Căutare

VATICAN-POPE-AUDIENCE VATICAN-POPE-AUDIENCE 

Papa Francisc la audienţa generală: Să ne deschidem spre universalitatea mântuirii!

Pontiful a dedicat cuvântul de învăţătură din cadrul audienţei generale de miercuri, 16 octombrie a.c., capitolului 10 din Cartea Faptele Apostolilor în care se relatează despre apostolul Petru care, luând cuvântul, a spus: "Într-adevăr, acum înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, ci în orice naţiune, cel care se teme de el şi face dreptatea îi este plăcut".
Papa Francisc la audineţa generală de miercuri, 16 octombrie 2019

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

Vatican News – 16 octombrie 2019. Oprindu-se asupra termenului "nepărtinitor", atribut lui Dumnezeu, pontiful a explicat că este "surprinzătoare" modalitatea lui Dumnezeu care "vrea ca fiii săi să depăşească orice particularism pentru a se deschide spre universalitatea mântuirii". «Acesta este scopul: depăşirea particularismelor şi deschiderea spre universalitatea mântuirii, pentru că Dumnezeu vrea să-i mântuiască pe toţi»,  a insistat pontiful.

Papa Francisc:  «Martor al acestui proces de "fraternizare" pe care Duhul Sfânt vrea să-l suscite în viaţa lui Petru, protagonist în Faptele Apostolilor împreună cu Paul, Petru trăieşte un eveniment care marchează un moment decisiv de cotitură pentru existenţa sa. În timp ce se roagă, primeşte o viziune ce apare ca o "provocare" divină, pentru a suscita în el o schimbare de mentalitate. Vede o faţă de masă mare coborând din cer, conţinând diferite animale: cu patru picioare, reptile şi păsări şi aude o voce care-l îndeamnă să mănânce din acele cărnuri. El, fiind un bun evreu, reacţionează spunând că nu mâncase vreodată ceva necurat, după cum îi cerea Legea Domnului (cf Lev 11). Atunci glasul i-a zis iarăşi a doua oară: "Ce a curăţat Dumnezeu, să nu numeşti impur" (Fap 10,15).»

Desluşind înţelesul acestui fragment din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, papa Francisc a evidenţiat  că "Domnul vrea ca Petru să nu mai evalueze evenimentele şi persoanele potrivit categoriilor pur şi impur, ci să înveţe să meargă dincolo, pentru a privi la persoană şi la intenţiile inimii sale. De fapt, ceea ce face ca omul să fie impur nu vine dinafară ci doar din interior, din inimă (cf Mc 7,21).

Amintind că, după acea viziune, Dumnezeu l-a trimis pe Petru la casa unui om care nu era circumcis, pe nume Corneliu, centurion din cohorta numită "Italica" […], unde Petru îl predică pe Cristos cel răstignit şi înviat şi iertarea păcatelor pentru toţi cei care cred în El, papa Francisc a comentat consecinţele atitudinii lui Petru în rândul comunităţii din Ierusalim – cei circumcişi fiind scandalizaţi că Petru a intrat în casa unor oameni care nu erau circumcişi şi a mâncat împreună cu ei – spunând:

Papa Francisc: «Despre acest fapt extraordinar – care se întâmplă pentru prima oară – se află la Ierusalim unde fraţii, scandalizaţi de comportamentul lui Petru, îl mustră cu asprime (cf Fap 11, 1-3). Petru a făcut ceva ce depăşea ceea ce se făcea de obicei, ceva ce mergea dincolo de lege şi de aceea îl mustră. Însă, după întâlnirea cu Corneliu, Petru este mai liber faţă de sine însuşi şi mai în comuniune cu Dumnezeu şi cu alţii, pentru că a văzut voinţa lui Dumnezeu în acţiunea Duhului Sfânt. Poate aşadar să înţeleagă că alegerea poporului lui Israel nu este o recompensă pentru merite, ci semnul chemării gratuite la a fi o mediere a binecuvântării divine între popoarele păgâne.»

«Dragi fraţi», a spus pontiful la încheierea catehezei, «de la principele Apostolilor învăţăm că un evanghelizator nu poate fi un obstacol în calea operei creative a lui Dumnezeu, care vrea "ca toţi oamenii să fie mântuiţi" (1 Tim 2,4), ci favorizează întâlnirea inimilor cu Domnul. Iar noi, cum ne comportăm cu fraţii noştri, în special cu cei care nu sunt creştini? Suntem un impediment pentru întâlnirea cu Dumnezeu? Împiedicăm întâlnirea lor cu Tatăl sau o favorizăm?

Papa Francisc: «Să cerem azi harul de a ne lăsa uimiţi de surprizele lui Dumnezeu şi nu de a-i împiedica creativitatea, ci de a recunoaşte şi a favoriza căile mereu noi prin intermediul cărora Cel înviat îşi răspândeşte Spiritul în lume şi atrage inimile, făcându-se cunoscut precum Domnul tuturor (Fap 10,36) Mulţumesc.»  

În cadrul saluturilor adresate pelerinilor în principalele limbri de circulaţi internaţională, papa Francisc a amintit că la 18 octombrie este sărbătorit sfântul Luca, "evanghelistul care revelează cel mai bine inima lui Isus şi milostivirea sa. Această sărbătoare să ne ajute pe toţi să redescoperim bucuria de a fi creştini, mărturisitori ai bunătăţii Domnului".

Primiţi acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul audienţei generale de miercuri, 16 octombrie 2019.

16 octombrie 2019, 12:31