Căutare

2019.08.19 copertina libro LEV sui Movimenti popolari con prefazione di Papa Francesco. "La irrupción de los Movimientos Populares: Rerum novarum de nuestro tiempo" 2019.08.19 copertina libro LEV sui Movimenti popolari con prefazione di Papa Francesco. "La irrupción de los Movimientos Populares: Rerum novarum de nuestro tiempo" 

Papa Francisc: mişcările populare, forţă a transformării sociale

Prin semnarea prefeţei, papa Francisc introduce o carte publicată la Librăria Editurii Vaticane, volumul reunind reflecţiile privind munca a mii de asociaţii care, acţionând asemenea unei pârghii a transformării sociale, luptă pentru un model de dezvoltare caracterizate de dreptate şi incluziune.
Papa Francisc: mişcările populare, forţă a transformării sociale

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

21 august 2019 – Vatican News. Valoarea profundă  a sute de asociaţii cu caracter social şi obstacolele pe care le înfruntă în lupta împotriva excluziunii sunt temele centrale ale prezentării pe care papa Francisc o face cărţii "Raidul mişcărilor populare: Rerum Novarum din timpul nostru", publicată de Librăria Editurii Vaticane. Îngrijită de Comisia Pontificală pentru America Latină, ediţia ce urmează să fie prezentată în luna septembrie, cuprinde principalele discursuri de la întâlniri mondiale care, din 2014, au reunit mii de reprezentanţi ai Mişcărilor Populare în diferite ţări din continentul american.  

Papa Francisc îşi începe reflecţia explicând că cei care trăiesc la periferiile teritoriale şi existenţiale nu reprezintă doar un sector din populaţie la care trebuie ajuns în calitate de Biserică, ci sunt "o sămânţă, o viţă care – asemenea seminţei de muştar va aduce mult rod", pontiful considerându-i ca fiind pârghia unei importante transformări sociale. Aşadar, nu sunt actori pasivi sau simpli destinatari ai serviciilor de asistenţă socială care trebuie să se resemneze în faţa modului în care elitele administrează ordinea mondială, ci sunt adevăraţi protagonişti activi, agenţi ai viitorului umanităţii, a căror "rebeliune pacifică" contează pe solidaritatea papei.

Papa Francisc apreciază caracterul transnaţional şi transcultural al mişcărilor populare bazate pe cultura întâlnirii şi consideră pluralitatea mişcărilor ca reprezentând o importantă alternativă socială, un strigăt profund, un semn de contradicţie, o speranţă potrivit căreia totul poate să se schimbe. 

22 august 2019, 09:05