Căutare

2019.09.11 Udienza Generale 2019.09.11 Udienza Generale 

Papa Francisc lansează un ”Pact Educativ” pentru o educație integrală a omului

Sfântul Părinte a transmis un mesaj video prin care lansează un ”Pact Educativ” pentru ocrotirea ”Casei comune” și o ”alianță” între toate componentele societății în educația persoanei umane. Într-un timp de fragmentare, este nevoie de o educație ”integrală”. Pontiful a invitat operatorii din domeniul educației să participe la inițiativa ”A reconstrui pactul educativ global”, care se va organiza la Roma în 14 mai 2020.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
12 septembrie 2019 – Vatican News
. ”Astăzi, mai mult ca niciodată, este necesar să unificăm eforturile într-o largă alianță educativă pentru a forma persoane mature, capabile să depășească fragmentările și contrapunerile și să reconstruiască țesutul de relații pentru o umanitate mai fraternă”: spune papa Francisc în mesajul video difuzat joi, 12 septembrie a.c., prin care lansează inițiativa mondială ”Pactul Educativ” în vederea unei educații integrale a persoanei umane.

Pontiful afirmă necesitatea unui raport mai strâns între importanța ocrotirii planetei, ”Casa noastră comună”, și refacerea unei alianțe între toate componentele persoanei umane - între studiu și viață, între generații, între profesori, elevi, familie și societatea civilă – pentru a îmbrățișa toate expresiile intelectuale, științifice, artistice, sportive, politice, antreprenoriale și solidare.

În acest sens, papa invită operatorii din domeniul educației să participe la inițiativa mondială care a cerut să fie organizată la Roma în 14 mai 2020 pe tema ”A reconstrui pactul educativ global”. În mesajul său, papa face trimitere și la ”Documentul de la Abu Dhabi”, pe care l-a semnat în 4 februarie a.c. împreună cu marele imam de Al-Azhar din Cairo, având la bază convingerea că ”terenul trebuie să fie mai întâi de toate bonificat de discriminări prin introducerea fraternității”.

La câțiva ani după enciclica ”Laudato si”, afirmă pontiful în mesaj, ”reînnoiesc invitația la un dialog cu privire la modul în care construim viitorul planetei și la necesitatea de a investi talentele tuturor pentru că orice schimbare are nevoie de un parcurs educativ pentru a face să se maturizeze o nouă solidaritate universală și o societate mai primitoare”.
Papa Francisc: «În acest scop doresc să promovez un eveniment mondial în ziua de 14 mai 2020, care va avea ca temă ”A reconstrui pactul educativ global”: o întâlnire pentru a revigora angajamentul pentru și împreună cu tinerele generații, reînnoind pasiunea pentru o educație mai deschisă și inclusivă, capabilă de ascultare răbdătoare, dialog constructiv și înțelegere reciprocă. Acum, mai mult ca niciodată, este nevoie de a unifica eforturile într-o largă alianță educativă pentru a forma persoane mature, capabile să depășească fragmentările și contrapunerile și să reconstruiască țesutul de relații pentru o umanitate mai fraternă».

Recunoscând că ”lumea contemporană este în continuă transformare și se confruntă cu multiple crize”, papa spune că, în realitate, ”trăim o schimbare epocală: o metamorfoză nu doar culturală, dar și antropologică ce generează noi limbaje și elimină, fără discernământ, paradigmele pe care le-am primit din partea istoriei”. Totodată, omul de astăzi este supus unui proces de ”rapidizare” (rapidación, în original) a existenței, supus neîntrerupt modificărilor, ceea ce ”contrastează încetineala naturală a evoluției biologice” (cf. Laudato si, 18).
Papa Francisc: «Orice schimbare, însă, are nevoie de un parcurs educativ care să-i cuprindă pe toți. De aceea, este necesar a construi un ”sat al educației” unde, în diversitate, să se împartă angajamentul de a genera o rețea de relații umane și deschise. Un proverb african spune că ”pentru a educa un copil este nevoie de un sat întreg”. Dar, ca și condiție pentru educație, satul acesta trebuie să-l construim. Terenul trebuie, mai întâi de toate, bonificat de discriminări prin introducerea fraternității, după cum am susținut în Documentul pe care l-am semnat cu marele imam de Al-Azhar la Abu Dhabi în 4 februarie a.c.».

Într-un astfel de ”sat”, spune mai departe Sfântul Părinte, ”este mai ușor să găsești convergența globală pentru o educație care să devină purtătoare a unei alianțe între toate componentele persoanei: între studiu și viață; între generații, între profesori, elevi/studenți, familii și societatea civilă cu expresiile ei intelectuale, științifice, artistice, sportive, politice, antreprenoriale și solidare. O alianță între locuitorii Terrei și ”Casa comună”, căreia îi datorăm îngrijire și respect. O alianță generatoare de pace, dreptate și primire între toate popoarele familiei umane, precum și de dialog între religii”.

Drept pași de făcut pentru atingerea acestor obiective globale, papa a menționat ”curajul de a pune în centru persoana umană”, ”curajul de a investi cele mai bune energii” și ”curajul de a forma persoane disponibile de a se pune în serviciul comunității”. De aici, îndemnul final de a promova împreună un Pact Educativ prin acele ”dinamici care dau sens istoriei și o transformă de o manieră pozitivă”. ”Să căutăm împreună să găsim soluții, să lansăm procese de transformare fără teamă și să privim la viitor cu speranță”, din convingerea că toți au posibilitatea de ”a cultiva  visul unui umanism solidar, corespunzător așteptărilor omului și planului lui Dumnezeu”.

12 septembrie 2019, 12:21