Căutare

POPE-ROMANIA/ POPE-ROMANIA/ 

Învățătura mariană a papei Francisc în România, tezaur pentru inimă și societate

Meditând cu atenție referințele la Fecioara Maria presărate de papa Francisc în timpul călătoriei sale apostolice în România, iese la iveală nu doar un adevărat tezaur de învățătură mariană, dar și insistența de a transforma devoțiunea la Fecioara Maria într-un laborator de coexistență pașnică și fraternă între toți cinstitorii Maicii Domnului.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
16 august 2019 – Vatican News.
Simpla trecere în revistă a referințelor pe care papa Francisc le-a făcut la Sfânta Fecioară Maria în timpul călătoriei sale apostolice în România, efectuată în zilele 31 mai – 2 iunie a.c., arată, chiar și la prima vedere, că pentru Sfântul Părinte devoțiunea la Maica Domnului este o realitate care merge dincolo de aspectul interior și se răsfrânge asupra dimensiunii comunitare.

La Sfânta Fecioară, cu papa Francisc în România

Cu alte cuvinte, factorul religios are și trebuie să aibă o incidență socială. Cum am putea să ne bucurăm pe deplin la gândul că suntem fii ai lui Dumnezeu dacă nu acceptăm consecința imediată a acestui adevăr, și anume că suntem frați și surori între noi? Tot la fel, nu putem spune din toată inima că suntem fii spirituali ai Fecioarei Maria fără a-i include în frământările noastre religioase și pe semenii noștri. Pe scurt, mângâietoarea filiațiune religioasă aduce întotdeauna cu sine - la pachet, dacă vreți – anevoioasa fraternitate umană.

În aceste zile de pelerinaj la sanctuarele și mănăstirile dedicate Sfintei Fecioare Maria, considerăm, așadar, binevenită o reluare a învățăturii mariane pe care Succesorul Sfântului Apostol Petru a adus-o în țara ocrotită de Sfântul Apostol Andrei. Este țara în care scurgerea secolelor a depus o adâncă amprentă mariană asupra spiritualității, România meritându-și apelativul, recunoscut acum la nivel pontifical și planetar, de ”Grădină a Maicii Domnului”.

Cotroceni: Numele lui Dumnezeu și al Mariei în Sala Unirii
Încă din primul său discurs în România, la întâlnirea cu președintele Iohannis și autoritățile Statului de la Palatul Cotroceni, papa Francisc a ales să plaseze, în mod neașteptat pentru un context politic dar cu mare sobrietate religioasă, prima referință mariană, rostind astfel numele lui Dumnezeu și al Fecioarei Maria:
Papa Francisc: ”Domnule președinte, dorindu-i României prosperitate şi pace, invoc asupra dumneavoastră, asupra familiei dumneavoastră, asupra tuturor celor prezenţi şi asupra tuturor locuitorilor acestei ţări belşugul binecuvântărilor divine şi ocrotirea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze România!” (Discurs, Palatul Cotroceni, 31 mai 2019).

Palatul Patriarhiei B.O.R.: Maria, însoțitoare a creștinilor
Mai teologică și biblică, firește, este referința la Fecioara Maria pe care papa Francisc a făcut-o în discursul de la întâlnirea cu patriarhul Daniel și Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Române:
Papa Francisc: ”Pentru [primii] discipoli [ai lui Isus], Paștele a marcat începutul unui noi drum din care nu dispăruseră, totuși, temerile și incertitudinile. Așa a fost până la Rusalii când, adunați în jurul Sfintei Maici a lui Dumnezeu, apostolii, într-un singur Spirit și într-o pluralitate și o bogăție de limbi, l-au mărturisit pe Cel înviat prin cuvânt și prin viață. (...) De la Paști la Rusalii: un timp în care să ne adunăm în rugăciune sub ocrotirea Sfintei Maici a lui Dumnezeu, să invocăm Spiritul Sfânt unii pentru alții” (Discurs, Palatul Patriarhiei B.O.R, 31 mai 2019).

Catedrala Sf. Iosif din București: Maria, purtătoare de binecuvântare
O amplă meditație despre imaginea Fecioarei Maria ca icoană a Bisericii pe drumurile istoriei a fost în centrul omiliei pe care papa Francisc a prezentat-o la Sf. Liturghie din catedrala romano-catolică Sf. Iosif din Capitală. Era ziua de 31 mai, comemorarea liturgică a Vizitei Sfintei Fecioare la Sf. Elisabeta, mama Înaintemergătorului. O zi mariană pe care Sfântul Părinte a marcat-o printr-o omilie care reprezintă cea mai închegată meditație mariană din cele trei zile petrecute de Sanctitatea Sa în România.
Papa Francisc: ”Dragi frați și surori, Maria merge, întâlnește și se bucură pentru că a dus ceva mai mare decât ea însăși: a fost purtătoare a unei binecuvântări. Asemenea ei, nici noi să nu ne temem să fim purtători ai binecuvântării de care România are nevoie. Fiți voi înșivă promotorii unei culturi a întâlnirii care să dezmintă indiferența, care să dezmintă dezbinarea și să permită acestei țări să cânte din toate puterile îndurările Domnului” (Omilie, Catedrala Sf. Iosif din București, 31 mai 2019).

Șumuleu-Ciuc: Maria ne învață să construim împreună viitorul
La Sf. Liturghie de la Șumuleu-Ciuc, papa a mutat accentul, dacă se poate spune astfel, de la Fecioara Maria spre sanctuarele în care este cinstită. Revine insistența pontifului de a învinge barierele intimiste ale devoțiunii mariane pentru a o transforma într-un laborator de coexistență pașnică și fraternă între cinstitorii Maicii Domnului:
Papa Francisc: ”Sanctuarele, locuri aproape «sacramentale» ale unei Biserici - spital de campanie, păstrează memoria poporului credincios care, în mijlocul necazurilor sale, nu oboseşte să caute izvorul de apă vie din care să-şi împrospăteze speranţa. Sunt locuri de sărbătoare şi de celebrare, de lacrimi şi de implorare. Venim la picioarele Mamei, fără prea multe cuvinte, ca să ne lăsăm priviţi de ea şi pentru ca ea, cu privirea ei, să ne conducă la Acela care este «Calea, Adevărul şi Viaţa» (In 14,6). (...) Dacă în Cana Galileei Maria a mijlocit la Isus să facă prima minune, în fiecare sanctuar ea veghează şi mijloceşte, nu numai în faţa Fiului său, dar şi în faţa fiecăruia dintre noi, pentru a nu lăsa să ni se fure fraternitatea de vocile şi rănile trecutului, care alimentează diviziunea şi fragmentarea. Evenimentele complexe şi triste din trecut nu trebuie uitate sau negate, dar nici nu pot constitui un obstacol sau un argument pentru a împiedica o mult râvnită convieţuire fraternă”. (...) ”Iată de ce suntem aici pentru a spune împreună: Mamă, învaţă-ne să construim împreună viitorul! Faptul de a fi pelerini la acest sanctuar ne determină să ne îndreptăm privirea spre Maria şi spre misterul alegerii lui Dumnezeu. Ea, o fată din Nazaret, o mică localitate din Galileea, la periferia Imperiului roman, precum şi la periferia Israelului, prin "da"-ul ei, a avut puterea să înceapă revoluţia gingăşiei. Este misterul alegerilor pe care le face Dumnezeu, care îşi coboară privirea asupra celor slabi pentru a-i umili pe cei puternici. El ne îndeamnă şi ne încurajează şi pe noi să spunem "da" asemenea ei, ca Maria, pentru a păşi pe calea împăcării” (Omilie, Sf. Liturghie la Șumuleu-Ciuc, 1 iunie 2019).

Iași: Maria, cultivatoare a visurilor la cateheza cu tinerii și familiile
Fecioara care a dat curs visului lui Dumnezeu de a-i îmbrățișa cu iubirea sa mântuitoare pe toți oamenii este, în viziunea papei Francisc prezentată la cateheza cu tinerii și familiile de la Iași, Mama care cultivă visurile fiilor ei. Este și motivul pentru care pontiful a încheiat vizita în vechea capitală moldavă cu Actul de încredințare a tinerilor și familiilor către Fecioara Maria:
Papa Francisc: ”România este «Grădina Maicii Domnului», şi în această întâlnire am putut să-mi dau seama de aceasta, pentru că ea este Mamă care cultivă visurile fiilor, care le păzeşte speranţele, care aduce bucuria în casă. Este o Mamă duioasă şi concretă, care are grijă de noi. Voi sunteţi comunitatea vie şi înfloritoare, plină de speranţă, pe care o putem oferi Mamei. Ei, Mamei, să-i consacrăm viitorul tinerilor, al familiilor şi al Bisericii” (Cateheză, Întâlnirea cu tinerii și familiile, Iași, 1 iunie 2019).

Maria, însoțitoare pe calea mărturiei, la Sf. Liturghie de la Blaj
Unul din visele fiilor ei devotați îl reprezintă, fără îndoială, libertatea. La Sf. Liturghie de beatificare a șapte episcopi martiri greco-catolici români, celebrată duminică, 2 iunie a.c., în spațiul bogat în semnificație istorică de pe Câmpia Libertății de la Blaj, pontiful a cerut din nou Fecioarei Maria să însoțească drumul de mărturie al Bisericii de astăzi, întărită de modelul exemplar al noilor Fericiți martiri:
Papa Francisc: ”Aş dori să vă încurajez să duceţi lumina Evangheliei contemporanilor noştri şi să continuaţi să luptaţi, asemenea acestor Fericiţi, împotriva noilor ideologii amintite. Acum este rândul nostru să luptăm, aşa cum a fost rândul lor în acele timpuri. Să fiţi mărturisitori ai libertăţii şi ai milostivirii, făcând să aibă întâietate fraternitatea şi dialogul asupra diviziunilor, punând accent pe fraternitatea de sânge care îşi găseşte originea în perioada de suferinţă în care creştinii, divizaţi de-a lungul istoriei, s-au descoperit a fi mai apropiaţi şi mai solidari. Fraţi şi surori preaiubiţi, să vă însoţească pe drumul vostru ocrotirea maternă a Fecioarei Maria, Sfânta Născătoare de Dumnezeu, şi mijlocirea noilor Fericiţi” (Omilie, Sf. Liturghie pe Câmpia Libertății de Blaj, 2 iunie 2019).

Regina Coeli de la Blaj
Ultima referință mariană pe care papa Francisc a făcut-o în România a fost la rugăciunea ”Regina Coeli” de la Blaj, la finlul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii în ritul bizantin-român:
Papa Francisc: ”Preacurata Fecioară Maria să reverse ocrotirea ei maternă asupra tuturor cetăţenilor României care, de-a lungul istoriei, s-au încredinţat mereu mijlocirii ei. Maicii Domnului vă încredinţez pe voi toţi şi îi cer să vă călăuzească pe drumul vostru de credinţă, pentru a înainta spre un viitor de progres autentic şi de pace şi, astfel, să contribuiţi la construirea unei patrii tot mai drepte şi fraterne” (Regina Coeli, Blaj, 2 iunie 2019).

16 august 2019, 11:44