Căutare

2019.09.07 Papa Francesco e mons. Virgil Bercea, vescovo greco-cattolico di Oradea, in Romania. 2019.09.07 Papa Francesco e mons. Virgil Bercea, vescovo greco-cattolico di Oradea, in Romania. 

Papa Francisc îi scrie episcopului Virgil Bercea la 25 de ani de slujire episcopală

Papa Francisc a transmis o scrisoare fraternă episcopului Virgil Bercea, al eparhiei greco-catolice de Oradea Mare a românilor, care a fost consacrat episcop la Blaj în 8 septembrie 1994. La 25 de ani de la consacrarea episcopală a păstorului ei, eparhia marchează evenimentul prin rugăciuni și manifestări culturale.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
07 septembrie 2019 – Vatican News
. ”Ne dorim pentru Tine, Venerabile Frate să continui să-ţi îndeplineşti lucrarea pastorală cu aceeaşi dăruire, întărit de harul Duhului Sfânt şi ajutat de mijlocirea Sfintei Maici Născătoare de Dumnezeu, Maria, şi a celor Şapte Episcopi Martiri Români pe care, în data de 2 iunie a acestui an, cu bucurie i-am ridicat la slava altarului”. Este urarea papei Francisc transmisă de la Roma episcopului Virgil Bercea, al eparhiei greco-catolice de Oradea Mare a românilor, cu ocazia jubileului de argint al consacrării episcopale.

Episcopul Bercea a fost consacrat pe 8 septembrie 1994 în Catedrala ”Sf. Treime” din Blaj. După 25 de ani, duminică, 8 septembrie a.c., în catedrala Sf. Nicolae din Oradea, are o loc o celebrarea arhierească de mulțumire la care participă nunțiul apostolic în România și R. Moldova, mons. Miguel Maury Buendia. La Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din catedrală vor fi aduse la altar relicvele Fericiţilor episcopi martiri ai Bisericii Române Greco-Catolice, beatificaţi de Papa Francisc pe 2 iunie la Blaj. În aceeași atmosferă liturgică se marchează, totodată, aniversarea a 25 de ani de la hirotonirea în preoție a 20 de preoți din eparhie.

”Este o simplă aniversare de 25 de ani”, a spus episcopul Virgil într-un interviu prilejuit de acest eveniment. ”Nu sunt un om care să facă aniversări”, a mai spus episcopul. ”Mă bucur că S-a folosit de mine Dumnezeu și-I cer iertare acolo unde nu am fost suficient de atent în raport cu el, Domnul. Acesta este un moment de a-I mulțumi. Eu cred că așa ar trebui să fie un preot. Uitați-vă la Papa, cu câtă simplitate se comportă cu oricine, cu câtă umilință!”, a adăugat mons. Bercea.

Vă oferim mai jos comunicatul primit la redacție prin amabilitatea Biroului de Presă al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea referitor la acest eveniment special din viața eparhiei, dar și a Bisericii catolice din România:

SCRISOAREA PAPEI FRANCISC CĂTRE PSS VIRGIL BERCEA LA 25 ANI DE EPISCOPAT

Cu prilejul aniversării a 25 de ani de episcopat a PSS Virgil Bercea, episcop al Eparhiei de Oradea, consacrat pe 8 septembrie 1994 în Catedrala „Sf. Treime” din Blaj, Papa Francisc i-a trimis Preasfinției Sale Virgil o scrisoare de felicitare. Documentul, semnat personal de Sfântul Părinte în Cetatea Vaticanului la data de 29 iulie 2019, a fost redactat în limba latină. Ulterior, scrisoarea a fost tradusă în limba română de teologul și istoricul contemporan Cristian Bădiliță:


Venerabilului Frate Virgil Bercea,
Episcop de Oradea Mare

Comunitatea Românilor din Oradea Mare se va bucura la jubileul de argint al consacrării Tale ca episcop, care va fi în ziua a opta a apropiatei luni septembrie. Cu acest prilej, îndreptând sufletul Nostru, cu căldură, spre Tine, Venerabile Frate, noi dorim să anunţăm acest lucru prin Scrisoarea Noastră şi, împreună cu Tine, din inimă să aducem laudă lui Dumnezeu pentru alesele daruri ale bunătăţii Sale.

Pe când regimul comunist prigonea cu sălbăticie Biserica în Patria Ta şi în toată Europa Orientală, Tu ai împlinit, în secret, studiile de filozofie şi teologie, sub îndrumarea înţeleaptă a Eminenţei Sale Cardinalul S(fintei) B(iserici) R(omane) Alexandru Todea, care, de asemenea, Te-a hirotonit preot, pe ascuns, în anul 1982, trimiţându-Te la credincioşii care aveau nevoie de hrana cea dumnezeiască. Apoi, în Cetatea Romei ai dobândit licenţa în teologie la Universitatea Pontificală Urbaniană pentru ca, întors în Patria Ta, să împărtăşeşti ce ai învăţat novicilor din Seminar.

Timp de patru ani ai îndeplinit funcţia de Vicar al Arhieparhiei de Făgăraş şi Alba Iulia a Românilor. Tot atunci Sfântul Ioan Paul al II-lea te-a numit Episcop Auxiliar al aceleiaşi Biserici şi, de asemenea, Episcop titular de Pupiana. Iar începând din anul 1996 ai fost, fără întrerupere, Păstor pentru comunitatea Românilor din Oradea Mare, mai întâi Episcop Coadjutor, apoi Episcop Ordinar al acestei Eparhii.

Nici dificultăţile, nici ameninţările, nici flăcările nu au putut să pună stavilă neobositei Tale slujiri episcopale. Împins de credinţa nestrămutată în Dumnezeu şi de zel apostolic, zi de zi te-ai străduit să recuperezi pentru cultul (greco-catolic) mai multe biserici, dar mai ales să-i aduci din nou pe oameni la viaţa în harul lui Dumnezeu.

În acest sens încurajezi cu ardoare devoţiunea poporului credincios, împărtăşirea cu sfintele taine şi viaţa religioasă. Cu mare iscusinţă îi însoţeşti pe tineri şi pe elevii Seminarului. Toate acestea aduc multe roade Bisericii, iar Ţie cuvenita preţuire.

Pentru aceea Ne dorim pentru Tine, Venerabile Frate, ca, întărit de harul Duhului Sfânt şi ajutat de mijlocirea Sfintei Maici Născătoare de Dumnezeu, Maria, şi a celor Şapte Episcopi Martiri Români pe care, în data de 2 iunie a acestui an, cu bucurie i-am ridicat la slava altarului, să continui să-ţi îndeplineşti lucrarea pastorală cu aceeaşi dăruire.

Astfel, Binecuvântarea Noastră Apostolică, chezăşie a darurilor cereşti, Ţi-o transmitem ţie, Venerabile Frate, apoi preoţilor, călugărilor şi tuturor celor care participă cu drag la această sărbătoare a Ta, rugându-Te ca, la rândul Tău, să faci rugăciuni pentru ca slujirea Noastră dificilă să dea rod.

De la Sediul Vaticanului, în ziua a 29 a lunii iulie, anul 2019, al şaptelea al Pontificatului Nostru.

Franciscus

07 septembrie 2019, 10:17