Căutare

2019.04.21 Santa Messa di Pasqua 2019.04.21 Santa Messa di Pasqua 

Papa Francisc dedică Sfintei Scripturi Duminica a III-a de peste an

Prin scrisoarea apostolică, în formă de motu proprio, intitulată ”Aperuit illis”, papa Francisc stabilește ca Duminica a III-a din timpul liturgic de peste an să fie dedicată Cuvântului lui Dumnezeu. Scrisoarea ”Aperuit illis” a fost difuzată în 30 septembrie 2019, comemorarea liturgică a Sfântului Ieronim (347-420), preot și învățător al Bisericii, realizatorul traducerii Sfintei Scripturi în limba latină cunoscută cu numele de ”Vulgata”.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
30 septembrie 2019 – Vatican News
. Cea de-a treia Duminică din timpul liturgic de peste an, după calendarul roman sau latin, ”să fie dedicată celebrării, reflecției și divulgării Cuvântului lui Dumnezeu”: este decizia papei Francisc comunicată prin scrisoarea apostolică, în formă de motu proprio, intitulată ”Aperuit illis”.

Documentul papei Francisc a fost publicat luni, 30 septembrie 2019, când Biserica latină celebrează comemorarea obligatorie a Sfântului Ieronim (347-420), preot și învățător al Bisericii, la începutul celei de-a 1600-a comemorare a trecerii la Domnul a cunoscutului traducător al Scripturilor în latină, traducere care a rămas în istoria Bisericii cu denumirea de ”Vulgata”. ”A nu cunoaște Scripturile”, afirma Sfântul Ieronim, ”înseamnă a nu-L cunoaște pe Cristos”.

Numele latinesc al scrisorii – ”Aperuit illis” - este luat din Evanghelia după Sfântul Luca în care autorul sacru scrie: ”Atunci [Isus] le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile” (24,45).

Comunicând decizia sa, pontiful scrie că a vrut să răspundă astfel la numeroasele cereri primite de la credincioși care îi solicitau ca Biserica să celebreze o ”Duminică a Cuvântului lui Dumnezeu”.

Încă de la începutul scrisorii apostolice ”Aperuit illis”, papa aduce în prima plan legătura dintre Cristos, Euharistie și Cuvântul lui Dumnezeu. Este prezentat, astfel, Isus care, după învierea sa, apare discipolilor ”în timp ce erau adunați împreună, frânge cu ei Pâinea și le deschide mintea ca să înțeleagă Scripturile Sacre. Acelor oameni înfricoșați și dezamăgiți, el revelează sensul misterului pascal: anume că, după planul veșnic al Tatălui, Isus trebuia să sufere și să învie din morți, ca să ofere convertirea și iertarea păcatelor, și să-L promită pe Duhul Sfânt, care le va dărui puterea de a fi martorii acestui mister de mântuire”.

Papa Francisc amintește, în acest context, importanța pe care Biserica o acordă Cuvântului lui Dumnezeu, în mod special, începând de la Conciliul Vatican II și mergând până la Benedict al XVI-lea. Predecesorul său, se evidențiază în document, a convocat în 2008 o adunare generală a Sinodului episcopilor pe tema ”Cuvântul lui Dumnezeu în viața și în misiunea Bisericii” și a scris exortația apostolică post-sinodală ”Verbum Domini”.

Duminica stabilită pentru aprofundarea Sfintelor Scripturi cade de obicei la finalul lunii ianuarie și, se mai citește în scrisoarea apostolică a papei Francisc, este încadrată într-o perioadă a anului liturgic care îndeamnă atât la întărirea legăturilor dintre creștini și evrei, cât și, prin Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor (18-25 ianuarie), la refacerea unității dintre creștinii de diferite confesiuni.

Scrisoarea recomandă, de asemenea, diferite inițiative practice prin care să fie evidențiată importanța specială a Sfintelor Scripturi în viața și în misiunea Bisericii și cere păstorilor de suflete să acorde o atenție deosebită pregătirii omiliilor.

Papa atrage atenția cu privire la pericolul frecvent ”de a separa între ele Sfânta Scriptură și Tradiția, fără a înțelege că împreună sunt unicul izvor al Revelației. Credința biblică se întemeiază pe Cuvântul viu, nu pe o carte. Când Sfânta Scriptură este citită în același Duh cu care a fost scrisă, rămâne mereu nouă”.

Amintind, în fine, episodul discipolilor de la Emaus (Lc 24, 13-35), papa subliniază ”legătura strânsă dintre Sfânta Scriptură și Euharistie. Citând constituția dogmatică ”Dei Verbum” a Conciliului Vatican II, pontiful ilustrează ”finalitatea salvifică, dimensiunea spirituală și principul întrupării pentru Sfânta Scriptură”. ”Biblia nu este o culegere de cărți de istorie, nici de cronică, dar este îndreptată în întregime spre mântuirea integrală a persoanei. Înrădăcinarea istorică de netăgăduit a cărților cuprinse în textul sacru nu trebuie să ne facă să uităm această finalitate primordială: mântuirea noastră. Totul este îndreptat spre această finalitate înscrisă în natura însăși a Bibliei, care este alcătuită ca istorie a mântuirii în care Dumnezeu vorbește și acționează pentru a merge în întâmpinarea tuturor oamenilor și pentru a-i mântui de rău și de moarte”.

Într-un interviu pentru Radio Vatican, arhiepiscopul Rino Fisichella, președintele Consiliului pontifical pentru promovarea noii evanghelizări, a amintit că această decizie a papei Francisc este ancorată, practic, în Jubileul extraordinar al milostivirii. La încheierea acestuia, prin scrisoarea apostolică ”Misericordia et Misera”, papa îndemna ca bisericile locale să organizeze o Duminică a Cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce atunci era un îndemn va deveni de acum, în urma solicitărilor adresate Sfântului Părinte, o practică extinsă și stabilă în întreaga Biserică.

30 septembrie 2019, 12:00