Căutare

POPE-VISIT/ALBANO POPE-VISIT/ALBANO 

Rugăciunea papei Francisc cu preoții la Albano: ”Tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu!”

Sâmbătă, 21 septembrie 2019, în cadrul vizitei pastorale efectuată în dieceza de Albano (Roma), papa Francisc a condus o rugăciune comună pe care a recitat-o în catedrală împreună cu episcopul și preoții diecezei înainte de Sfânta Liturghie. Pornind de la mărturisirea de credință a Sfântului Apostol Petru, Succesorul acestuia și preoții și-au reînnoit fidelitatea față de Cristos spunând asemenea Pescarului din Galileea: ”Tu ești Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!” (cf. Mt 16,16).

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
21 septembrie 2019 – Vatican News
. Îmbrățișând credința lui Petru, ”temelia comuniunii și a unității Bisericii”, papa Francisc și preoții diecezei de Albano au înălțat o rugăciune comună în dieceza de Albano cu ocazia vizitei pastorale efectuată de pontif sâmbătă, 21 septembrie a.c., în comemorarea liturgică a consacrării catedralei din Albano. Papa a sosit în orășelul de lângă Roma în jurul orei 17.00, la salutul de bun venit, municipalitatea i-a prezentat o pictură murală uriașă care se inspiră din encliclica sa ”Laudato si”. 

După antica bazilică ridicată de împăratul Constantin în jurul anului 326 și dedicată Sfântului Ioan Botezătorul, catedrala actuală, edificată în același loc, a fost dedicată Sfântului Martir Pancrațiu și datează din timpul papei Leon al III-lea (795-816).

De amintit că dieceza de Albano include în teritoriul său pastoral și orășelul Castel Gandolfo, ales de papa Urban al VIII-lea, în 1626,  ca reședință de vară a pontifilor. În urma Pactelor din Lateran (1929), actualul complex al ”Vilelor Pontificale” din Castel Gandolfo are o suprafață de 55 de hectare și are statut de zonă extrateritorială.

Vă oferim aici, în traducerea noastră de lucru, rugăciunea recitată în această zi de papa Francisc împreună cu episcopul de Albano, mons. Marcello Semeraro, și cu preoții diecezei.

Sfântul Părinte: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Toți: Amin.

Sfântul Părinte: Pacea să fie cu voi!
Toți: Și cu duhul tău.

Sfântul Părinte: Doamne Isuse, piatra aruncată de zidari
și constituit de Tatăl piatră unghiulară,
îți aducem preamărirea noastră în acest loc sfânt
în care nu încetezi să arăți minunile iubirii tale.

Episcopul: Împreună cu Petru, a cărui credință trainică
este temelia comuniunii și a unității Bisericii tale, peregrină în timp,
vrem să mărturisim:
”Tu ești Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!”

Toți: Ești prezent aici cu autoritatea ta de Păstor,
pe care episcopul, succesorul apostolilor,
o arată prin dăruirea față de turma ce i-a fost încredințată
și prin compasiunea față de mulțimea fraților
care caută adevărul și viața.
Ești prezent aici în Cuvântul tău,
care face să ardă inima noastră
și ne revelează misterul lui Dumnezeu,
ascuns de veacuri, dar care acum s-a arătat sfinților tăi.

Ești prezent aici cu plinătatea preoției tale
pe care episcopul,
împreună cu preoții și poporul tău sfânt,
o îndeplinește oferind cu mulțumire
jertfa răscumpărătoare.

Ești prezent aici în poporul credincios,
pe care l-ai convocat ca să cânte lauda ta
și să celebreze tainele dumnezeiești,
pentru ca să arate măreția acelui templu
edificat cu pietre vii pentru o preoție sfântă.

Sfântul Părinte: Acum, te rugăm cu umilință, Doamne,
revarsă asupra noastră Duhul tău de sfințenie
ca să transforme viața noastră,
să ne întărească în unitate
și să ne facă mărturisitori curajoși ai milostivirii tale.

Episcopul: Dăruiește-ne păstori după inima ta,
care să arate poporului tău
căile îndrăznețe și pline de bucurie ale Evangheliei tale,
iar prin cuvânt și exemplu
să-l călăuzească la pășunile vieții veșnice.

Toți: Deschide urechile și inimile noastre,
ca să fim ascultători docili ai Cuvântului tău de adevăr
și credincioși în împlinirea voinței Tatălui.

Ajută-ne să ne plecăm genunchii
adorând misterul prezenței tale euharistice,
ca să devenim mijlocitori pentru întreaga omenire.

Ajută-ne să fim pietre vii,
unite lui Cristos, piatra cea vie, aleasă și prețioasă,
ca să fim sălaș spiritual
unde, cel care te caută cu inimă curată,
chiar dacă e străin, să fie primit ca frate.

Dăruiește-ne ochi care să vadă
nevoile și suferințele fraților,
fă-ne să întindem mâinile
spre cei care sunt în nevoie și nu au ce să dea înapoi,
ca să fim mărturisitori credibili ai iubirii tale
față de cei mici și de cei săraci.

Sfântul Părinte: Laudă și cinste, Ție, Părinte,
slavă și binecuvântare pururi,
în unire cu Duhul Sfânt,
prin mijlocirea de mamă a Fecioarei Maria, Maica Bisericii,
și ocrotirea de frate a sfântului martir Pancrațiu,
căruia îi este închinat acest templu,
acum și în vecii vecilor.

Toți: Amin.

După rugăciunea cu preoții diecezei de Albano, papa Francisc a celebrat Sfânta Liturghie în comemorarea liturgică a consacrării catedralei.

22 septembrie 2019, 10:02