Căutare

VATICAN-POPE-AUDIENCE VATICAN-POPE-AUDIENCE 

Să redescoperim frumuseţea mărturisirii Celui Înviat: Papa, la audienţa generală

«Am început un parcurs de cateheze care va urma "călătoria" Evangheliei istorisită de cartea Faptele Apostolilor», a spus papa Francisc la începutul catehezei audienţei generale de miercuri, 12 iunie, din Piaţa Sfântul Petru. Explicând că "totul porneşte de la Învierea lui Cristos", pontiful a evidenţiat că acesta nu este un eveniment printre altele, ci este izvorul vieţii celei noi.
Papa Francisc la audienţa generală de miercuri, 12 iunie 2019

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

12 iunie 2019 – Vatican News. Oprindu-se asupra caracteristicilor primei comunităţi, formată din 120 de fraţi şi surori, ascultători ai poruncilor lui Isus, uniţi şi stăruitori în rugăciune, strânşi în jurul Mariei, Maica lui Isus, pontiful a scos în evidenţă schimbarea cauzată în rândul apostolilor de evenimentele dureroase ale Pătimirii.

Papa Francisc: «Însă acum, după evenimentele dureroase ale Pătimirii, Apostolii Domnului nu mai sunt doisprezece ci unsprezece. Unul dintre ei, Iuda, nu mai trăieşte: şi-a luat viaţa strivit de remuşcări. Deja înainte începuse să se separe de comuniunea cu Domnul şi cu alţii, să acţioneze de unul singur, să se izoleze, să se ataşeze de bani până a se folosi de cei săraci şi a pierde din vedere orizontul gratuităţii şi al dăruirii de sine, până la a îngădui virusului trufiei să-i infecteze mintea şi inima, transformându-l din "prieten" (Mt 26,50) în duşman şi în "călăuză  pentru cei care-l arestează pe Isus" (Fap 1,17).»

Amintind că Iuda "primise harul de a face parte din grupul celor apropiaţi de Isus şi de a participa la ministerul său" dar că, la un moment dat, a pretins "să-şi mântuiască" viaţa de unul singur, obţinând însă rezultatul pierderii acesteia, Sfântul Părinte a evidenţiat că –  spre deosebire de Iuda care "a preferat moartea în locul vieţii şi a urmat exemplul celor răi, a căror viaţă este precum întunericul şi se ruinează" – ceilalţi unsprezece apostoli aleg viaţa şi binecuvântarea, pontiful oprindu-se asupra comportamentului suscitat în rândul apostolilor de dispariţia unuia dintre ei:

Papa Francisc: «Evanghelistul Luca ne arată că în faţa abandonării de către unul dintre cei Doisprezece, care a creat o rană în trupul comunitar, este necesar ca misiunea lui să fie încredinţată altcuiva. Şi cine ar putea să şi-o asume? Petru indică cerinţele: noul membru trebuie să fi fost un discipol al lui Isus de la început, adică de la botezul în Iordan, până la sfârşit, adică până la Înălţarea la Cer (cf Fap1,21-22). Este necesară reconstituirea grupului celor Doisprezece. În acest moment se inaugurează practica  'discernământului comunitar', care constă în vederea realităţii cu ochii lui Dumnezeu, în optica unităţii şi a comuniunii.» Explicând astfel decizia înlocuirii lui Iuda şi modalităţile necesare aplicării acestei hotărâri, Sfântul Părinte a evidenţiat modul de a se comporta al celor Doisprezece, după cum este descris de cartea Faptele Apostolilor.

Papa Francisc: «Cei Doisprezece demonstrează în cartea Faptele Apostolilor stilul Domnului. Sunt mărturisitorii acreditaţi ai operei de mântuire a lui Cristos şi nu-şi arată în lume presupusa perfecţiune ci, prin harul unităţii, ei fac astfel încât să apară în prim plan un Altul, care trăieşte deja într-o lume nouă, în mijlocul poporului său: Domnul Isus. Apostolii aleg să trăiască sub domnia celui Înviat în unitatea dintre fraţi, ce devine unica atmosferă posibilă a autenticei dăruiri de sine.»

«Şi noi avem nevoie să redescoperim frumuseţea de a-l mărturisi pe Cel Înviat, ieşind din comportamente autoreferenţiale, renunţând la a ţine pentru noi darurile lui Dumnezeu şi la a ceda mediocrităţii», a mai spus pontiful, reliefând că «regruparea colegiului apostolic arată cum ADN-ul comunităţii creştine este compus din unitate şi din a fi liberi faţă de noi înşine, ceea ce ne îngăduie să nu ne fie teamă de ceea ce este diferit  şi de a nu ne ataşa de lucruri şi de daruri ci de a deveni martiri, mărturisitori luminoşi ai lui Dumnezeu cel viu şi activ în istorie».

În cadrul saluturilor în limba italiană, papa Francisc a amintit că joi, 13 iunie, este comemorat liturgic sfântul Anton de Padova, preot şi învăţător, spunând:

Papa Francisc: «Adresez un gând special tinerilor, vârstnicilor, persoanelor bolnave şi cuplurilor de curând căsătorite. Mâine este comemorat liturgic sfântul Anton de Padova, distins predicator şi patron al celor săraci şi suferinzi. Mijlocirea sa să vă ajute să trăiţi experienţa ajutorului milostivirii divine.»

12 iunie 2019, 11:36