Căutare

VATICAN-POPE-AUDIENCE VATICAN-POPE-AUDIENCE 

Papa Francisc: Duhul Sfânt înflăcărează inima creștinilor din toate timpurile

Cu o nouă cateheză despre lucrarea Sfântului Duh în prima comunitate creștină, papa Francisc a continuat astăzi seria catehezelor despre cartea Faptele Apostolilor și a vorbit despre ”limbile ca de foc” care au coborât asupra apostolilor în ziua de Rusalii.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
19 iunie 2019 – Vatican News
. ”Limbile ca de foc” (Fap 2,3) care au coborât asupra apostolilor în ziua de Rusalii la Ierusalim au fost în centrul catehezei pe care papa Francisc a prezentat-o la audiența generală de miercuri, 19 iunie a.c., cu participarea a zeci de mii de romani și de pelerini de pe toate continentele. Cateheza a început cu proclamarea pericopei din Faptele Apostolilor (2,1-4) și a avut ca temă ”Cincizecimea și puterea (dynamis) Spiritului care înflăcărează cuvântul omenesc și îl face Evanghelie”.

”Când a sosit ziua Rusaliilor”, se citește în Faptele Apostolilor, ”toți erau adunați împreună în același loc. Și, dintr-o dată, s-a iscat din cer un vuiet, ca la venirea unei vijelii puternice, și a umplut întreaga casă în care stăteau. Atunci le-au apărut niște limbi ca de foc împărțindu-se și așezându-se asupra fiecăruia dintre ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească” (2,1-4).

Rugăciunea, plămânul vieții creștine

Remarcând că, cincizeci de zile după Învierea lui Isus, apostolii și Sf. Fecioară Maria erau adunați în rugăciune, papa Francisc a subliniat:
Papa Francisc: «Adunați în rugăciune – rugăciunea este plămânul care dă respirație discipolilor din toate timpurile; fără rugăciune nu putem fi discipoli ai lui Isus; fără rugăciune nu putem fi creștini; ea este aerul, este plămânul vieții creștine».

În descrierea evenimentului, autorul sacru amintește de prezența unui vuiet ”ca la venirea unei vijelii puternice”. Acest suflu de vânt, a observat papa la cateheză, ”amintește de Ruah, de suflul primordial, și împlinește făgăduința puterii făcută de Cel înviat înainte de plecarea sa (cf. Fap 1,8)”. După prezența vântului, se menționează focul, care amintește de rugul aprins și de Muntele Sinai cu darul celor Zece Cuvinte (cf. Ex 19,16-19). În tradiția biblică, focul însoțește manifestarea lui Dumnezeu”.

Cuvântul lui Petru, însuflețit de tăria Duhului Sfânt

Cu toate acestea, a continuat pontiful, ”în timp ce pe Sinai se aude vocea lui Dumnezeu, la Ierusalim, la sărbătoarea Rusaliilor, cel care vorbește este Petru, piatra pe care Cristos a ales să-și zidească Biserica sa. Cuvântul lui, slab și capabil chiar să-l tăgăduiască pe Domnul, dobândește tărie când este pătruns de focul Spiritului Sfânt, devine capabil să pătrundă inimile și să ducă la convertire. Dumnezeu, într-adevăr, alege ceea ce în lume este slab ca să-i facă de rușine pe cei puternici” (cf. 1Cor 1,27). Din acest moment, cuvântul apostolilor este impregnat de Spiritul celui înviat și devine un cuvânt nou, diferit, care poate, totuși, să fie înțeles ca și cum ar fi tradus simultan în toate limbile pământului.
Papa Francisc: «Este vorba de limbajul adevărului și al iubirii, limba universală: chiar și analfabeții o pot înțelege. Limbajul adevărului și al iubirii îl înțeleg toți. Este o limbă pe care toți o pot înțelege. Dacă tu mergi cu adevărul – adevărul din inima ta, adevărul, sinceritatea – și mergi cu iubirea, toți vor înțelege, chiar dacă nu poți vorbi, cu o mângâiere, care să fie veritabilă și iubitoare».

Duhul Sfânt, dirijorul de orchestră spre lauda Tatălui

”Duhul Sfânt”, a spus mai departe pontiful, ”nu doar că se manifestă printr-o simfonie de sunete care unește și compune armonios diversitățile, dar se prezintă ca dirijorul de orchestră care face să cânte partiturile laudelor pentru faptele mărețe ale lui Dumnezeu. Sfântul Spirit este făcătorul comuniunii, este artistul împăcării care știe să îndepărteze barierele dintre iudei și greci, dintre sclavi și oameni liberi, pentru a face din toți un singur trup. El zidește comunitatea celor care cred armonizând unitatea trupului și multiplicitatea mădularelor. Face să crească Biserica ajutând-o să meargă dincolo de limitele omenești, dincolo de păcate și de orice scandal”.
Papa Francisc: «De acum înainte, din acel moment, Spiritul lui Dumnezeu mișcă inimile ca să primească mântuirea care trece printr-o Persoană, Isus Cristos, Cel pe care oamenii l-au țintuit pe lemnul crucii și pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, ”eliberându-l de chinurile morții” (Fap 2,24). El este Cel care l-a revărsat pe acel Spirit care orchestrează polifonia laudelor și pe care toți o pot auzi. (...) Numai Spiritul lui Dumnezeu are puterea de a umaniza și a fraterniza orice context, începând de la cei care îl primesc».

”Să-i cerem Domnului”, a fost îndemnul papei de la finalul catehezei, ”să ne facă să experimentăm noi Rusalii, care să lărgească inimile noastre și să sincronizeze simțămintele noastre cu simțămintele lui Cristos, astfel încât să vestim fără a ne rușina Cuvântul său transformator și să mărturisim puterea iubirii care readuce la viață tot ceea ce întâlnește!”.

Trupul și Sângele Domnului

La saluturile pentru pelerinii de diferite limbi, papa s-a adresat celor de limba franceză și a menționat că apropiata sărbătoare ”Trupul și Sângele Domnului” constituie ”o invitație de a acorda un loc central Euharistiei în viața noastră: Euharistia ne face să trăim viața lui Cristos și face Biserica”. În același timp, a spus pontiful vorbind polonezilor, sărbătoarea ”Corpus Domini” este o ocazie specială pentru ”a revigora credința noastră în prezența reală a Domnului în Euharistie. Celebrarea Sfintei Liturghii, adorația euharistică și procesiunile de pe străzile orașelor și satelor”, a fost îndemnul papei, ”să fie mărturia devoțiunii și a adeziunii noastre la Cristos, care ne oferă Trupul și Sângele său ca să ne hrănească din iubirea sa și să ne facă părtași la viața sa în gloria Tatălui”.

Sf. Alois Gonzaga, exemplu de austeritate și curăție

În fine, adresându-se pelerinilor de limba italiană, papa a amintit că pe 21 iunie Biserica celebrează anual comemorarea liturgică a Sf. Alois Gonzaga, ”admirabil exemplu de austeritate și curăție evanghelică. Invocați-l”, a fost îndemnul său, ”ca să vă ajute să construiți o intimă prietenie cu Isus, care să vă facă capabili să înfruntați viața cu seninătate!”. De amintit, în acest context, că vineri, 21 iunie, papa efectuează o vizită pastorală la Napoli pentru a lua parte la un simpozion organizat în ziua Sf. Alois Gonzaga

Primiți acum Binecuvântarea Apostolică a papei Francisc, invocată la finalul audienței generale de miercuri, binecuvântare ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.
 

19 iunie 2019, 11:32