Căutare

Pope Francis' general audience Pope Francis' general audience  

Papa Francisc la audienţa generală: Duhul Sfânt, adevăratul protagonist al misiunii

«În timpul nopţii, Paul a avut o viziune: un bărbat macedonean stătea în picioare şi îl ruga: "Treci în Macedonia, ajută-ne!" După ce am avut vedenia, am căutat să plecăm îndată în Macedonia, convinşi că Dumnezeu ne-a chemat să le predicăm Evanghelia."» (Fap 16, 9-10)
Cateheza audienţei generale de miercuri, 30 octombrie 2019

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

30 octombrie 2019 – Vatican News. «Citind Faptele Apostolilor se vede cum Duhul Sfânt este protagonistul misiunii Bisericii: El  călăuzeşte parcursul evanghelizatorilor, arătându-le calea de urmat.» Astfel a început papa Francisc cateheza audienţei generale de miercuri, 30 octombrie 2019, din Piaţa San Pietro. Cuvântul de învăţătură al pontifului s-a inspirat din capitolul 16 al Cărţii Faptele Apostolilor în care se face referire la modul în care credinţa creştină a ajuns în Europa. Începutul acestui parcurs de evanghelizare apare cu claritate în momentul în care apostolul Paul, ajuns la Troas, a avut o viziune în care un bărbat macedonean îl implora să vină în Macedonia. "Apostolul nu are ezitări, pleacă în Macedonia, sigur fiind că este chiar Dumnezeu cel care-l cheamă şi ajunge la Filipi, 'colonie romană' (Fap 16,12).

Papa Francisc: «Puterea Evangheliei se adresează, înainte de toate, femeilor din Filipi, îndeosebi Lidiei, o vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, cu credinţă în Dumnezeu, căreia Domnul i-a deschis inima "pentru a asculta cu atenţie cele spuse de Paul" (Fap 16,14). De fapt, Lidia, îl acceptă pe Cristos, primeşte botezul împreună cu întreaga familie şi-i invită pe cei care sunt ai lui Cristos, găzduindu-i în casa ei pe Paul şi Sila. Avem aici mărturia ajungerii creştinismului în Europa: începutul unui proces de aculturaţie care durează şi azi. Şi a pătruns din Macedonia. »

Oprindu-se asupra ospitalităţii oferită de Lidia apostolilor, gest care trimite la harul primirii şi al slujirii, papa Francisc a urmat firul istorisirii din capitolul 16 al Cărţii Faptele Apostolilor, oprindu-se asupra unui alt moment trăit de Paul şi Sila. În contrast cu călduroasa primire de care s-au bucurat în casa Lidiei, cei doi vestitori ai Evangheliei aveau să cunoască duritatea închisorii, după ce au eliberat "o servitoare care avea un duh de ghicitoare" şi "aducea stăpânilor ei mult câştig" (Fapt 16,16). Stăpânii ei, ca să se răzbune pentru pierderea sursei de câştig, i-au dus pe Paul şi pe Sila în faţa judecătorilor acuzându-i de dezordine publică.

Însă, în închisoare, în loc să se plângă, Paul şi Sila se roagă şi cântă imnuri lui Dumnezeu. Apoi, "dintr-o dată, a venit un mare cutremur, astfel încât s-au zguduit temeliile închisorii: toate uşile s-au deschis imediat şi lanţurile tuturor s-au desfăcut" (cf Fap 16, 25-26), deoarece rugăciunea provoacă efecte miraculoase.

Papa Francisc: «Gardianul [închisorii], crezând că deţinuţii au fugit, intenţionează să se sinucidă, pentru că gardienii plăteau cu propria viaţă dacă fugea un deţinut; însă Paul strigă "Suntem cu toţi aici" (Fap 16, 27-28). Atunci, gardianul întreabă "Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit" (v. 30) În acest moment se petrece schimbarea: în inima nopţii, gardianul şi familia lui ascultă cuvântul Domnului, îi primeşte în casa lui, le spală rănile – pentru că fuseseră bătuţi – şi, împreună cu ai săi, primeşte Botezul; apoi, "bucurându-se cu toată casa pentru că a crezut în Dumnezeu"  (v. 34), pune masa şi-i invită pe Paul şi pe Sila să rămână cu ei. Acesta este momentul consolării. În inima întunecată a acestui anonim gardian, lumina lui Cristos străluceşte şi învinge întunericul: lanţurile inimii cad şi înfloreşte în el şi în cei din familia lui o bucurie pe care nu o mai trăiseră niciodată. Astfel Duhul Sfânt îşi împlineşte misiunea: de la început, succesiv Rusaliilor este El protagonistul misiunii. Şi trebuie să fim credincioşi faţă de vocaţia la care ne împinge Duhul Sfânt: răspândirea Evangheliei.»    

«Azi, să-i cerem şi noi Duhului Sfânt o inimă deschisă, sensibilă faţă de Dumnezeu şi ospitalieră faţă de fraţi, precum cea a Lidiei, şi o credinţă plină de curaj, precum cea a lui Paul şi Sila, şi o deschidere a inimii precum cea a gardianului care s-a lăsat atins de Duhul Sfânt.» Astfel ne-a îndemnat papa Francisc la încheierea catehezei audienţei generale de miercuri, 30 octombrie, dedicată Cărţii Faptele Apostolilor, îndeosebi modului în care credinţa creştină a ajuns în Europa.  

Primiţi acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul audienţei generale de miercuri, 30 octombrie 2019

30 octombrie 2019, 11:44