediile păgâne populare”. Întorcându-se la Antiohia, cei doi povestesc comunității că Dumnezeu ”le-a deschis și păgânilor poarta credinței” (14,27).

Papa Francisc: «Iese la vedere, din cartea Faptele Apostolilor, natura Bisericii, care nu este o cetate de apărare, ci un cort capabil să-și lărgească spațiul ca să intre toți (cf. Is 54,2) și să permită intrarea tuturor. Biserica este ”în ieșire” sau nu este Biserică; ori merge pe cale, lărgindu-și spațiul tot mai mult ca să intre toți, ori nu e Biserică. Ea este ”o Biserică cu porțile deschise” (ex. ap. Evangelii gaudium, 46), mereu cu ușile deschise. Când văd aici, în acest oraș, sau în cealaltă dieceză din care provin, câte o bisericuță cu ușile închise, acest fapt este un semn urât. Bisericile trebuie să aibă mereu ușile deschise, pentru că acesta este simbolul a ceea ce este Biserica: mereu deschisă. Biserica este ”chemată să fie întotdeauna casa deschisă a Tatălui. [...] În acest fel, dacă cineva vrea să urmeze un impuls al Duhului Sfânt și se apropie căutându-L pe Dumnezeu, nu se va întâlni cu răceala unei porți închise” (ibid., 47).»

”Porțile deschise păgânilor” constituie o noutate surprinzătoare pentru prima comunitate creștină și aceasta, a subliniat pontiful la cateheză, ”declanșează o controversă foarte aprinsă”, care va duce la ceea ce este considerat a fi ”primul conciliu din istoria Bisericii: conciliul sau adunarea de la Ierusalim” (cf. Gal 2,1-10).

A fost abordată atunci ”o chestiune teologică, spirituală și disciplinară foarte delicată: raportul dintre credința în Cristos și respectarea Legii lui Moise”. De o importanță ”decisivă” în această adunare s-au dovedit a fi Petru și Iacob, ”coloanele Bisericii-mamă” (cf. Fap 15,7-21; Gal 2,9): Petru cere să nu se impună un jug insuportabil celor care au îmbrățișat credința și să se creadă că suntem mântuiți prin harul Domnului Isus. La rândul său, Iacob îndeamnă să nu se ceară păgânilor practica circumciziei, ci doar renunțarea la idolatrie. Decizia este ”ratificată în așa numita Scrisoare apostolică trimisă la Antiohia”.

Dar prima ”adunare” de la Ierusalim este mai mult decât o consfătuire a unui grup de conducere, ea fiind un reper valabil pentru întregul parcurs istoric al Bisericii:

Papa Francisc: «Ne oferă o lumină importantă asupra modalităților prin care să se abordeze divergențele și să se caute ”adevărul în caritate” (Ef 4,15). Ne amintește că metoda bisericească pentru soluționarea conflictelor se întemeiază pe dialogul realizat din ascultarea atentă și răbdătoare a celuilalt și pe discernământul efectuat în lumina Duhului Sfânt. El este, de fapt, cel care ajută la depășirea închiderilor și a tensiunilor și lucrează în inimi pentru ca, în adevăr și în bine, să ajungă la unitate. Textul acesta ne ajută să înțelegem sinodalitatea. Este interesant felul în care scriu Scrisoarea: apostolii încep spunând ”Duhul Sfânt și noi...”. Prezența Duhului Sfânt este tipică sinodalității. Altfel, nu există sinodalitate: este vorbitor, parlament sau altceva»

”Să-i cerem Domnului”, a încheiat papa Francisc, ”să întărească în toți creștinii, în special în episcopi și preoți, dorința și responsabilitatea comuniunii. Să ne ajute să trăim dialogul, ascultarea și întâlnirea cu frații în credință și cu cei de departe, pentru a gusta și a manifesta fecunditatea Bisericii, chemată să fie în orice timp «mamă bucuroasă» de mulți fii (cf. Ps 113,9).

După saluturile în alte limbi și cântarea rugăciunii ”Tatăl Nostru” în limba latină, papa Francisc a invocat asupra celor prezenți binecuvântarea apostolică, ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

23 octombrie 2019, 10:46