Căutare

Bispos Floresta Laudato Si Bispos Floresta Laudato Si 

Papa Francisc: cei de mâine să nu plătească pentru erorile ecologice de astăzi

Sfântul Părinte a scris o Notă introductivă la cartea ”Alfabetul verde al papei Francisc. A salva Pământul și a trăi fericiți”, scrisă pentru editura italiană San Paolo de jurnalista Franca Giansoldati. Nu e just, afirmă pontiful, ca generațiile viitoare să plătească pentru greșelile ecologice și amânările generației noastre. O lume mai bună este posibilă, ”cu Evanghelia în mână și în inimi”.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
25 septembrie 2019 – Vatican News. În fața dezechilibrelor planetei, ”avem responsabilități enorme, iar Dumnezeu ne va cere cont într-o zi de aceste distrugeri”: scrie papa Francisc în Nota introductivă la cartea ”Alfabetul verde al papei Francisc. A salva Pământul și a trăi fericiți”, scrisă pentru editura italiană San Paolo de jurnalista Franca Giansoldati [Franca Giansoldati, L'alfabeto verde di papa Francesco. Salvare la Terra e vivere felici, Edizioni San Paolo 2019, pp. 128, euro 15,00].

Publicația face referință la enciclica papei Francisc ”Laudato si”, din care extrage un semnificativ ”decalog verde” pentru mileniul al III-lea. Volumul vede lumina tiparului, în Italia cu câteva zile înainte de adunarea generală a Sinodului episcopilor dedicată Amazoniei (6-27 octombrie 2019) și în timpul celei de-a 74-a adunări generale a Organizației Națiunilor Unite privind combaterea schimbărilor climatice (23-26 septembrie 2019).

În Nota sa introductivă, papa Francisc îi mulțumește autoarei pentru că ”semnalează exigența unei revoluții verzi cu inimă mare” și afirmă că ”am vorbit de multe ori despre starea de urgență din domeniul mediului și de faptul că este necesară - din partea tuturor, dar în primul rând a creștinilor – o schimbare a stilurilor de viață. Nu putem face abstracție de o conștientizare tot mai mare, la orice nivel și grad, cu privire la efectele zilnice pe care ajung să le aibă numeroase alegeri, chiar și cele mai mici, asupra echilibrului Creației”.

”Consecințele unor decizii economice dintr-o anumită regiune a lumii ajung să aibă întotdeauna repercusiuni asupra părții opuse a planetei. Și invers. Nu putem să nu vedem acest lucru. Concret, suntem legați unul de altul, suntem o parte a unei realități mai ample, în care particularul este legat de universal, și natura însăși a fost concepută și dăruită de Dumnezeu omului ca o realitate de tutelat într-un sistem interconectat”.

Papa atrage atenția, în Nota introductivă a publicației, la faptul că devin tot mai frecvente ”fenomenele climatice extreme și devastatoare”, ceea ce face ca întregi populații – milioane și milioane de persoane – să caute o cale de fugă alternativă pentru viață.

În ultima parte a considerațiilor sale, papa vorbește pe larg de viitorul noilor generații, care – afirmă – ”au înțeles de acum că vor moșteni o lume mai degrabă ruinată. E just ca ei să plătească prețul iresponsabilității generației care i-a precedat? E just să-și asume daunele provocate de un sistem în care tranziția energetică și ocrotirea Casei Comune nu par a fi prioritare și cedează în fața intereselor unei practici economice și financiare mai degrabă fără vlagă și ostilă ideii de a se reforma pe sine?”

Ar fi necesar, de aceea, ”un efort constant de a lucra cu un spirit nou”, ca să se ajungă la pași concreți care să repună planeta pe făgașul firesc: ”avem responsabilități enorme, iar Dumnezeu ne va cere cont într-o zi de aceste distrugeri”.

”Familia umană, în întregimea ei, este în pericol”, avertizează fără jumătăți de măsură papa Francisc, ”și nu mai este timp de așteptare sau de amânare. Criza ecologică, mai ales schimbarea climatică, nu este o exagerare sau fantazia cuiva care se distrează ca să destabilizeze. Analizele științifice au fost ignorate de prea multă vreme, judecate cu un anumit dispreț și, uneori, chiar cu ironie”.

Cu toate acestea, încheie pontiful, ”încă mai avem timp să inversăm cursa spre prăpastie. În enciclica Laudato si sunt ilustrate coordonatele prin care să pornim la drum cu toții, cu toții, mână în mână, într-o direcție de salvare. Dar este necesară o revoluție de jos, care să pornească de la alegerile de zi cu zi, de la momentul în care se merge la cumpărături până la momentul în care se investesc propriile economii, orientându-le, de exemplu, spre băncile etice, care respectă echilibrele solidare. A venit timpul în care creștinii să înceapă cu adevărat să fie o rețea, să gândească în mod colectiv, știind că orice alegere, chiar și cea mai mică, face diferența și că împreună, uniți, se pot schimba lucrurile și se poate întoarce ruta care duce la distrugerea Casei Comune.

Mulțumesc pentru că ai rezumat, prin acest mic decalog, punctele esențiale din enciclica Laudato si, un decalog de adoptat pentru un drum colectiv, conștient și iluminat. Pentru o lume mai bună. Cu Evanghelia în mână și în inimă”.

25 septembrie 2019, 10:32