Căutare

Pope Francis visits Romania Pope Francis visits Romania 

Din Blaj a răsărit astăzi o lumină sfântă pentru România: șapte episcopi martiri din iubire

”Aici, la Blaj, pământ de martiriu, de libertate și milostivire, vă aduc omagiul meu vouă, fii ai Bisericii Greco-Catolice care, de trei secole, dați mărturie, cu ardoare apostolică, despre credința voastră”: a spus papa Francisc la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie celebrată pe Câmpia Libertății duminică, 2 iunie 2019. Papa a beatificat șapte episcopi greco-catolici, martiri din iubire în vremurile urii.

București – A. Dancă

02 iunie 2019 – Vatican News. Călătoria apostolică a papei Francisc la București, Șumuleu Ciuc, Iași și Blaj a fost prezentată deseori în aceste zile drept istorică. Dacă vizita Sfântului Părinte a marcat mai multe premiere, urmând în special geografia mariană a unei țări cu rădăcini creștine, merită evidențiată o trăire fără precedent: beatificarea a șapte episcopi martiri ai Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică: Valeriu Traian Frențiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu și Vasile Aftenie.

Fiori coboară când ne gândim că cea mai mare parte din rămășițele lor pământești zac în adâncurile țării, asemenea bobului de grâu căzut în pământ ca să aducă roadă. Acum, ei sunt în rândul Fericiților din ceruri. După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de pe Câmpia Libertății din 2 iunie 2019, ori de câte ori îi vom căuta cu inima nu mai trebuie să ne uităm în pământ, ci spre ceruri; ori de câte ori îi vom căuta cu gândul, nu mai e nevoie să-i credem victime, ci victorioși; ori de câte ori vom împreuna mâinile a rugăciune, nu mai trebuie să ne rugăm pentru ei, ci îi vom ruga să se roage pentru noi, avându-i de acum ca mijlocitori la tronul îndurării lui Dumnezeu.

Fiorii unei emoții de nedescris pun stăpânire pe simțămintele noastre curate în această zi memorabilă de pe Câmpia Libertății. E îndeajuns să ne gândim că acolo unde, în 1848, un popor umilit își înălța strigătul de libertate, tot acolo a început robia unui popor și ”calvarul” unei întregi Biserici. Dar credința străbună a făcut-o să nu-și piardă niciodată speranța în ziua învierii.

Da, fiorii unei emoții de nestăvilit coboară în sufletele bune când ne gândim că cei șapte Fericiți au înfruntat moartea ca să nu se lepede de comuniunea cu Succesorul lui Petru, iar în această zi, chiar Succesorul lui Petru, nu un trimis al său, a venit de la Roma cea mare în ”Mica Romă” pentru ca, la lumina zilei, să pună pecetea apostolică pe martiriul iubirii supreme îndurat în bezna urii celor făr’ de Dumnezeu.

Din Blaj a răsărit încă o dată asupra României întregi o zi de răscumpărare, o rază de speranță și o lumină pentru viitor. Fericiților martiri Traian, Iuliu, Alexandru, Ioan, Vasile, Ioan și Tit Liviu, rugați-vă pentru noi!

Din București, pentru Radio Vatican, preot Adrian Dancă

02 iunie 2019, 13:12