Căutare

2019.10.02 Udienza Generale 2019.10.02 Udienza Generale 

Audiența generală. Papa Francisc: bucuria, semnul adevăratului vestitor al lui Cristos

”«I-a anunțat vestea cea bună despre Isus» (Fap 8,35). Filip și cursa Evangheliei pe alte drumuri” a fost tema catehezei prezentată de papa Francisc la audiența generală de miercuri, 2 octombrie 2019, în Piața Sfântul Petru. Papa a continuat cu cea de-a zecea cateheză seria de reflecții dedicată cărții Faptele Apostolilor.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
2 octombrie 2019 – Vatican News
. Bucuria este semnul adevăratului vestitor al lui Cristos, al celui care nu-i atrage pe oameni la sine, ci îi face liberi și responsabili înaintea lui Dumnezeu: a spus papa Francisc la cateheza audienței generale de miercuri, 2 octombrie 2019, desfășurată în Piața Sfântul Petru. Tema catehezei: ”«I-a anunțat vestea cea bună despre Isus» (Fap 8,35). Filip și cursa Evangheliei pe alte drumuri”.

Audiența generală: 2 octombrie 2019

Cateheza audienței generale a început cu proclamarea unui text din cartea Faptele Apostolilor ( 8,5-8): ”Filip, coborând în cetatea Samariei, a început să li-l predice pe Cristos. Mulțimile ascultau cu atenție într-un cuget cele spuse de Filip, auzind și văzând semnele pe care le făcea, căci din mulți care erau posedați, ieșeau duhurile necurate strigând cu glas puternic, iar mulți paralizați și șchiopi erau vindecați, astfel încât o mare bucurie a cuprins cetatea aceea”.

Odată cu martiriul sfântului diacon Ștefan, ”a început o mare persecuție împotriva Bisericii din Ierusalim” (8,1). Mulți dintre primii creștini s-au împrăștiat în Iudeea și Samaria. În cartea Faptele Apostolilor, a subliniat papa la cateheză, ”persecuția apare drept starea permanentă a vieții discipolilor” (cf. In 15,20), dar ”persecuția, în loc să stingă focul evanghelizării, îl alimentează și mai mult”.

După ce Filip l-a predicat pe Cristos într-o cetate a Samariei, ”Duhul Sfânt – a remarcat papa – marchează o nouă etapă în călătoria Evangheliei: îl împinge pe Filip să meargă în întâmpinarea unui străin cu inima deschisă la Dumnezeu”. Este vorba de trezorierul reginei Etiopiei, un prozelit iudeu, care, întorcându-se acasă după pelerinajul la Ierusalim, citea cu atenție Scripturile despre ”Slujitorul suferind”, dar recunoaște ”cu smerenie” că nu le înțelege. Atunci, diaconul Filip începe ”să-i anunțe vestea cea bună despre Isus” (v. 35).

Papa Francisc: «Dialogul dintre Filip și Etiopian ne face să ne gândim și la faptul că nu este îndeajuns să citim Scriptura, este necesar să-i înțelegem sensul, să-i găsim ”miezul” mergând dincolo de ”coajă”, luând din Duhul care însuflețește litera. După cum spunea papa Benedict la începutul Sinodului despre Cuvântul lui Dumnezeu, ”exegeza, adevărata lectură a Sfintei Scripturi, nu este doar un fenomen literar, [...]. Este mișcarea existenței mele” (Meditație, 6 octombrie 2008). A intra în Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a fi dispuși să ieșim din propriile limite pentru a-L întâlni și a ne conforma lui Cristos, Cuvântul viu al Tatălui.»

”Filip”, a continuat papa, ”îi oferă interlocutorului său cheia de lectură: blândul Slujitor suferind, care nu reacționează la rău cu rău și care, chiar dacă era considerat falit și steril și, în fine, eliminat, eliberează poporul de fărădelege și aduce roade pentru Dumnezeu, este chiar acel Cristos pe care Filip și Biserica întreagă îl vestesc”. Etiopianul îl recunoaște pe Cristos, mărturisește credința în Domnul Isus, și cere să fie botezat.

Papa Francisc: «Este frumoasă această povestire, dar cine l-a împins pe Filip să meargă în pustiu ca să-l întâlnească pe acest om? Cine l-a împins pe Filip să se apropie de carul acestuia? Este Duhul Sfânt! Duhul Sfânt este protagonistul evanghelizării. ”Părinte”, ar spune cineva, ”eu merg să vestesc Evanghelia”. ”Da, și ce faci?” ”Ah, eu vestesc Evanghelia și spun cine este Isus, mă străduiesc să conving lumea că Isus este Dumnezeu”. Dragule, aceasta nu este evanghelizare, dacă nu este Duhul Sfânt nu este evanghelizare. Aceasta poate fi prozelitims, publicitate... Dar evanghelizarea înseamnă să te lași condus de Duhul Sfânt, să lași ca El să te împingă spre anunțarea Veștii celei bune, spre anunțarea acesteia prin mărturie, chiar și prin martiriu, chiar și prin cuvânt.»

”Dacă protagonistul evanghelizării este Duhul Sfânt”, atunci ”semnul că ești evanghelizator este bucuria. Chiar și în martiriu”. ”Duhul Sfânt”, a încheiat papa Francisc cateheza audienței generale, ”să facă din cei botezați bărbați și femei care vestesc Evanghelia ca să-i atragă pe alții nu la sine, ci la Cristos, care știu să facă loc lucrării lui Dumnezeu, care știu să-i facă pe alții liberi și responsabili înaintea Domnului”.

La saluturile adresate romanilor și pelerinilor prezenți la audiența generală de miercuri, papa a menționat participanții la întâlnirea despre Mahatma Gandhi, organizată la Roma de Consiliul pontifical pentru promovarea dialogului interreligios, grupul de tineri catolici chinezi din orașul italian Prato și preoții Colegiului pontifical misionar internațional ”San Paolo Apostolo” din Roma. În fine, nelipsitul salut adresat tinerilor, celor în vârstă, bolnavilor și soților recent căsătoriți:

Papa Francisc: «Astăzi celebrăm comemorarea liturgică a Sfinților Îngeri Păzitori. Prezența lor să întărească în voi certitudinea că Dumnezeu însoțește drumul vieții fiecăruia dintre noi. Să vă susțină în a vesti și a trăi Evanghelia lui Cristos pentru o lume reînnoită în iubirea lui Dumnezeu».

Audiența generală s-a încheiat cu rugăciunea domnească ”Tatăl Nostru” și cu binecuvântarea apostolică a papei Francisc, care ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

02 octombrie 2019, 11:03