Căutare

2019.08.26 Papa Francesco con il moderatore valdese Eugenio Bernardini nel tempio di Torino, il 22 giugno 2015 2019.08.26 Papa Francesco con il moderatore valdese Eugenio Bernardini nel tempio di Torino, il 22 giugno 2015 

Papa Francisc, Sinodului valdez (Italia): spiritul ecumenic și slujirea celor săraci

Cu lectura publică a unui mesaj de apropiere fraternă din partea papei Francisc, a început duminică, 25 august 2019, la Torre Pellice, adunarea anuală a Sinodului Uniunii Bisericilor Metodiste și Valdeze din Italia. Papa, care a vizitat personal în 22 iunie 2015 Templul Valdezilor din Torino, îndeamnă creștinii acestor confesiuni să crească în spiritul ecumenic și în slujirea celor care suferă.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
27 august 2019 – Vatican News.
”Mă alătur rugăciunilor voastre pentru a cere de la Domnul consolidarea spiritului ecumenic dintre creștini, precum și o tot mai mare comuniune între Bisericile noastre”: scrie papa Francisc în mesajul transmis participanților la adunarea anuală a Sinodului Bisericilor metodiste și valdeze din Italia, în desfășurare la Torre Pellice (Torino) între 25-30 august 2019.

Potrivit unui comunicat al comunității valdeze, cei 180 de deputați – pastori și laici în număr egal – își vor dedica atenția unor teme de actualitate, precum chestiunea libertății religioase, raporturile cu Statul, drepturile omului, așa numita ”diaconie globală”, ecumenismul și dialogul interreligios. Din partea episcopatului italian, participă mons. Ambrogio Spreafico, președintele Comisiei pentru ecumenism și dialogul interreligios.

”Sinodul Uniunii Bisericilor metodiste și valdeze”, scrie pontiful în mesajul său, citit duminică, 25 august a.c., la inaugurarea lucrărilor sinodale, ”este o ocazie prielnică pentru a vă adresa salutul meu cordial, expresie a apropierii fraterne din partea mea și a întregii Biserici catolice. Mă rog pentru voi toți”, afirmă papa Francisc, ”pentru ca în aceste zile de întâlnire, rugăciune și reflecție să puteți face experiența vie a Spiritului Sfânt, care însuflețește și dă vigoare mărturiei creștine. Mă alătur rugăciunilor voastre pentru a cere de la Domnul consolidarea spiritului ecumenic dintre creștini, precum și o tot mai mare comuniune între Bisericile noastre”.

”Suntem chemați”, continuă papa Francisc, ”să continuăm angajarea noastră pe drumul de cunoaștere reciprocă, de înțelegere și de colaborare, pentru a-L mărturisi pe Isus și Evanghelia sa de caritate. Ca discipoli ai lui Cristos putem da răspunsuri comune la suferințele care afectează numeroase persoane, în special pe cei mai săraci și pe cei mai slabi, promovând astfel dreptatea și pacea”, încheie papa Francisc, care a vizitat personal în 22 iunie 2015, Templul Valdez din Torino.

27 august 2019, 09:17